1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2021.g.).

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.augustā - Sv.Mise - plkst. 7.30; 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 19.00; 21.augustā - Sv.Mise - plkst. 7.30; 22.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.augustā – Liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 31.augustā - Sv.Mise - plkst. 18.00 par skolēniem un skolotājiem iesākot jauno mācību gadu.
Sprogu baznīcā – 1.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 17.00; 22.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 6.augustā Sv.Mise plkst. 10.00 - Balvu pansionātā ārā pie krusta; 20.augustā Sv.Mise plkst. 10.00 – Balvu pansionātā ārā pie krusta.
Šķilbēnos – 1.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 8.augustā plkst. 9.00; 15.augustā - Vissvētās. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 9.00; 22.augustā plkst. 9.00; 29.augustā plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 8.augustā plkst. 11.30; 15.augustā - Vissvētās. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 11.30; 22.augustā plkst. 11.30; 29.augustā plkst. 11.30.
Tilžā - 1.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 8.augustā plkst. 14.30; 15.augustā - Vissvētās. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 14.30; 22.augustā plkst. 14.30; 29.augustā plkst. 14.30.
Bēržos - 1.augustā plkst. 9.30; 6.augustā - Kunga Pārveidošanās svētki – plkst.10.00; 8.augustā plkst. 10.00; 22.augustā plkst. 10.00; 29.augustā – pirms jaunā mācību gada sākumā aicina uz Sv.Misi un pie Sv. Sakramentiem skolēnus, skolotājus, vecākus – plkst. 10.00.
Augustovā - 1.augustā plkst. 12.00; 29.augsutā - pirms jaunā mācību gada sākumā aicina uz Sv.Misi un pie Sv.Sakramentiem skolēnus, skolotājus, vecākus – plkst. 12.00.
Rugājos - 1.augustā plkst. 14.00; 29.augustā - pirms jaunā mācību gada sākumā aicina uz Sv.Misi un pie Sv.Sakramentiem skolēnus, skolotājus, vecākus - plkst. 14.00 .
Krišjāņos - 8.augustā plkst. 13.00; 22.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 6.augustā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā - 1.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (pēc sv.Mises kapusvētki Viļakas Sv. Mateuša kapos); 8.augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 14.augustā - Sv. Meinarda svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gaismas ceļš uz Viļakas ezera salas plkst. 19.00, sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks baznīcā); 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana); 22.augustā – parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 29.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (svētība skolēniem, studentiem un pedagogiem).
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.augustā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 8.augustā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 15.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 22.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 29.augustā - Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 29.augustā– Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 29.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 15.augustā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00.

Kapusvētki

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Pansionāta kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 31.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 7.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 8.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 8.augustā plkst. 15.00.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Upatnieku kapos – 31.jūlijā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Lotušu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos - 31.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 7.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos - 7.augustā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
1.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā ap plkst. 12.30); 7.augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 21.augustā Rejevas kapos plkst. 15.00; 29.augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 12.septembrī Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 16.00.

Luteriskajās draudzēs
31.jūlijā plkst. 11.30 Beņislavas kapos, plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos;1.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 8.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Dievkalpojumi jūlijā (2021)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 4.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 11.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un Sv.Mise plkst. 14.00 tikai Svētdienas skolas bērniem kopā ar ģimenēm; 18.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
No 5. līdz 8.jūlijam priesteru rekolekcijas Rēzeknē.
Sprogu baznīcā – 4.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 2.jūlijā plkst. 10.00 Sv.Mise Balvu pansionātā ārā pie krusta; 15.jūlijs plkst. 10.00 Sv.Mise Balvu pansionātā ārā pie krusta; 29.jūlijā plkst. 10.00 Sv.Mise Balvu pansionātā ārā pie krusta.
Šķilbēnos – 4.jūlijā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.jūlijā plkst. 9.00; 18.jūlijā plkst. 9.00; 25.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 4.jūlijā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.jūlijā plkst. 11.30; 18.jūlijā plkst. 11.30; 25.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 4.jūlijā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.jūlijā plkst. 14.30; 18.jūlijā plkst. 14.30; 25.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 4.jūlijā plkst. 9.30; 11.jūlijā plkst. 10.00; 18.jūlijā plkst. 9.30; 25.jūlijā - draudzes svētkus, Sv. Annas diena – plkst. 12.00.
Augustovā - 4.jūlijā plkst. 12.00; 18.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos - 6.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles - plkst. 14.00; 20.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 11.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 2.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos - 4.jūlijā plkst. 14.00; 18.jūlijā plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 4.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 11.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 18.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 25.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.jūlijā - bērnu un jauniešu svētīšana, Sv.Mise – plkst. 18.00.
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.jūlijā – svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 11.jūlijā - svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.jūlijā – svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 25.jūlijā – svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 25.jūlijā – svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 11.jūlijā – svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00.
Kārsavā - 25.jūlijā – kapusvētku dievkalpojums - plkst. 11.00.

Kapusvētki jūlijā un augustā (2021)

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Začu kapos – 3.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 3.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 10.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 10.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 31.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 7.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 8.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 8.augustā plkst. 15.00.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Mastarīgas kapos – 3.jūlijā plkst. 12.30; Bēržu kapos – 3.jūlijā plkst. 14.30; Lieparu kapos – 3.jūlijā plkst. 16.30; Stāmeru kapos – 10.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 10.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 17.jūlijā plkst. 16.30; Cūkusalas kapos - 24.jūlijā plkst. 12.00; Dubļukalna kapos – 24.jūlijā plkst. 13.30; Reibānu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.30; Upatnieku kapos – 31.jūlijā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Buku-Zelču kapos – 3.jūlijā plkst. 13.00; Vilkovas kapos - 3.jūlijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 10.jūlijā plkst. 13.00; Plieševas kapos - 10.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 17.jūlijā plkst. 13.00; Pleševas kapos - 17.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 24.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 24.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos - 31.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 7.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos - 7.augustā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Purviņu kapos – 4.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 11.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 18.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 25.jūlijā plkst. 16.00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem plkst. 14.30 Tilžas draudzes baznīcā.
Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
3.jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00 un Olutovas kapos plkst. 16.00; 10.jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00 un Lašku kapos plkst. 16.00; 17.jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00 un Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 25. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00 (pēc tam uz kapiem plkst. 14.00) un Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00; 1.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā ap plkst. 12.30); 7.augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 21.augustā Rejevas kapos plkst. 15.00; 29.augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 12.septembrī Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 16.00.
Luteriskajās draudzēs
3.jūlijā plkst. 11.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 12.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plkst. 13.00 Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 Andrukalna kapos; 17.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 25.jūlijā plkst. 11.00 Kārsavas kapos; 31.jūlijā plkst. 11.30 Beņislavas kapos, plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos;1.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 8.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Dievkalpojumi jūnijā (2021.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 3.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 6.jūnijā – Liturģiskā laikposma X svētdiena, Euharistijas svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise plkst. 10.00; 27.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Sprogu baznīcā – 6.jūnijā – Liturģiskā laikposma X svētdiena, Euharistijas svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 20.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Šķilbēnos – 3.jūnijā – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki plkst. 9.00; 6.jūnijā - mēneša pirmā svētdiena plkst. 9.00; 11.jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētki plkst. 9.00; 13.jūnijā plkst. 9.00; 20.jūnijā plkst. 9.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana plkst. 18.00; 27.jūnijā plkst. 9.00; 29.jūnijā - Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 9.00.
Baltinavā – 13.jūnijā – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki plkst. 11.30; 6.jūnijā - mēneša pirmā svētdiena plkst. 11.30; 11.jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētki plkst. 11.30; 13.jūnijā plkst. 11.30; 20.jūnijā plkst. 11.30; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana plkst. 11.30; 27.jūnijā plkst. 11.30; 29.jūnijā - Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 11.30.
Tilžā - 13.jūnijā – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki plkst. 14.30; 6.jūnijā - mēneša pirmā svētdiena plkst. 14.30; 11.jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētki plkst. 14.30; 13.jūnijā plkst. 14.30; 20.jūnijā plkst. 14.30; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana plkst. 14.30; 27.jūnijā plkst. 14.30; 29.jūnijā - Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 14.30.
Bēržos - 3.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles plkst. 11.00; 6.jūnijā plkst. 9.30; 13.jūnijā plkst. 10.00; 20.jūnijā plkst. 9.30; 24.jūnijā plkst. 11.00; 27.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā - 6.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles plkst. 12.00; 20.jūnijā plkst. 12.00; 27.jūnijā - Nemitīgās palīdzības Dievmātes godināšanas diena, draudzes svētki, piedalīsies vairāki priesteri un jauniesvētītais priesteris Ņikita Grigorijs dos svētību plkst. 18.00.
Rugājos - 6.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles plkst. 14.00; 20.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 3.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles plkst. 14.00; 13.jūnijā plkst. 13.00; 27.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 2.jūnijā - Sakramenta diena, svētī bērnus un lauku zāles plkst. 11.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 3.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), procesija ar četriem evaņģēlijiem, bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana, Sv.Mise plkst. 11.00 un vakara Svētā Mise plkst. 18.00; 6.jūnijā – Liturģiskā laikposma X svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 11.jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētki), Sv.Mise plkst. 11.00 un 18.00; 12.jūnijā – V.J. Marijas Sirds Sv.Mise plkst. 11.00; 13.jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētki), Sv.Mise plkst. 12.00 (svētku noslēgums, svētība ar Vissvētāko); 20.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise plkst. 11.00; 27.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIll svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 13.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 20.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 27.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 27.jūnijā - svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā - 13.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā - 20.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040).
5.jūnijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 6.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 9.jūnijā plkst. 8.15 Lieldienās Stundas. Lieldienās Dievišķā liturģija; 9.jūnijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 10.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 12.jūnijā plkst. 10.00 Panihida. mirušo pieminēšana Gulbenes kapsētā; 12.jūnijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 13.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 18.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 17.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 19.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 19.jūnijā plkst. 11.00 Panihida; 19.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 20.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 20.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Priedaines kapsētā; 20.jūnijā plkst. 13.00 mirušo pieminēšana Vīksnas kapsētā; 20.jūnijā plkst. 15.00 mirušo pieminēšana Miezāju kapsētā; 27.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2021.g.)

Dievkalpojumi
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.maijā – Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.maijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 30.maijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Šķilbēnos – 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 9.00; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 9.00; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 9.00; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 11.30; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 11.30; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 11.30; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 14.30; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 14.30; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 14.30; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 14.30.
Bēržos - 2.maijā plkst. 9.30; 9.maijā plkst. 10.00; 13.maijā plkst. 10.00; 16.maijā plkst. 9.30; 23.maijā plkst. 9.30; 30.maijā plkst. 10.00.
Augustovā - 2.maijā plkst. 12.00; 16.maijā plkst. 12.00; 23.maijā plkst. 12.00.
Rugājos - 2.maijā plkst. 14.00; 16.maijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 9.maijā plkst. 13.00; 23.maijā plkst. 15.00.
Skujetniekos – 22.maijā plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un svētbrīdis baznīcā plkst. 11.00; 9.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 13.maijā – Kunga debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 un 18.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 9.00; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšana jeb Vasarsvētki, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.maijā – par. lit. laika svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 2.maijā plkst. 10.00; 9.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 13.maijā - Debesbraukšanas dienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 16.maijā plkst. 10.00; 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 30.maijā - Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 9.maijā plkst. 15.00; 30.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 14.00.
Viļakā - 9.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā - 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Iesvētes mācība Balvu evaņģēliski luteriskajā draudzē (interesēties pie mācītāja Mārtiņa Vaickovska, tālr. nr. 29638005).

Kapusvētki

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Miezāju kapos – 12.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 19.jūnijā plkst. 15.00; Derdziņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.30; Dampadruvas kapos – 26.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos – 27.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 3.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 3.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 10.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 10.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 31.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 7.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 8.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 8.augustā plkst. 15.00.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Sudarbes kapos – 5.jūnijā plkst. 14.30; Kraukļevas kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 5.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos - 12.jūnijā plkst. 12.00; Putrānu kapos – 12.jūnijā plkst. 14.00; Kaupiņu kapos – 12.jūnijā plkst. 15.30; Ķeiseļovas kapos – 12.jūnijā plkst. 17.00; Līdumnieku kapos – 19.jūnijā plkst. 13.30; Golvoru kapos – 19.jūnijā plkst. 15.00; Saksmales kapos - 19.jūnijā plkst. 16.30; Vārnienes kapos – 26.jūnijā plkst. 12.00; Silenieku kapos – 26.jūnijā plkst. 14.00; Cepurnieku kapos – 26.jūnijā plkst. 15.30; Slavītu kapos – 26.jūnijā plkst. 17.00; Mastarīgas kapos – 3.jūlijā plkst. 12.30; Bēržu kapos – 3.jūlijā plkst. 14.30; Lieparu kapos – 3.jūlijā plkst. 16.30; Stāmeru kapos – 10.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 10.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 17.jūlijā plkst. 16.30; Cūkusalas kapos - 24.jūlijā plkst. 12.00; Dubļukalna kapos – 24.jūlijā plkst. 13.30; Reibānu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.30; Upatnieku kapos – 31.jūlijā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Čilipīnes kapos - 22.maijā plkst. 15.00; Gubas kapos – 29.maijā plkst. 13.00; Dansku kapos – 29.maijā plkst. 15.00; Gusakovas kapos – 5.jūnijā plkst. 13.00; Merkuzīnes kapos - 5.jūnijā plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 12.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos - 12.jūnijā plkst. 15.00; Dagunovas kapos – 19.jūnijā plkst. 13.00; Breksenes kapos - 19.jūnijā plkst. 15.00; Loginu kapos – 26.jūnijā plkst. 13.00; Slobodas kapos - 26.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 3.jūlijā plkst. 13.00; Vilkovas kapos - 3.jūlijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 10.jūlijā plkst. 13.00; Plieševas kapos - 10.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 17.jūlijā plkst. 13.00; Pleševas kapos - 17.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 24.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 24.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos - 31.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 7.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos - 7.augustā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.

Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Kāpessila kapos – 6.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 13.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 20.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 4.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 11.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 18.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 25.jūlijā plkst. 16.00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem plkst. 14.30 Tilžas draudzes baznīcā.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
3.jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00 un Olutovas kapos plkst. 16.00; 10.jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00 un Lašku kapos plkst. 16.00; 17.jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00 un Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 25. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00 (pēc tam uz kapiem plkst. 14.00) un Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00; 1.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā ap plkst. 12.30); 7.augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 21.augustā Rejevas kapos plkst. 15.00; 29.augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 12.septembrī Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 16.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.