1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Dievkalpojumi aprīlī (2021.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.aprīlī - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 2.aprīlī - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 3.aprīlī - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija, Sv.Mise - plkst. 18.00 (ienākšana baznīcā uz dievkalpojumu ar ieejas kartēm); 4.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ienākšana baznīcā uz dievkalpojumu ar ieejas kartēm); 5.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ienākšana baznīcā uz dievkalpojumu ar ieejas kartēm); 11.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.aprīlī – Lieldienu IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā - sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Sprogu baznīcā – 3.aprīlī - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija, Sv.Mise - plkst. 21.00; 18.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.aprīlī - Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 2.aprīlī - Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 20.00; 3.aprīlī - svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 20.00; 4.aprīlī - Lieldienu svētdiena, Pirmās Lieldienas - plkst. 10.00; 5.aprīlī - Otrās Lieldienas – plkst. 9.00; 11.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 9.00; 18.aprīlī - Lieldienu 3.svētdiena – plkst. 9.00; 25.aprīlī - Lieldienu 4.svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.aprīlī - Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 2.aprīlī - Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 15.00; 3.aprīlī - svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 18.00; 4.aprīlī - Lieldienu svētdiena, Pirmās Lieldienas - plkst. 7.00; 5.aprīlī - Otrās Lieldienas – plkst. 11.30; 11.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 11.30; 18.aprīlī - Lieldienu 3.svētdiena – plkst. 11.30; 25.aprīlī - Lieldienu 4.svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 2.aprīlī - Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 11.30; 3.aprīlī - svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 14.30; 4.aprīlī - Lieldienu svētdiena, Pirmās Lieldienas - plkst. 14.30; 5.aprīlī - Otrās Lieldienas – plkst. 14.30; 11.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 14.30; 18.aprīlī - Lieldienu 3.svētdiena – plkst. 14.30; 25.aprīlī - Lieldienu 4.svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 1.aprīlī - Lielās nedēļas ceturtdiena – plkst. 10.00; 2.aprīlī - Lielā piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 10.00; 3.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos traukos) – plkst. 19.00; 4.aprīlī Kunga Augšāmcelšanās diena (lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 9.00; 5.aprīlī - II Lieldienas – plkst. 10.00; 11.aprīlī - II Lieldienu  svētdiena, Kunga žēlsirdības svētdiena – plkst. 10.00; 18.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 9.30; 25.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 10.00.
Augustovā - 3.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos traukos) – plkst. 13.00; 4.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās diena (lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 12.00; 18.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos - 3.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 16.00; 4.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās diena (lieli svētki, Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 14.00; 18.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 14.00.
Krišjāņos - 3.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos traukos) – plkst. 16.00; 11.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Kunga žēlsirdības svētdiena – plkst. 13.00; 25.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana. Ūdeni svētīšanai jāņem līdzi savos traukos) – plkst. 10.00.
Kupravā - svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.aprīlī  - Lielā Ceturtdiena, Svētā Mise - plkst. 18.00; 2.aprīlis - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums – plkst. 18.00; 3.aprīlī - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija - plkst. 18.00 un plkst. 19.00 (ēdienu svētīšana baznīcā), kā arī plkst. 21.00 Vigilijas Svētā Mise; 4.aprīlī - Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Sv.Mise (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 5.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00; 11.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 18.aprīlī - Lieldienu 3. Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 25.aprīlī - Labā Gana svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.aprīlī - Zaļās Ceturtdienas - plkst. 11.00 (dievkalpojumu vadīs bīskaps Einārs Alpe) un plkst. 18.00; 2.aprīlī - Lielās Piektdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 4.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst.10.00; 11.aprīlī - Baltās svētdienas vārda dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.aprīlī plkst. 10.00; 25.aprīlī plkst. 10.00.
Tilžā – 4.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 13.00; 25.aprīlī plkst. 13.00.
Viļakā - 5.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 11.00.
Kārsavā - 4.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 15.00.

Dievkalpojumi martā (2021.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 7.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 12.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 14.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki, Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 21.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00, 25.martā – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 26.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 28.martā – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Sprogu baznīcā – 7.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 7.martā - mēneša pirmā un 3. Gavēņa svētdiena –plkst. 9.00; 14.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 9.00; 21.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 9.00; 28.martā - Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 7.martā - mēneša pirmā un 3. Gavēņa svētdiena –plkst. 11.30; 14.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst.11.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 11.30; 21.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 11.30; 28.martā - Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 7.martā - mēneša pirmā un 3. Gavēņa svētdiena –plkst. 14.30; 14.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst.14.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 14.30; 21.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 14.30; 28.martā - Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 7.martā - mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 14.martā plkst. 10.00; 19.martā - Svētā Jāzepa svētki – plkst. 10.00; 21.martā plkst. 9.30; 28.martā – Pūpolsvētdiena - plkst. 9.00.
Augustovā - 7.martā - mēneša I svētdiena – plkst. 12.00; 21.martā plkst. 12.00; 28.martā – Pūpolsvētdiena - plkst. 14.00.
Rugājos - 7.martā - mēneša I svētdiena – plkst. 14.00; 21.martā plkst. 14.00; 28.martā – Pūpolsvētdiena - plkst. 16.00.
Krišjāņos - 14.martā plkst. 13.00; 28.martā - Pūpolsvētdiena - plkst. 11.00.
Skujetniekos – 6.martā plkst. 11.00; 27. martā plkst. 11.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 7.martā – Gavēņa Ill svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 14.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00 un 18.00; 21.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00 un 18.00; 28.martā – Pūpolsvētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00.
Katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv. Mise.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.martā plkst. 10.00; 14.martā - Vārda dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.martā plkst. 10.00; 28.martā - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst.10.00.
Tilžā – 28.martā - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Viļakā - 14.martā plkst. 12.00.
Kārsavā - 21.martā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. nr. 20223040).
6.martā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija, plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņas un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 7.martā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 13.martā plkst. 17:00 Visnakts dievkalpojums; 14.martā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija. Piedošanas svētdiena. Lielā gavēņa sākums; 15.martā plkst. 17.00 Lielais vakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu;16.martā plkst. 17.00 Lielais vakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu; 17.martā plkst. 8.00 Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija un plkst. 17.00 Lielais vakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu; 18.martā plkst. 17.00 Lielais vakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu; 19.martā plkst. 8.00 Iepriekšiesvētīto Dāvanu liturģija; 20.martā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 21.martā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 22.martā plkst. 8.00 Iepriekš iesvētīto Dāvanu liturģija; 27.martā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija, plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņas un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.martā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

Dievkalpojumi februārī (2021.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena - ūdens, maizes un sāls svētīšana pēc katras Svētās Mises) - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 7.februārī – parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.februārī – parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 17.februārī – Pelnu Trešdiena (stingrs Gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 19.februārī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 21.februārī – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.februārī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 28.februārī – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Sprogu baznīcā – 7.februārī – parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.februārī – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos - 2.februārī - Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 9.00; 7.februārī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 14.februārī - svētība slimniekiem – plkst. 9.00; 17.februārī - Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums – plkst. 9.00; 21.februārī - Gavēņa 1. svētdiena – plkst. 9.00; 28.februārī – Gavēņa 2. svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.februārī - Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 11.30; 7.februārī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 14.februārī - svētība slimniekiem – plkst. 11.30; 17.februārī - Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums – plkst. 11.30; 21.februārī - Gavēņa 1. svētdiena – plkst. 11.30; 28.februārī – Gavēņa 2. svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 2.februārī - Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 14.30; 7.februārī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 14.februārī - svētība slimniekiem – plkst. 14.30; 17.februārī - Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums – plkst. 14.30; 21.februārī - Gavēņa 1. svētdiena – plkst. 14.30; 28.februārī – Gavēņa 2. svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 2.februārī – Kunga Prezentācija, svētki (sveču svētīšana, procesija) –plkst. 10.00; 3.februārī - Sv.Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena (svētība pret kakla slimībām) – plkst. 10.00; 5.februārī - Sv.Agatas piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana) – plkst. 10.00; 7.februārī - mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 14.februārī plkst. 10.00; 21.februārī plkst. 9.30; 28.februārī plkst. 10.00.
Augustovā - 7.februārī - mēneša I svētdiena, Kunga Prezentācija, svētki (sveču svētīšana), Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena (svētība pret kakla slimībām), Sv. Agatas piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana) – plkst. 12.00; 21.februārī plkst. 12.00.
Rugājos - 2.februārī – Kunga Prezentācija, svētki (sveču svētīšana), Sv.Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena (svētība pret kakla slimībām), Sv.Agatas piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana) – plkst. 12.00; 7.februārī - mēneša I svētdiena – plkst. 14.00; 21.februārī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 5.februārī – Kunga Prezentācija, svētki (sveču svētīšana), Sv.Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena (svētība pret kakla slimībām), Sv.Agatas piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana) – plkst. 13.00; 14.februārī plkst. 13.00; 28.februārī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 1.februārī – Kunga Prezentācija, svētki (sveču svētīšana), Sv.Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena (svētība pret kakla slimībām), Sv.Agatas piemiņas diena (maizes, sāls un ūdens svētīšana) – plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.februārī – Kunga prezentācija (sveču svētīšana), Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 baznīcā; 3.februārī – Sv.Blazijs (svētība kaklam), Sv.Mise - plkst. 8.00 baznīcā; 5.februārī – Sv.Agate (ūdens, maizes un sāls svētīšana), Sv.Mise - plkst. 18.00 baznīcā; 7.februārī – parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 11.februārī – Slimnieku diena (svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 8.00 baznīcā; 14. februārī – parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 17.februārī - Pelnu trešdiena, sākas Lielais Gavēnis, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 21.februārī – Gavēņa laika I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 28.februārī – Gavēņa laika II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.februārī dievkalpojums plkst. 10.00 ar tiešraidi; 14.februārī - Vārda dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.februārī dievkalpojums plkst. 10.00 ar tiešraidi; 28.februārī dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 28.februārī dievkalpojums plkst. 13.00 ar tiešraidi.
Viļakā - 14.februārī dievkalpojums plkst. 12.00 ar tiešraidi.
Kārsavā - 21.februārī dievkalpojums plkst. 13.00.
Dievkalpojumu tiešraides: https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze)

 

Dievkalpojumi decembrī (2020.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Šķilbēnos – 6.decembrī – Adventa 2.svētdiena – plkst. 9.00; 13.decembrī – Adventa 3. svētdiena – plkst. 9.00; 20.decembrī – Adventa 4. svētdiena - plkst. 9.00; 24.decembrī - Ziemassvētku vigilijas - Mise plkst. 18.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki – plkst. 9.00; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki – plkst. 9.00; 27.decembrī - Svētās Ģimenes svētki – plkst. 9.00; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 23.00.
Baltinavā – 6.decembrī – Adventa 2. svētdiena – plkst. 11.30; 13.decembrī – Adventa 3.svētdiena – plkst. 11.30; 20.decembrī – Adventa 4. svētdiena - plkst. 11.30; 24.decembrī - Ziemassvētku vigilijas - Mise plkst. 22.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki – plkst. 11.30; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki – plkst. 11.30; 27.decembrī - Svētās Ģimenes svētki – plkst. 11.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 20.00.
Tilžā - 6.decembrī – Adventa 2. svētdiena – plkst. 14.30; 13.decembrī –Adventa 3. svētdiena – plkst. 14.30; 20.decembrī – Adventa 4.svētdiena - plkst. 14.30; 24.decembrī - Ziemassvētku vigilijas - Mise plkst. 14.30; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki – plkst. 14.30; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki – plkst. 14.30; 27.decembrī - Svētās Ģimenes svētki – plkst. 14.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 14.30.
Bēržos - 6.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 9.30; 8.decembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 10.00; 13.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 10.00; 20.decembrī - Adventa VI svētdiena – plkst. 9.30; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību vigilijas Svētā Mise – plkst. 19.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 10.00; 26.decembrī - Svētais Stefans Pirmmoceklis – plkst. 12.00; 27.decembrī - Svētais Jānis, Apustulis un Evaņģēlists – plkst. 10.00 (šajā dienā svēta sauso vīnu un sulas); 28.decembrī - Svētie nevainīgie bērniņi mocekļi – plkst. 12.00; 31.decembrī - Svētā Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps, Vecgada diena – plkst. 12.00.
Augustovā - 6.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 12.00; 20.decembrī - Adventa IV svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību vigilijas Svētā Mise- plkst. 16.00; 27.decembrī - Svētais Jānis, Apustulis un Evaņģēlists – plkst. 12.00 (šajā dienā svēta sauso vīnu un sulas).
Rugājos - 6.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 14.00; 20.decembrī - Adventa IV svētdiena – plkst. 14.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 12.00.
Krišjāņos - 13.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 13.00; 24.decembrī Kristus Dzimšanas svinību vigilijas Svētā Mise – plkst. 13.00.
Skujetniekos – 5.decembrī - Adventa II svētdiena – plkst.13.00; 24.decembrī Kristus Dzimšanas svinību vigilijas Svētā Mise – plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 6.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 13.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 20.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 24.decembrī – Kristus Dzimšanas svinību vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 baznīcā; 25.decembrī – Kristus Dzimšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.decembrī – Svētā Ģimene (svētība ģimenēm, kuras ir ieradušās baznīcā), Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 31.decembrī -Sv.Mise - plkst. 8.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.decembrī - Otrās adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums (koncerts) - plkst.10.00; 13.decembrī - Trešās adventes svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst.10.00; 20.decembrī - Ceturtās adventes svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst.10.00; 24.decembrī - Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums - plkst.18.00; 25.decembrī - Ziemassvētku dievkalpojums - plkst.10.00; 27.decembrī - Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst.18.00; 31.decembrī - Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 3.janvārī - svētdienas dievkalpojums (sadraudzības eglīte) - plkst.10.00; 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst.18.00.
Tilžā – 13.decembrī - Trešās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00; 25.decembrī - Ziemassvētku dievkalpojums - plkst.13.00; 27.decembrī -Svētdiena pēc Ziemassvētkiem (sadraudzības eglīte) - plkst. 13.00.
Viļakā - 13.decembrī - Trešās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 24.decembrī - Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 6.decembrī - Trešās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00; 25.decembrī - Ziemassvētku dievkalpojums (sadraudzības eglīte) - plkst. 16.00.

Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā.
6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00
Balvu pansionātā – 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.septembrī - Sv.Mise, draudzes svētki, godinot Svētos Erceņģeļus - plkst. 17.00.
Šķilbēnos – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 13.septembrī plkst. 9.00; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 9.00; 20.septembrī plkst. 9.00; 27.septembrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 13.septembrī plkst. 11.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 11.30; 20.septembrī plkst. 11.30; 27.septembrī plkst. 11.30.
Tilžā - 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 13.septembrī plkst. 14.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 14.30; 20.septembrī plkst. 14.30; 27.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos - 6.septembrī plkst. 9.30; 13.septembrī plkst. 10.00; 20.septembrī plkst. 9.30; 27.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā - 6.septembrī plkst. 12.00; 20.septembrī - Svētā Asīzes Franciska Stigmātu diena, draudzes svētki – plkst. 11.30 ieklausīsimies projektā “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” iegādāto digitālo ērģeļu skaņās, plkst. 12.00 Svētā Mise, pēc tam procesija (noslēgumā kopīga Agape baznīcas dārzā.
Rugājos - 6.septembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 13.septembrī plkst. 13.00; 27.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 12.septembrī - 10 gadu priesterības pateicības Sv.Mise – plkst. 18.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 20.septembrī - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 27.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums – plkst. 15.00; 27.septembrī– Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 27.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā - 20.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (priestera tālr. 20223040).
5.septembrī –Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 6.septembrī – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 11.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 12.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 13.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 19.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst.18.00; 20.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 20.septembrī - Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 21.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 26.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 27.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15.

 

Svecīšu vakari

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu kapsētās
3.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 4.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 10.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 11.oktobrī plkst. 15.30 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 17.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 18.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 24.oktobrī plkst. 14.30 Mežarijas kapos un plkst. 15.30 Priedaines kapos; 25.oktobrī plkst. 15.30 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju kapsētās
19.septembrī plkst. 15.00 Golvoru kapos, plkst. 16.30 Līdumnieku kapos un plkst. 18.00 Saksmales kapos; 26.septembrī plkst. 15.00 Bēržu kapos 15.00, plkst. 16.30 Mastarīgas kapos un plkst. 18.00 Lieparu kapos; 3.oktobrī plkst. 15.00 Putrānu kapos un plkst. 17.00 Dekšņu kapos; 10.oktobrī plkst. 13.00 Slavītu kapos, plkst. 14.30 Vārnienes kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 17.oktobrī plkst. 13.00 Čušļu kapos, plkst. 14.30 Stāmeru kapos – 14.30, plkst. 16.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.30 Vilkavas kapos; 24.oktobrī plkst. 13.00 Kraukļevas kapos, plkst. 14.00 Auškas kapos , plkst. 15.30 Sudarbes kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 31.oktobrī plkst. 12.00 Silenieku kapos, plkst. 13.30 Reibānu kapos un plkst. 15.00 Bolupes kapos.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas kapsētās
3.oktobrī plkst. 14.00 Plešovas kapos, plkst. 15.30 Vilkovas kapos un plkst. 17.00 Čilipīnes kapos; 10.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos, plkst. 15.30 Bēliņu kapos un plkst. 17.00 Breksenes kapos; 17.oktobrī plkst. 14.00 Dukuļevas kapos, plkst. 15.30 Dansku kapos un plkst. 17.00 Merkuzīnes kapos; 24.oktobrī plkst. 14.00 Buku-Zelču kapos un 15.30 Slobodas kapos; 31.oktobrī plkst. 16.00 Tilžas kapos; 7.novembrī plkst. 13.00 Kāpessila kapos, plkst. 14.30 Lutanāna kapos un plkst. 16.00 Ranguču kapos; 14.novembrī plkst. 13.00 Ūdrenes kapos, plkst. 14.30 Purviņu kapos un plkst. 16.00 Runcenes kapos.

Viļakas kapsētās
3.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 10.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 17.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 24.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapos.

Luteriskajās draudzēs
3.oktobrī plkst. 18.00 Balvu kapsētā; 4.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapsētā; 4.oktobrī plkst. 16.00 Vectilžas kapsētā; 4.oktobrī plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā; 10.oktobrī plkst. 15.00 Andrakalna kapsētā; 10.oktobrī plkst. 17.00 Garosilu kapsētā; 10.oktobrī plkst. 18.00 Pokratas kapsētā; 11.oktobrī plkst. 16.00 Gaiļakalna kapsētā; 17.oktobrī plkst. 16.00 Krišjāņu kapsētā; 17.oktobrī plkst. 18.00 Kāpessila kapsētā; 18.oktobrī plkst. 16.00 Miezāju kapsētā; 24.oktobrī plkst. 16.00 Priedaines kapsētā; 25.oktobrī plkst. 16.00 Jaškovas kapsētā.

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.