1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Estere, Hermīne

Rakstos

Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

Katoļu draudzēs
Balvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 15.maijā – V.J.M No Aglonas, Latvijas Galvenā Aizbildne, svinības, Sv.Mise plkst. 7.30; 19.maijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (euharistiskā procesija); 26.maijā – parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena, Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00.
Balvu pansionātā – 3.maijā – Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 10.00; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 10.00; 15.maijā – Vissvētākā Jaunava Marija no Aglonas, Latvijas galvenā aizbildne plkst. 18.00; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 10.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 10.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 18.00.
Baltinavā – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 12.00 (pēc Sv. Mises euharistiskā procesija); 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 12.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 12.00; 15.maijā – Vissvētākā Jaunava Marija no Aglonas, Latvijas galvenā aizbildne plkst. 12.00; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 12.00; 23.maijā – Mūsu Kungs Jēzus Kristus Augstais un Mūžīgais Priesteris plkst. 18.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 12.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 12.00.
Tilžā – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 14.30; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 14.30; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 14.30; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 14.30; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 14.30.
Bēržos – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 9.30; 12.maijā plkst. 10.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 9.30; 26.maijā plkst. 10.00.
Augustovā – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 12.00.
Rugājos – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 14.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 14.00.
Krišjāņos – 12.maijā plkst. 13.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 14.30; 26.maijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 17.maijā plkst. 12.00.
Kupravā – 5.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 19.maijā – Vasarsvētki, Sv.Mise plkst. 14.00.
Liepnā – 12.maijā – Lieldienu VIl svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise plkst. 14.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 4.maijā Sv. Mise Viļakā nebūs, plkst. 9.00 svētku dievkalpojums Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā; 5.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00; 12.maijā – Lieldienu VIl svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise plkst. 11.00; 18.maijā – Vasarsvētku viģīlija, Sv.Mise plkst. 18.00; 19.maijā – Vasaras svētki, Sv.Mise plkst. 11.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.maijā – Kristus Miesas un Asins svētki (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 18.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 5.maijā plkst. 10.00; 9.maijā – Debesbraukšanas dienas dievkalpojums plkst. 18.00; 12.maijā – Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst.10.00; 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 10.00; 26.maijā – Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 12.maijā plkst. 15.00; 26.maijā – Vasarsvētku, Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 12.maijā – Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 12.00; 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Kārsavā – 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.maijā plkst. 17.00 – Rīta dievkalpojums; 2.maijā plkst. 7.30 – Lielā ceturtdiena. Svētā Vakarēdiena iestādīšanas atcere. Grēksūdze. Dievišķā liturģija. Plkst. 17.00 – Rīta dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām; 3.maijā plkst. 9.00 – Lielā piektdiena. Ķēniņa stundas. Plkst. 17.00 – Lielais vakara dievkalpojums. Svētā Līķauta (Plašaņicas) iznešana. Krusta gājiens; 4.maijā plkst. 7.00 – Lielā sestdiena. Grēksūdze. Dievišķā liturģija. Pashas ēdiena iesvētīšana. No plkst. 15.00 līdz 16.00 – Pashas ēdiena iesvētīšana, plkst. 21.00 – Saliktais apustuļu darbu lasījums, plkst. 22.00 – Lielais pavakara dievkalpojums, plkst. 24.00 – Krusta gājiens. Pashas Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Pashas ēdiena iesvētīšana ar Pashas stihiru dziedājumiem; 5.maijā plkst. 9.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana; 11.maijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 12.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija; 13.maijā plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums. Panihida; 14.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Panihida. Plkst. 12.00 – Mirušo piemiņas litija Balvu pareizticīgo kapsētā ar Pashas stihiru dziedājumiem; 15.maijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 18.maijā plkst. 16.15 – Panihida.Visnakts dievkalpojums; 19.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 21.maijā plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 22.maijā plkst. 8.00 – Svētītāja un brīnumdarītāja Nikolaja relikviju pārnešana. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 25.maijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 26.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 29.maijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums.
Vīksnā – 5.maijā plkst. 11.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana.
Balvu pansionātā – 6.maijā plkst. 10.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana.

KAPUSVĒTKI

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
8.jūnijā: Miezāju kapos plkst. 15.00, Čāgu kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Tutinavas kapos plkst. 14.00, Derdziņu kapos plkst. 15.30; 22.jūnijā: Dampadruvas kapos plkst. 15.00, Kačupes kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Začu kapos plkst. 15.00; 30.jūnijā: Balvu Rozu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); 6.jūlijā: Mežarijas kapos plkst. 15.00, Priedaines kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Pilskalna kapos plkst. 15.00, Naudaskalna kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Salmaņu kapos plkst. 15.00, Dūrupes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Pansionāta kapos plkst. 15.30, Silaciema-Kurnas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Pērkonu kapos plkst. 14.00, Egļukalna kapos plkst. 15.00; 4.augustā: Sebežu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); Romūkstu kapos plkst. 16.00 (svētdiena).
Začu un Balvu Rozu kapusvētkos izmaiņas saistībā ar Baznīcas svētkiem!
Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Sudarbes kapos plkst. 14.30, Kraukļevas kapos plkst. 16.00, Auškas kapos plkst. 14.00; 8.jūnijā: Golvoru kapos plkst. 14.00, Līdumnieku kapos plkst. 15.30, Saksmales kapos plkst. 17.00; 15.jūnijā: Dubļukalna kapos plkst. 12.00, Vilkavas kapos plkst. 14.00, Slavītu kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Reibānu kapos plkst. 12.00, Dekšņu kapos plkst. 14.00; 6.jūlijā: Bēržu kapos plkst. 12.00, Mastarīgas kapos plkst. 15.00, Lieparu kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Putrānu kapos plkst. 12.00, Kaupiņu kapos plkst. 13.30, Ķeiseļovas kapos plkst. 15.00; 20.jūlijā: Cepurnieku kapos plkst. 12.00, Silenieku kapos plkst. 14.00, Vārnienes kapos plkst. 15.30; 27.jūlijā: Cūkusalas kapos plkst. 12.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Čušļu kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Upatnieku kapos plkst. 11.30, Gruzīšu kapos plkst. 14.30, Bolupes kapos plkst. 14.30.
Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
18.maijā: Gusakovas kapos plkst. 15.00, Čilipīnes kapos plkst. 16.00; 25.maijā: Ostraleidumu kapos plkst. 14.30, Dansku kapos plkst. 16.00; 1.jūnijā: Loginu kapos plkst. 14.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.00; 8.jūnijā: Bakarevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Ančepovas kapos plkst. 14.30, Bēliņu kapos plkst. 16.00; 22.jūnijā: Gubas kapos plkst. 10.00, Runcenes kapos plkst. 14.00; 22.jūnijā: Purviņu kapos plkst. 15.00, Ranguču kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Kāpessila kapos plkst. 15.30, Ūdrenes kapos plkst. 16.30; 6.jūlijā: Lutanānu kapos plkst. 14.00, Plešovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Ploskīnes kapos plkst. 14.30, Vilkovas kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Dagunovas kapos plkst. 14.30, Breksenes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Lotušu kapos plkst. 14.00, Tilžas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Svičevas kapos plkst. 14.30, Dukuļevas kapos plkst. 16.00; 10.augustā: Buku-Zelču kapos plkst. 15.00, Slobodas kapos plkst. 16.00; 17.augustā: Kozlovas kapos plkst. 14.30, Augstasila kapos plkst. 16.00.
Viļakas, Kupravas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
6.jūlijā: Viduču kapos plkst. 14.00, Olutovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Slotukalna kapos plkst. 14.00, Lašku kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Skandines kapos plkst. 14.00, Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 28.jūlijā: Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā); 28.jūlijā: Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.30, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 4.augustā: Viļakas sv. Mateja kapos, pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 10.augustā: Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 17.augustā: Rejevas kapos plkst. 15.00; 25.augustā: Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 8.septembrī: Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30.

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.