1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
03-07-2020
Vārdadienas šodien: Benita, Everita, Verita

Kapusvētki jūlijā (2020)

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.

Luteriskajās draudzēs
4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam rekolekcijas priesteriem Rēzeknē; 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 12.jūlijā plkst. 9.00; 14.jūlijā plkst. 9.00; 19.jūlijā plkst. 9.00; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 12.jūlijā plkst. 11.30; 14.jūlijā plkst. 11.30; 19.jūlijā plkst. 11.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.jūlijā plkst. 14.30; 14.jūlijā plkst. 14.30; 19.jūlijā plkst. 14.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 5.jūlijā plkst. 9.30; 12.jūlijā plkst. 10.00; 19.jūlijā plkst. 9.30; 26.jūlijā plkst. 10.00.
Augustovā - 5.jūlijā plkst. 12.00; 19.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos - 5.jūlijā plkst.14.00; 19.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 12.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.jūlijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00;
12.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 19.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00.
Tilžā - 26.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00.
Kārsavā - 26.jūlijā - Kapusvētku dievkalpojums - plkst. 11.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040).
4.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 5.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Kunga Priekšteča un Kristītāja, slavējamā Pravieša Jāņa Piedzimšana: 6.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Dievmātes Tihvinas ikonas: 8.jūlijā plkst. 18:00 Visnakts dievkalpojums; 9.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svēto slavējamo un teicamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas diena: 11.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svētā svētmocekļa Jāņa (Pommera), Rīgas un Latvijas Arhibīskapa svēto relikviju iegūšana: 14.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 15.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Sirdssk. Sergija, Radoņežas Igumena godājamo relikviju iegūšana: 17.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 18.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
18.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 19.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 25.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 26.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums.
Vīksnā - 11.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 28.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

 

KAPUSVĒTKI 2020

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 - Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 - Kačupes kapos; 28.jūnjā plkst. 16.00 – Lācupes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
6.jūnijā plkst. 15.00 – Sudarbes kapos, plkst. 16.00 – Kraukļevas kapos un plkst. 17.00 – Auškas kapos; 13.jūnijā plkst. 11.30 – Vilkavas kapos, plkst. 13.00 – Putrānu kapos, plkst. 14.30 – Kaupiņu kapos un plkst. 16.00 - Ķeiseļovas kapos; 20.jūnijā plkst. 13.30 - Līdumnieku kapos, plkst. 14.30 – Golvoru kapos un plkst. 16.30 - Reibānu kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Cūkusalas kapos, plkst. 13.00 – Dubļukalna kapos, plkst. 14.30 – Stāmeru kapos un plkst. 15.30– Čušļu kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 12.00 – Gubas kapos un plkst. 13.30 – Dagunovas kapos; 20.jūnijā plkst. 12.00 – Slobodas kapos, 13.30 – Loginu kapos un plks. 15.00 - Dansku kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Gusakovas kapos, plkst. 13.30 – Vilkovas kapos un plkst. 15.00 - Čilipīnes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
14.jūnijā plkst. 16.00 – Kāpessila kapos; 21.jūnijā plkst. 16.00 – Ūdrenes kapos; 28.jūnijā plkst. 16.00 - Ranguču kapos; 5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.
Luteriskajās draudzēs
27.jūnijā plkst. 13.00 – Čukuļkalna kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

DIEVKALPOJUMI
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.jūnijā - Trīsvienības svētku un Iesvētību dievkalpojums plkst. 10.00; 14.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 28.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 28.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Viļakā - 7.jūnijā – Vasarsvētku un Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 21.jūnijā plkst. 13.00.

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 17.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 11.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.jūnijā Sv.Mise plkst. 19.00 (Sv.Misi vadīs jauniesvētītais priesteris Mārtiņš Kārklis); 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Balvu pansionātā – 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 7.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Bēržos - 7.jūnijā plkst. 9.30; 11.jūnijā plkst. 9.30; 14.jūnijā plkst. 10.00; 21.jūnijā plkst. 9.30; 28.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā - 7.jūnijā plkst. 12.00; 11.jūnijā plkst. 12.00; 21.jūnijā plkst. 12.00;
Rugājos - 7.jūnijā plkst. 14.00; 11.jūnijā plkst. 14.00; 21.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 14.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā plkst.14.00; 28.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 19.jūnijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040). Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 10.00 Panihida mirušo piemiņai Balvu pareizticīgo baznīcā, plkst. 12.00 Balvu kapos; 7.jūnijā plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai Dubļavas kapos, plkst. 12.30 Vīksnas kapos un plkst. 14.30 Miezāju kapos.
Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija plkst. 10.00 Panihida; Svētās Trijādības diena: 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; Svētā Gara diena: 7.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 8.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 13.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 14.jūnijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 20.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 21.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 23.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 24.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

 

Dievkalpojumi martā (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 20.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 27.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sv.Mise plkst. 14.30 Sprogu baznīcā.
Balvu pansionātā – 8.martā plkst. 14.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30.
Šķilbēnos – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 9.00; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 9.00; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 11.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 11.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 14.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 14.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 9.30; 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 10.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv.Jāzepa dienas svinības – plkst. 11.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 10.00; 29.martā - Gavēņa V svētdiena – plkst. 10.00.
Skujetniekos – 21.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 11.00.
Krišjāņos - 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 13.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 13.00.
Augustovā – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 12.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 14.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv. Mise. 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00 (Sv.Mise klosterī vairs nenotiek); 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.martā – sadraudzība - plkst. 10.00; 8.martā - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 15.martā plkst. 10.00; 22.martā plkst. 10.00; 29.martā plkst. 10.00.
Tilžā - 8.martā plkst. 15.00; 29.martā plkst. 13.00.
Viļakā - 8.martā plkst. 12.00; 22.martā plkst. 13.00.
Kārsavā - 15.martā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 (Piedošanas svētdiena. Lielā gavēņa sākums); 2.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 3.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu - plkst. 17.00; 4.martā - Iepriekš iesvētīto Dāvanu liturģija - plkst. 8.00; 4.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 7.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 15.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 21.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 21.martā – Visnakts dievkalpojums- plkst. 16.00; 22.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 28.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 28.martā – Visnakts dievkalpojums - plkst. 16.00; 29.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15.
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 2., 3., 4. un 5.martā – vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 6.martā plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 14.martā plkst. 10.00; 28.martā plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.martā plkst. 10.00; 20.martā plkst. 10.00.
Tilžā – 7.martā plkst. 8.00.

 

Dievkalpojumi februārī (2020.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena, sveču svētīšana Sv.Blazija godam pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena, ūdens, maizes un sāls svētīšana pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 9.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.februārī – parastā liturģiskā laika posma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.februārī – parastā liturģiskā laika posma VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.februārī – Pelnu Trešdiena (stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 28.februārī – Krustaceļš - plkst. 18.00.
Balvu pansionātā – 9.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 23.februārī – parastā liturģiskā laika posma VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 13.00.
Sprogu baznīcā – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 14.00; 16.februārī – parastā liturģiskā laika posma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.februārī – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 9.00; 9.februārī – svētība slimniekiem – plkst. 9.00; 16.februārī plkst. 9.00; 23.februārī plkst. 9.00; 26.februārī – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums - plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.februārī – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 11.30; 9.februārī – svētība slimniekiem – plkst. 11.30; 16.februārī plkst. 11.30; 23.februārī plkst. 11.30; 26.februārī – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums - plkst. 11.30.
Tilžā - 2.februārī – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 14.30; 9.februārī – svētība slimniekiem – plkst. 14.30; 16.februārī plkst. 14.30; 23.februārī plkst. 14.30; 26.februārī – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums - plkst. 14.30.
Bēržos – 2.februārī - I mēneša svētdiena, Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena –plkst. 9.30; 3.februārī - Sv. bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām) – plkst. 10.00; 5.februārī - Sv.Agates diena (svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 10.00; 9.februārī plkst. 10.00; 16.februārī plkst. 9.30; 23.februārī plkst. 10.00.
Skujetniekos – 1.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Šajā dienā tiks svinēta svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 12.00.
Krišjāņos - 3.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Šajā dienā tiks svinēta Svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst.13.00; 9. februārī plkst. 13.00; 23.februārī plkst. 13.00.
Augustovā – 2.februārī - I mēneša svētdiena, Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Šajā dienā tiks svinēta Svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla un mēles slimībām) – plkst.12.00; 5.februārī - Sv.Agates diena (svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 12.00; 16.februārī plkst. 12.00.
Rugājos – 2.februārī - I mēneša svētdiena, Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena. Šajā dienā tiks svinēta Svētā bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 15.00; 16.februārī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.februārī – Kunga prezentācija (sveču svētīšana), Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā (klosterī Sv.Mise nenotiek); 3.februārī – Sv. Blazijs (svētība kaklam), Sv.Mise - plkst. 8.00 baznīcā; 5.februārī – Sv. Agate (ūdens, maizes un sāls svētīšana), Sv.Mise - plkst. 8.00 baznīcā; 9.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī; 11.februārī – Slimnieku diena (svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 8.00 baznīcā; 16.februārī – parastā liturģiskā laika posma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī; 23.februārī – parastā liturģiskā laika posma VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 2.februārī - sadraudzības dievkalpojums - plkst. 10.00; 9.februārī - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 16.februārī plkst. 10.00; 23.februārī plkst. 10.00.
Tilžā - 9.februārī plkst. 15.00; 23.februārī plkst. 13.00.
Viļakā - 9.februārī plkst. 12.00; 23.februārī plkst. 16.00.
Kārsavā - 16.februārī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.februārī –Visnakts dievkalpojums - plkst. 16.00; 2.februārī –grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 5.februārī –Visnakts dievkalpojums –plkst. 17.00; 6.februārī - grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 8.februārī –Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 9.februārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija. Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Pretimņemšana – plkst. 8.15; 14.februārī – Visnakts dievkalpojums – plkst. 17.00; 15.februārī - grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 08.15; 15.februārī –Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 16.februārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 22.februārī - grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija plkst. 8:15 un plkst. 11.00 (Panihida) Vispasaules mirušo piemiņa; 22.februārī –Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 23.februārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 29.februārī –Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 1.martā – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija. Piedošanas svētdiena. Lielā gavēņa sākums – plkst. 8.15.
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 6.februārī plkst. 10.00; 12.februārī plkst. 10.00; 15.februārī plkst. 8.00; 22.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 8.februārī plkst. 10.00; 22.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 12.30.
Baltinavā – 1.februārī plkst. 10.00; 22.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 15.00.
Rugājos – 14.februārī – sveču iesvētīšana, aizlūgums par mirušajiem - plkst. 10.00.
Tilžā – 1.februārī plkst. 8.00.

Derīgas Ziņas

 • Kapusvētki jūlijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam...

 • Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    KAPUSVĒTKI 2020 Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 -...

 • Dievkalpojumi martā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena, sveču svētīšana Sv.Blazija godam pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00 un...

 • Dievkalpojumi janvārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30. plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi decembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst....

 • Dievkalpojumi un svecīšu vakari novembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  DIEVKALPOJUMI ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00, kā arī Sv.Mise plkst....

 • Dievkalpojumi un svecīšu vakari oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.oktobrī – Sv.Mise - plkst. 18.00; 6.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, V.J.Marija Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (Euharistiskā...

 • Sveicīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās12.oktobrī plkst. 16.00 Miezāju kapos un plkst. 16.30 Čāgu kapos; 13.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 19.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un...

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā mudināt bērnus un pieaugušos lasīt grāmatas?