1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
23-02-2024
Vārdadienas šodien: Alma, Annemarija

Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2020.g.)

Dievkalpojumi augustā

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.augustā – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.augustā – Liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 30.augustā – Liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 23.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 9.augustā plkst. 9.00; 15.augustā - Vissv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 20.00; 16.augustā plkst. 9.00; 23.augustā plkst. 9.00; 30.augustā plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 9.augustā plkst. 11.30; 15.augustā - Vissv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 18.00; 16.augustā plkst. 11.30; 23.augustā plkst. 11.30; 30.augustā plkst. 11.30.
Tilžā - 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 9.augustā plkst. 14.30; 16.augustā plkst. 14.30; 23.augustā plkst. 14.30; 30.augustā plkst. 14.30.
Bēržos - 2.augustā plkst. 9.30; 9.augustā plkst. 10.00; 16.augustā plkst. 9.30; 23.augustā plkst. 10.00.
Augustovā - 2.augustā plkst. 12.00; 16.augustā plkst. 12.00.
Rugājos - 2.augustā plkst. 14.00; 16.augustā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 9.augustā plkst. 13.00; 23.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 7.augustā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.augustā - koncerts baznīcā, spēlē Ilona Birģele un dzied Ilze Grēvele – plkst. 16.00; 2.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (pēc sv.Mises kapusvētki Viļakas Sv. Mateuša kapos); 9. augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 14.augustā - Sv. Meinarda svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00 (Krustaceļš baznīcas dārzā plkst. 21.00); 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 ( Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana); 16.augustā – parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 23.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (svētība skolēniem, studentiem un pedagogiem).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 2.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 9.augustā– Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 16.augustā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 23.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā - 23.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

Kapusvētki
Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 - Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.

Viļakas draudzes kapsētās
2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.

Luteriskajās draudzēs
2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

Kapusvētki jūlijā (2020)

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.

Luteriskajās draudzēs
4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam rekolekcijas priesteriem Rēzeknē; 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 12.jūlijā plkst. 9.00; 14.jūlijā plkst. 9.00; 19.jūlijā plkst. 9.00; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 12.jūlijā plkst. 11.30; 14.jūlijā plkst. 11.30; 19.jūlijā plkst. 11.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.jūlijā plkst. 14.30; 14.jūlijā plkst. 14.30; 19.jūlijā plkst. 14.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 5.jūlijā plkst. 9.30; 12.jūlijā plkst. 10.00; 19.jūlijā plkst. 9.30; 26.jūlijā plkst. 10.00.
Augustovā - 5.jūlijā plkst. 12.00; 19.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos - 5.jūlijā plkst.14.00; 19.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 12.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.jūlijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00;
12.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 19.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00.
Tilžā - 26.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00.
Kārsavā - 26.jūlijā - Kapusvētku dievkalpojums - plkst. 11.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040).
4.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 5.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Kunga Priekšteča un Kristītāja, slavējamā Pravieša Jāņa Piedzimšana: 6.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Dievmātes Tihvinas ikonas: 8.jūlijā plkst. 18:00 Visnakts dievkalpojums; 9.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svēto slavējamo un teicamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas diena: 11.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svētā svētmocekļa Jāņa (Pommera), Rīgas un Latvijas Arhibīskapa svēto relikviju iegūšana: 14.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 15.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Sirdssk. Sergija, Radoņežas Igumena godājamo relikviju iegūšana: 17.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 18.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
18.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 19.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 25.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 26.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums.
Vīksnā - 11.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 28.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

 

KAPUSVĒTKI 2020

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 - Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 - Kačupes kapos; 28.jūnjā plkst. 16.00 – Lācupes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
6.jūnijā plkst. 15.00 – Sudarbes kapos, plkst. 16.00 – Kraukļevas kapos un plkst. 17.00 – Auškas kapos; 13.jūnijā plkst. 11.30 – Vilkavas kapos, plkst. 13.00 – Putrānu kapos, plkst. 14.30 – Kaupiņu kapos un plkst. 16.00 - Ķeiseļovas kapos; 20.jūnijā plkst. 13.30 - Līdumnieku kapos, plkst. 14.30 – Golvoru kapos un plkst. 16.30 - Reibānu kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Cūkusalas kapos, plkst. 13.00 – Dubļukalna kapos, plkst. 14.30 – Stāmeru kapos un plkst. 15.30– Čušļu kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 12.00 – Gubas kapos un plkst. 13.30 – Dagunovas kapos; 20.jūnijā plkst. 12.00 – Slobodas kapos, 13.30 – Loginu kapos un plks. 15.00 - Dansku kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Gusakovas kapos, plkst. 13.30 – Vilkovas kapos un plkst. 15.00 - Čilipīnes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
14.jūnijā plkst. 16.00 – Kāpessila kapos; 21.jūnijā plkst. 16.00 – Ūdrenes kapos; 28.jūnijā plkst. 16.00 - Ranguču kapos; 5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.
Luteriskajās draudzēs
27.jūnijā plkst. 13.00 – Čukuļkalna kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

DIEVKALPOJUMI
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.jūnijā - Trīsvienības svētku un Iesvētību dievkalpojums plkst. 10.00; 14.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 28.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 28.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Viļakā - 7.jūnijā – Vasarsvētku un Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 21.jūnijā plkst. 13.00.

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 17.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 11.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.jūnijā Sv.Mise plkst. 19.00 (Sv.Misi vadīs jauniesvētītais priesteris Mārtiņš Kārklis); 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Balvu pansionātā – 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 7.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Bēržos - 7.jūnijā plkst. 9.30; 11.jūnijā plkst. 9.30; 14.jūnijā plkst. 10.00; 21.jūnijā plkst. 9.30; 28.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā - 7.jūnijā plkst. 12.00; 11.jūnijā plkst. 12.00; 21.jūnijā plkst. 12.00;
Rugājos - 7.jūnijā plkst. 14.00; 11.jūnijā plkst. 14.00; 21.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 14.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā plkst.14.00; 28.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 19.jūnijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040). Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 10.00 Panihida mirušo piemiņai Balvu pareizticīgo baznīcā, plkst. 12.00 Balvu kapos; 7.jūnijā plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai Dubļavas kapos, plkst. 12.30 Vīksnas kapos un plkst. 14.30 Miezāju kapos.
Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija plkst. 10.00 Panihida; Svētās Trijādības diena: 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; Svētā Gara diena: 7.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 8.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 13.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 14.jūnijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 20.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 21.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 23.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 24.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

 

Dievkalpojumi martā (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 20.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 27.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sv.Mise plkst. 14.30 Sprogu baznīcā.
Balvu pansionātā – 8.martā plkst. 14.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30.
Šķilbēnos – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 9.00; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 9.00; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 11.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 11.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 14.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 14.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 9.30; 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 10.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv.Jāzepa dienas svinības – plkst. 11.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 10.00; 29.martā - Gavēņa V svētdiena – plkst. 10.00.
Skujetniekos – 21.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 11.00.
Krišjāņos - 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 13.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 13.00.
Augustovā – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 12.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 14.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv. Mise. 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00 (Sv.Mise klosterī vairs nenotiek); 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.martā – sadraudzība - plkst. 10.00; 8.martā - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 15.martā plkst. 10.00; 22.martā plkst. 10.00; 29.martā plkst. 10.00.
Tilžā - 8.martā plkst. 15.00; 29.martā plkst. 13.00.
Viļakā - 8.martā plkst. 12.00; 22.martā plkst. 13.00.
Kārsavā - 15.martā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 (Piedošanas svētdiena. Lielā gavēņa sākums); 2.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 3.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu - plkst. 17.00; 4.martā - Iepriekš iesvētīto Dāvanu liturģija - plkst. 8.00; 4.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 7.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 15.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 21.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 21.martā – Visnakts dievkalpojums- plkst. 16.00; 22.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 28.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 28.martā – Visnakts dievkalpojums - plkst. 16.00; 29.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15.
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 2., 3., 4. un 5.martā – vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 6.martā plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 14.martā plkst. 10.00; 28.martā plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.martā plkst. 10.00; 20.martā plkst. 10.00.
Tilžā – 7.martā plkst. 8.00.

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

 • Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrīROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī –...

 • Dievkalpojumi augustā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 6.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Kunga Pārveidošanās svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00;...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2023)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 16.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar jūliju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar 10.jūniju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00...

vadi

Veiksmes prognoze


.