1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
30-11-2023
Vārdadienas šodien: Andrejs, Andrievs, Andris

Dievkalpojumi novembrī

Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00 Ekzekvijas par mirušajiem); 3.novembrī – mēneša 1. piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30 un plkst. 18.00 (plkst. 17.00 Rožukronis par mirušajiem no lapiņām); 5.novembrī – parastā liturģiskā laika XXXI svētdiena (mēneša 1.svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (pēc Sv.Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums); 11.novembrī – Kritušo karavīru atceres diena, Sv.Mise plkst. 7.30, Ekumēniskais dievkalpojums plkst. 16.00 un Sv.Mise plkst. 18.00; 12.novembrī – parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Sv.Mise plkst. 8.00; 19.novembrī – parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 26.novembrī – parastā liturģiskā laika XXXIV svētdiena (Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis), obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 3.novembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, Sv.Mise plkst. 18.00; 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 18.00 (svētīsim sveces, kronīšus un ziedus mirušo atdusas vietām); 5.novembrī – mēneša pirmā svētdiena (pusstundu pirms Sv.Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 10.00; 12.novembrī plkst. 10.00; 19.novembrī plkst. 10.00; 26.novembrī – Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis plkst. 10.00 (ziedojumi Rīgas garīgajam semināram).
Baltinavā – 1.novembrī – Visu Svēto diena, Sv.Mise plkst. 12.00; 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 12.00 (svētīsim sveces, kronīšus un ziedus mirušo atdusas vietām); 5.novembrī – mēneša pirmā svētdiena (pusstundu pirms Sv.Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 12.00; 12.novembrī plkst. 12.00; 19.novembrī plkst. 12.00; 26.novembrī – Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis plkst. 12.00 (ziedojumi Rīgas garīgajam semināram).
Tilžā – 1.novembrī – Visu Svēto diena, Sv.Mise plkst. 10.00; 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 10.00 (svētīsim sveces, kronīšus un ziedus mirušo atdusas vietām); 5.novembrī – mēneša pirmā svētdiena (pusstundu pirms Sv.Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 14.30; 12.novembrī plkst. 14.30; 19.novembrī plkst. 14.30; 26.novembrī – Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis plkst. 14.30 (ziedojumi Rīgas garīgajam semināram).
Bēržos – 1.novembrī plkst. 11.00; 2.novembrī plkst. 9.30; 5.novembrī plkst. 9.30; 12.novembrī plkst. 10.00; 19.novembrī plkst. 9.30; 26.novembrī plkst. 10.00.
Augustovā – 12.novembrī plkst. 12.00; 5.novembrī plkst. 12.00; 19.novembrī plkst. 12.00.
Rugājos – 2.novembrī plkst. 14.00; 5.novembrī plkst. 14.00; 19.novembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 2.novembrī plkst. 16.00; 12.novembrī plkst. 13.00; 26.novembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.novembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 1.novembrī – Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 2.novembrī – Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena (psalmu dziedāšana baznīcā plkst. 9.00), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 5.novembrī – parastā liturģiskā laikposma XXXI svētdiena, rožukronis par mirušajiem plkst. 10.20 un saliktā Sv.Mise par mirušajiem plkst. 11.00 baznīcā; 12.novembrī – parastā liturģiskā laikposma XXXII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 19.novembrī – parastā liturģiskā laikposma XXXIIl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 26.novembrī – Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Vispasaules Karalis (ziedojumi garīgā semināra uzturēšanai), Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 5.novembrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 12.novembrī – ģimeņu dievkalpojums plkst. 10.00; 19.novembrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 26.novembrī – Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 8.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 12.novembrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12.00; 26.novembrī – Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 16.00.
Kārsavā – 19.novembrī – Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.novembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 4.novembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 5.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 8.novembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 11.novembrī plkst.17.00 – Visnakts dievkalpojums; 12.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida un plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums; 13.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 15.novembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 18.novembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 19.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 20.novembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 21.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 22.novembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 25. novembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 26.novembrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 29.novembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums.

Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

Svecīšu vakari

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 15.30 Silaciema–Kurnas kapos; 21.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 22.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 28.oktobrī plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.00 Priedaines kapos; 29.oktobrī plkst. 15.30 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 19.00 Balvu–Rozu kapos.

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Putrānu kapos plkst. 13.00, Slavītu kapos plkst. 15.00, Dekšņu kapos plkst. 17.00; 7.oktobrī: Čušļu kapos plkst. 13.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Dubļukalna kapos plkst. 16.00, Vilkavas kapos plkst. 17.30; 14.oktobrī: Vārnienes kapos plkst. 13.30, Cepurnieku kapos plkst. 15.00, Saksmales kapos plkst. 17.00; 21.oktobrī: Kraukļevas kapos plkst. 13.00, Auškas kapos plkst. 14.00, Sudarbes kapos plkst. 15.30, Cūkusalas kapos plkst. 17.00; 28.oktobrī: Silenieku kapos plkst. 12.00, Reibānu kapos plkst. 13.30, Bolupes kapos plkst. 15.00.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Čilipīnes kapos plkst. 15.00, Breksenes kapos plkst. 16.30, Bēliņu kapos plkst. 18.00; 1.oktobrī: Runcenes kapos plkst. 16.00, Purviņu kapos plkst. 16.45; Kāpessila kapos plkst. 17.30; 21.oktobrī: Plešovas kapos plkst. 15.00, Vilkovas kapos plkst. 16.00, Dansku kapos plkst. 17.30; 22.oktobrī: Rankuču kapos plkst. 16.00, Lutanānu kapos plkst. 17.00; 28.oktobrī: Buku–Zelču kapos plkst. 14.00, Slobodas kapos plkst. 15.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.30; 29.oktobrī Tilžas kapos plkst. 15.30; 4.novembrī: Dukuļevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 15.00; 5.novembrī Ūdrenes kapos plkst. 15.30.

Viļakas katoļu draudzes kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Liepnas Saidu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Kupravas kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas luterāņu draudžu kapsētās
1.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapos; 1.oktobrī plkst.16.00 Vectilžas kapos; 1.oktobrī plkst. 18.00 Čudarienes kapos; 7.oktobrī plkst. 18.00 Priedaines kapos; 8.oktobrī plkst. 17.00 Andrakalna kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Gaiļakalna kapos; 14.oktobrī plkst. 18.00 Jaškovas kapos; 22.oktobrī plkst. 15.00 Krišjāņu kapos; 22.oktobrī plkst. 17.00 Kāpessila kapos.

Dievkalpojumi oktobrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (ražas svētki); 8.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (draudzes svētki; V.J. Marija Rožukroņa Karaliene, euharistiskā procesija); 15.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 22.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 29.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 16.oktobrī plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 1.oktobrī plkst. 10.00; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 10.00; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 1.oktobrī plkst. 12.00; 8.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00; 22.oktobrī plkst. 12.00; 29.oktobrī plkst. 12.00.
Tilžā – 1.oktobrī plkst. 14.30; 8.oktobrī plkst. 14.30; 15.oktobrī plkst. 14.30; 22.oktobrī plkst. 14.30; 29.oktobrī plkst. 14.30.
Bēržos – 1.oktobrī plkst. 9.30; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 9.30; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 10.00.
Augustovā – 1.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00.
Rugājos – 1.oktobrī plkst. 14.00; 15.oktobrī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 8.oktobrī plkst. 13.00; 22.oktobrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 20.oktobrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 8.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 15.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 22.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXlX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 29.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 8.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 14.oktobrī – jauno mācītāju Ordinācijas dievkalpojums plkst. 13.00; 15.oktobrī – ģimeņu dievkalpojums plkst. 10.00; 22.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 29.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 31.oktobrī – Reformācijas svētku dievkalpojums plkst.18.00.
Tilžā – 8.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 15.oktobrī – Dievnama 95 gadu jubilejas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 22.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 4.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 7.oktobrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 8.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 11.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 13.oktobrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 14.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 15.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 21.oktobrī plkst. 8.30 – Dievišķā liturģija (Vīksnā). Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 22.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 25.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 27.oktobrī plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums; 28.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Panihida. Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 29.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida.

Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

Dievkalpojumi septembrī
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 17.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv. Mise – plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 24.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv. Mise – plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 1.septembrī – Sv. Mise – plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 10.00; 10.septembrī plkst. 10.00; 17.septembrī – Šķilbēnu draudzes svētki, Vissv. Jaunava, Sāpju Māte (iespēja saņemt PILNAS ATLAIDAS) – plkst. 10.00; 24.septembrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 12.00; 10.septembrī plkst. 12.00; 17.septembrī plkst. 12.00; 24.septembrī plkst. 12.00. Turpmāk Svētās Mises svētdienās notiks plkst. 12.00.
Tilžā – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 14.30; 10.septembrī plkst. 14.30; 10.septembrī plkst. 14.30; 24.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 9.30; 10.septembrī plkst. 10.00; 17.septembrī plkst. 9.30; 24.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 12.00; 17.septembrī plkst. 12.00.
Rugājos – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 14.00; 17.septembrī plkst. 15.00.
Krišjāņos – 10.septembrī plkst. 13.00; 24.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 8.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 3. Septembrī – Liturģiskā laika XXIII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise – plkst. 18.00; 10.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 17.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00; 24.septembrī – Sv. Mateja svētki, procesija (ražas svētki un svētība lauku labumiem), Sv.Mise – plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums – plkst. 10.00; 10.septembrī – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) – plkst. 10.00; 17.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 10.00; 24.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 10.00.
Tilžā – 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums – plkst. 13.00; 24.septembris – Pļaujas svētku dievkalpojums – plkst. 13.00.
Viļakā – 10.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 12.00.
Kārsavā – 17.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 2.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 3.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 10.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida, plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 11.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 13.septembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 16.septembrī plkst. 8.30 – Dievišķā liturģija (Vīksnā), plkst.17.00 – Visnakts dievkalpojums; 17.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 20.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 21.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 23.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 24.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 26.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 27.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 30.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 1.oktobrī plkst. 8.15 - Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida.

Svecīšu vakari
Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
16.septembrī: Golvoru kapos – plkst. 17.00, Līdumnieku kapos –plkst. 18.30; 23.septembrī: Bēržu kapos – plkst. 15.00, Mastarīgas kapos – plkst. 16.30, Lieparu kapos – plkst. 18.00; 30.septembrī: Putrānu kapos – plkst. 13.00, Slavītu kapos – plkst. 15.00, Dekšņu kapos – plkst. 17.00; 7.oktobrī: Čušļu kapos – plkst. 13.00, Stāmeru kapos – plkst. 14.30, Dubļukalna kapos – plkst. 16.00, Vilkavas kapos –plkst. 17.30; 14.oktobrī: Vārnienes kapos – plkst. 13.30, Cepurnieku kapos – plkst. 15.00, Saksmales kapos – plkst. 17.00; 21.oktobrī: Kraukļevas kapos – plkst. 13.00, Auškas kapos – plkst. 14.00, Sudarbes kapos – plkst. 15.30, Cūkusalas kapos – plkst. 17.00; 28.oktobrī: Silenieku kapos – plkst. 12.00, Reibānu kapos – plkst. 13.30, Bolupes kapos – plkst. 15.00.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Čilipīnes kapos – plkst. 15.00, Breksenes kapos – plkst. 16.30, Bēliņu kapos – plkst. 18.00; 1.oktobrī: Runcenes kapos – plkst. 16.00, Purviņu kapos – plkst. 16.45; Kāpessila kapos – plkst. 17.30; 21.oktobrī: Plešovas kapos – plkst. 15.00, Vilkovas kapos – plkst. 16.00, Dansku kapos – plkst. 17.30; 22.oktobrī: Rankuču kapos – plkst. 16.00, Lutanānu kapos – plkst. 17.00; 28.oktobrī: Buku-Zelču kapos – plkst. 14.00, Slobodas kapos – plkst. 15.00, Merkuzīnes kapos – plkst. 16.30; 29.oktobrī Tilžas kapos – plkst. 15.30; 4.novembrī: Dukuļevas kapos – plkst. 14.00, Plieševas kapos – plkst. 15.00; 5.novembrī Ūdrenes kapos – plkst. 15.30.

Viļakas katoļu draudzes kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Liepnas Saidu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Kupravas kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.

Dievkalpojumi augustā (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Kunga Pārveidošanās svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 14.augustā – Sv.Mise plkst. 7.30; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs, Sv.Mise plkst 19.00; 20.augustā – parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 16.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 4.augustā – Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 6.augustā – Kunga Pārveidošanās plkst. 10.00; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs plkst. 19.00; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.augustā – Vissvētākā Jaunava Marija – Eņģeļu Karaliene plkst. 18.00; 6.augustā – Kunga Pārveidošanās plkst. 11.30; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs plkst. 18.00; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 11.30.
Tilžā – 6.augustā Tilžā Svēta Mise nenotiks – bīskapa vizitācija Kārsavā; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 14.30.
Bēržos – 6.augustā plkst. 9.30; 13.augustā plkst. 10.00; 20.augustā plkst. 9.30; 27.augustā plkst. 10.00.
Augustovā – 6.augustā plkst. 12.00; 20.augustā plkst. 12.00.
Rugājos – 6.augustā plkst. 14.00; 20.augustā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 13.augustā plkst. 13.00; 27.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.augustā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 4.augustā – 730 gadu Viļakas pilsētai, Svētā Mise uz ezera salas par Viļaku un vides objekta “Sirds” atklāšana plkst. 18.00; 5.augustā – koncerts baznīcā plkst.16.00; 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XlX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00, pēc Sv.Mises kapusvētki Viļakas Sv. Mateuša kapos; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 ; 14.augustā – Sv. Meinarda svētki, Sv.Mise plkst. 11.00 un procesija ar Dievmāti pa ezeru uz salu – plkst. 19.00; 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana); 20.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXl svētdiena, Pirmā Svētā Komūnija, Sv.Mise plkst. 11.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXIl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 (svētība skolēniem, studentiem un pedagogiem).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 30.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 6.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 13.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 27.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 13.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 15.00.
Kārsavā – 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
2.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 5.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 6.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 9.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 12.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 13.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; plkst. 17.00 Vakara dievk. Rīta dievk.; 14.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Medus svētīšana; 16.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 18.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums. Augļu svētīšana; 19.augustā plkst. 8.30 Dievišķā liturģija (Vīksnā), plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 20.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 23.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 26.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 27.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida, plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.augustā plkst. 7.30 Ūdens iesvētīšanas aizlūgums, plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 30.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums.

Dievkalpojumi jūlijā (2023)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.jūlijs – parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (V.E. bīskapa Jāņa Buļa vizitācija Balvu draudzē); 30.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 6.jūlijā – Sv. Mise plkst 11.00.
Šķilbēnos – 2.jūlijā plkst. 10.00; 9.jūlijā plkst. 10.00; 16.jūlijā plkst. 10.00; 23.jūlijā plkst. 10.00; 30.jūlijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.jūlijā plkst. 11.30; 9.jūlijā plkst. 11.30; 16.jūlijā plkst. 11.30; 23.jūlijā plkst. 11.30; 30.jūlijā plkst. 11.30.

Tilžā – 2.jūlijā plkst. 14.30; 9.jūlijā plkst. 14.30; 16.jūlijā plkst. 14.30; 23.jūlijā plkst. 14.30; 30.jūlijā plkst. 14.30.
Bēržos – 2.jūlijā plkst. 9.30.; 9.jūlijā plkst. 9.30; 16.jūlijā plkst. 9.30; 23.jūlijā plkst. 10.00; 30.jūlijā – draudzes svētki un bērniem pirmā Svētā komūnija plkst. 12.00.
Augustovā – 16.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos – 2.jūlijā plkst. 15.00; 16.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 9.jūlijā plkst. 15.00; 23.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 14.jūlijā plkst. 12.00.
No 2.jūlija līdz 9.jūlijam (ieskaitot) draudzēs kalpos priesteris Ivars Vīgulis, mob. tālr. 26649317.

Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIll svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XlV svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 23.jūlijā – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise plkst. 9.00; 30.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūlijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) – plkst. 10.00; 9.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 15.jūlijā – Balvu novada svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 16.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 30.jūlijs – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 30.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 9.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 23.jūlijā – kapusvētku dievkalpojums plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 2.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 5.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 8.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 9.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 11.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 13.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 16.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 19.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 20.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 22.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 23.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 25.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 26.jūlijā plkst. 5.00 izbraukšana uz Jēkabpili; 27.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūlijā plkst. 8.30 Dievišķā liturģija Vīksnā; 29.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 30.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 1.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 2.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija.

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

 • Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrīROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī –...

 • Dievkalpojumi augustā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Kunga Pārveidošanās svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00;...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2023)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar jūliju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar 10.jūniju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 8.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 11.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma X...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar jūniju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00...

 • Dievkalpojumi maijā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 7.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un...

metrapole
vadi

Veiksmes prognoze


.