1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
23-02-2024
Vārdadienas šodien: Alma, Annemarija

Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

Dievkalpojumi septembrī
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 17.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv. Mise – plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 24.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv. Mise – plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 1.septembrī – Sv. Mise – plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 10.00; 10.septembrī plkst. 10.00; 17.septembrī – Šķilbēnu draudzes svētki, Vissv. Jaunava, Sāpju Māte (iespēja saņemt PILNAS ATLAIDAS) – plkst. 10.00; 24.septembrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 12.00; 10.septembrī plkst. 12.00; 17.septembrī plkst. 12.00; 24.septembrī plkst. 12.00. Turpmāk Svētās Mises svētdienās notiks plkst. 12.00.
Tilžā – 3.septembrī – mēneša pirmā svētdiena, pusstundu pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums – plkst. 14.30; 10.septembrī plkst. 14.30; 10.septembrī plkst. 14.30; 24.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 9.30; 10.septembrī plkst. 10.00; 17.septembrī plkst. 9.30; 24.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 12.00; 17.septembrī plkst. 12.00.
Rugājos – 3.septembrī – jaunā mācību gada sākumā svētība skolēniem, skolotājiem, vecākiem – plkst. 14.00; 17.septembrī plkst. 15.00.
Krišjāņos – 10.septembrī plkst. 13.00; 24.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 8.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 3. Septembrī – Liturģiskā laika XXIII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise – plkst. 18.00; 10.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 17.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00; 24.septembrī – Sv. Mateja svētki, procesija (ražas svētki un svētība lauku labumiem), Sv.Mise – plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums – plkst. 10.00; 10.septembrī – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) – plkst. 10.00; 17.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 10.00; 24.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 10.00.
Tilžā – 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums – plkst. 13.00; 24.septembris – Pļaujas svētku dievkalpojums – plkst. 13.00.
Viļakā – 10.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 12.00.
Kārsavā – 17.septembrī – Svētdienas dievkalpojums – plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 2.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 3.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 10.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida, plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 11.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 13.septembrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 16.septembrī plkst. 8.30 – Dievišķā liturģija (Vīksnā), plkst.17.00 – Visnakts dievkalpojums; 17.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 20.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 21.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 23.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 24.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 26.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 27.septembrī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 30.septembrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 1.oktobrī plkst. 8.15 - Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida.

Svecīšu vakari
Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
16.septembrī: Golvoru kapos – plkst. 17.00, Līdumnieku kapos –plkst. 18.30; 23.septembrī: Bēržu kapos – plkst. 15.00, Mastarīgas kapos – plkst. 16.30, Lieparu kapos – plkst. 18.00; 30.septembrī: Putrānu kapos – plkst. 13.00, Slavītu kapos – plkst. 15.00, Dekšņu kapos – plkst. 17.00; 7.oktobrī: Čušļu kapos – plkst. 13.00, Stāmeru kapos – plkst. 14.30, Dubļukalna kapos – plkst. 16.00, Vilkavas kapos –plkst. 17.30; 14.oktobrī: Vārnienes kapos – plkst. 13.30, Cepurnieku kapos – plkst. 15.00, Saksmales kapos – plkst. 17.00; 21.oktobrī: Kraukļevas kapos – plkst. 13.00, Auškas kapos – plkst. 14.00, Sudarbes kapos – plkst. 15.30, Cūkusalas kapos – plkst. 17.00; 28.oktobrī: Silenieku kapos – plkst. 12.00, Reibānu kapos – plkst. 13.30, Bolupes kapos – plkst. 15.00.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Čilipīnes kapos – plkst. 15.00, Breksenes kapos – plkst. 16.30, Bēliņu kapos – plkst. 18.00; 1.oktobrī: Runcenes kapos – plkst. 16.00, Purviņu kapos – plkst. 16.45; Kāpessila kapos – plkst. 17.30; 21.oktobrī: Plešovas kapos – plkst. 15.00, Vilkovas kapos – plkst. 16.00, Dansku kapos – plkst. 17.30; 22.oktobrī: Rankuču kapos – plkst. 16.00, Lutanānu kapos – plkst. 17.00; 28.oktobrī: Buku-Zelču kapos – plkst. 14.00, Slobodas kapos – plkst. 15.00, Merkuzīnes kapos – plkst. 16.30; 29.oktobrī Tilžas kapos – plkst. 15.30; 4.novembrī: Dukuļevas kapos – plkst. 14.00, Plieševas kapos – plkst. 15.00; 5.novembrī Ūdrenes kapos – plkst. 15.30.

Viļakas katoļu draudzes kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Liepnas Saidu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Kupravas kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.

Dievkalpojumi augustā (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Kunga Pārveidošanās svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 14.augustā – Sv.Mise plkst. 7.30; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs, Sv.Mise plkst 19.00; 20.augustā – parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 16.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 4.augustā – Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 6.augustā – Kunga Pārveidošanās plkst. 10.00; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs plkst. 19.00; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.augustā – Vissvētākā Jaunava Marija – Eņģeļu Karaliene plkst. 18.00; 6.augustā – Kunga Pārveidošanās plkst. 11.30; 15.augustā – Vissv. Jaunavas Marijas Uzņemšana Debesīs plkst. 18.00; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 11.30.
Tilžā – 6.augustā Tilžā Svēta Mise nenotiks – bīskapa vizitācija Kārsavā; 27.augustā lūgsimies par skolām, skolotājiem un skolēniem plkst. 14.30.
Bēržos – 6.augustā plkst. 9.30; 13.augustā plkst. 10.00; 20.augustā plkst. 9.30; 27.augustā plkst. 10.00.
Augustovā – 6.augustā plkst. 12.00; 20.augustā plkst. 12.00.
Rugājos – 6.augustā plkst. 14.00; 20.augustā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 13.augustā plkst. 13.00; 27.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.augustā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 4.augustā – 730 gadu Viļakas pilsētai, Svētā Mise uz ezera salas par Viļaku un vides objekta “Sirds” atklāšana plkst. 18.00; 5.augustā – koncerts baznīcā plkst.16.00; 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XlX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00, pēc Sv.Mises kapusvētki Viļakas Sv. Mateuša kapos; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 ; 14.augustā – Sv. Meinarda svētki, Sv.Mise plkst. 11.00 un procesija ar Dievmāti pa ezeru uz salu – plkst. 19.00; 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana); 20.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXl svētdiena, Pirmā Svētā Komūnija, Sv.Mise plkst. 11.00; 27.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXIl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 (svētība skolēniem, studentiem un pedagogiem).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 30.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 6.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 13.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 27.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 3.septembrī – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 13.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 15.00.
Kārsavā – 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
2.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 5.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 6.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 9.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 12.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 13.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; plkst. 17.00 Vakara dievk. Rīta dievk.; 14.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Medus svētīšana; 16.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 18.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums. Augļu svētīšana; 19.augustā plkst. 8.30 Dievišķā liturģija (Vīksnā), plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 20.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 23.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 26.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 27.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida, plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.augustā plkst. 7.30 Ūdens iesvētīšanas aizlūgums, plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 30.augustā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums.

Dievkalpojumi jūlijā (2023)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.jūlijs – parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (V.E. bīskapa Jāņa Buļa vizitācija Balvu draudzē); 30.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 6.jūlijā – Sv. Mise plkst 11.00.
Šķilbēnos – 2.jūlijā plkst. 10.00; 9.jūlijā plkst. 10.00; 16.jūlijā plkst. 10.00; 23.jūlijā plkst. 10.00; 30.jūlijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.jūlijā plkst. 11.30; 9.jūlijā plkst. 11.30; 16.jūlijā plkst. 11.30; 23.jūlijā plkst. 11.30; 30.jūlijā plkst. 11.30.

Tilžā – 2.jūlijā plkst. 14.30; 9.jūlijā plkst. 14.30; 16.jūlijā plkst. 14.30; 23.jūlijā plkst. 14.30; 30.jūlijā plkst. 14.30.
Bēržos – 2.jūlijā plkst. 9.30.; 9.jūlijā plkst. 9.30; 16.jūlijā plkst. 9.30; 23.jūlijā plkst. 10.00; 30.jūlijā – draudzes svētki un bērniem pirmā Svētā komūnija plkst. 12.00.
Augustovā – 16.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos – 2.jūlijā plkst. 15.00; 16.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 9.jūlijā plkst. 15.00; 23.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 14.jūlijā plkst. 12.00.
No 2.jūlija līdz 9.jūlijam (ieskaitot) draudzēs kalpos priesteris Ivars Vīgulis, mob. tālr. 26649317.

Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIll svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XlV svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 23.jūlijā – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise plkst. 9.00; 30.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūlijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) – plkst. 10.00; 9.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 15.jūlijā – Balvu novada svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 16.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 30.jūlijs – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 30.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 9.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 23.jūlijā – kapusvētku dievkalpojums plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 2.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 5.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 8.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 9.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 11.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 13.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 16.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 19.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 20.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 22.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 23.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 25.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 26.jūlijā plkst. 5.00 izbraukšana uz Jēkabpili; 27.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūlijā plkst. 8.30 Dievišķā liturģija Vīksnā; 29.jūlijā plkst. 16.00 Panihida un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 30.jūlijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 1.augustā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 2.augustā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija.

 

Kapusvētki 2023 (sākot ar jūliju)

Romas katoļu draudzēs
BALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 29.jūlijā plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 5.augustā plkst. 14.00 Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 6.augustā plkst. 14.00 Sebežu kapos un plkst. 15.00 Romūkstu kapos.

BALTINAVAS, ŠĶILBĒNU UN TILŽAS DRAUDŽU KAPSĒTĀS
1.jūlijā plkst. 13.00 Ostraleiduma kapos, plkst. 14.00 Dukuļevas kapos un plkst. 16.00 Plieševas kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Ploskīnes kapos, plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Vilkovas kapos; 15.jūlijā plkst. 12.00 Runcenes kapos, plkst. 13.00 Purviņu kapos, plkst. 14.00 Ūdrenes kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Svičevas kapos, plkst. 12.00 Buku-Zelču kapos, plkst. 13.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Gubas kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Lutanāna kapos, plkst. 13.30 Ranguča kapos, plkst. 14.30 Kāpessila kapos un plkst. 16.00 Tilžas kapos.

VIĻAKAS, KUPRAVAS UN LIEPNAS DRAUDŽU KAPSĒTĀS
1.jūlijā plkst. 14.00 Viduču kapos un plkst. 16.00 Olutovas kapos; 8.jūlijā plkst. 14.00 Slotukalna kapos un plkst. 16.00 Lašku kapos; 15.jūlijā plkst. 14.00 Skandines kapos un plkst. 16.00 Aizgalīnes kapos; 30.jūlijā plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā) Liepnas Saidu kapos; 30.jūlijā Sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 Kupravas baznīcā; 6.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 12.augustā plkst. 13.00 Vēdeniešu kapos; 19.augustā plkst. 15.00 Rejevas kapos; 27.augustā plkst. 15.30 Purnavas kapos (Liepnas draudze); 10.septembrī plkst. 16.00 Kudupes kapos (Liepnas draudze).

BĒRŽU, AUGUSTOVAS, KRIŠJĀŅU UN RUGĀJU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
1.jūlijā plkst. 12.30 Mastarīgas kapos, plkst. 14.30 Bēržu kapos un plkst. 16.30 Lieparu kapos; 15.jūlijā plkst.12.00 Golvoru kapos, plkst. 14.00 Līdumnieku kapos un plkst. 16.00 Saksmales kapos; 22.jūlijā plkst.12.00 Dubļukalna kapos, plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.30 Dekšņu kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Ķeiseļovas kapos, plkst. 13.30 Kaupiņu kapos un plkst. 15.00 Putrānu kapos; 5.augustā plkst. 11.30 Vārnienes kapos, plkst. 13.30 Silenieku kapos un plkst. 15.30 Cepurnieku kapos.

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS UN KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
1.jūlijā plkst. 11.00 Čukuļkalna kapos; 2.jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plst. 13.00 Miezāju kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 23.jūlijā plkst. 12.00 Kārsavas kapos; 5.augustā plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos; 6.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 12.augustā plkst. 11.00 Beņislavas kapos un plkst. 14.00 Andrakalna kapos; 13.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Kapusvētki 2023 (sākot ar 10.jūniju)

Romas katoļu draudzēs
BALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 Kačupes kapos; 25.jūnijā plkst. 16.00 Lācupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.00 Začu kapos un plkst. 15.00 Balvu-Rozu kapos; 8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 29.jūlijā plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 5.augustā plkst. 14.00 Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 6.augustā plkst. 14.00 Sebežu kapos un plkst. 15.00 Romūkstu kapos.

BALTINAVAS, ŠĶILBĒNU UN TILŽAS DRAUDžu kapsētās
10.jūnijā plkst. 13.00 Ančepovas kapos, plkst. 14.00 Lotušu kapos un plkst. 16.00 Plešovas kapos; 17.jūnijā plkst. 13.00 Kozlovas kapos, plkst. 14.00 Dagunovas kapos un plkst. 16.00 Bēliņu kapos; 1.jūlijā plkst. 13.00 Ostraleiduma kapos, plkst. 14.00 Dukuļevas kapos un plkst. 16.00 Plieševas kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Ploskīnes kapos, plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Vilkovas kapos; 15.jūlijā plkst. 12.00 Runcenes kapos, plkst. 13.00 Purviņu kapos, plkst. 14.00 Ūdrenes kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Svičevas kapos, plkst. 12.00 Buku-Zelču kapos, plkst. 13.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Gubas kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Lutanāna kapos, plkst. 13.30 Ranguča kapos, plkst. 14.30 Kāpessila kapos un plkst. 16.00 Tilžas kapos.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
1.jūlijā plkst. 14.00 Viduču kapos un plkst. 16.00 Olutovas kapos; 8.jūlijā plkst. 14.00 Slotukalna kapos un plkst. 16.00 Lašku kapos; 15.jūlijā plkst. 14.00 Skandines kapos un plkst. 16.00 Aizgalīnes kapos; 30.jūlijā plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā) Liepnas Saidu kapos; 30.jūlijā Sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 Kupravas baznīcā; 6.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 12.augustā plkst. 13.00 Vēdeniešu kapos; 19.augustā plkst. 15.00 Rejevas kapos; 27.augustā plkst. 15.30 Purnavas kapos (Liepnas draudze); 10.septembrī plkst. 16.00 Kudupes kapos (Liepnas draudze).

BĒRŽU, AUGUSTOVAS, KRIŠJĀŅU UN RUGĀJU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
10.jūnijā plkst. 11.00 Slavītu kapos; plkst. 13.00 Stāmeru kapos, plkst. 15.00 Čušļu kapos un plkst. 18.00 Cūkusalas kapos; 17.jūnijā plkst. 11.00 Upatnieku kapos, plkst.12.30 Grūzīšu kapos; plkst. 14.00 Bolupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.30 Mastarīgas kapos, plkst. 14.30 Bēržu kapos un plkst. 16.30 Lieparu kapos; 15.jūlijā plkst.12.00 Golvoru kapos, plkst. 14.00 Līdumnieku kapos un plkst. 16.00 Saksmales kapos; 22.jūlijā plkst.12.00 Dubļukalna kapos, plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.30 Dekšņu kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Ķeiseļovas kapos, plkst. 13.30 Kaupiņu kapos un plkst. 15.00 Putrānu kapos; 5.augustā plkst. 11.30 Vārnienes kapos, plkst. 13.30 Silenieku kapos un plkst. 15.30 Cepurnieku kapos.

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luteriskajāS draudzēs
1.jūlijā plkst. 11.00 Čukuļkalna kapos; 2.jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plst. 13.00 Miezāju kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 23.jūlijā plkst. 12.00 Kārsavas kapos; 5.augustā plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos; 6.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 12.augustā plkst. 11.00 Beņislavas kapos un plkst. 14.00 Andrakalna kapos; 13.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

 • Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrīROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī –...

 • Dievkalpojumi augustā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Kunga Pārveidošanās svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00;...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2023)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar jūliju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar 10.jūniju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00...

vadi

Veiksmes prognoze


.