1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Dievkalpojumi janvārī (2022.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 9.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma II svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma III svētdiena, Dieva vārda svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma IV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 16.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma II svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 30.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma IV svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 9.janvārī - Kunga Jēzus kristīšana plkst. 9.00; 16.janvārī plkst. 9.00; 23.janvārī plkst. 9.00; 30.janvārī plkst. 9.00.
Baltinavā – 9.janvārī – Kunga Jēzus kristīšana plkst. 11.30; 16.janvārī plkst. 11.30; 23.janvārī plkst. 11.30; 30.janvārī plkst. 11.30.
Tilžā – 9.janvārī – Kunga Jēzus kristīšana plkst. 14.30; 16.janvārī plkst. 14.30; 23.janvārī plkst. 14.30; 30.janvārī plkst. 14.30.
Bēržos – 9.janvārī plkst. 10.00; 16.janvārī plkst. 9.30; 23.janvārī plkst. 10.00; 30.janvārī plkst. 10.00.
Augustovā – 16.janvārī plkst. 12.00.
Rugājos – 16 janvārī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 9.janvārī – Kunga kristīšana (šajā dienā tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli) plkst. 13.00; 23.janvārī plkst.13.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 9.janvārī dievkalpojums plkst. 10.00; 16.janvārī dievkalpojums plkst. 10.00; 23.janvārī dievkalpojums plkst. 10.00; 30.janvārī dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 30.janvārī dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 9. janvārī dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 16.janvārī dievkalpojums plkst. 13.00.

Dievkalpojumi decembrī (2021.g.) (papildināts)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos –5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena; Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.decembrī – Kristus dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 18.00; 25.decembrī – Kristus Dzimšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 26.decembrī – Svētā Ģimene (svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (laulības solījumu atjaunošana un svētība ģimenēm); 31.decembrī – laicīgā gada pēdējā diena, Sv.Mise - plkst. 7.30.
Sprogu baznīcā – 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena; Sv.Mise - plkst. 14.00; 24.decembrī – Kristus dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 18.00; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 18.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 9.00; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 9.00; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 18.00.
Baltinavā –5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 11.30; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 20.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 11.30; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 11.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 11.30.
Tilžā - 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 14.30; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 14.30; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 14.30; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 14.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 14.30.
Bēržos - 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena – plkst. 9.30; 8.decembrī – Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 10.00; 12.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 10.00; 19.decembrī - Adventa IV – plkst. 9.30; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 19.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 10.00; 26.decembrī - Svētā ģimene - Jēzus, Marija un Jāzeps – plkst. 10.00; 27.decembrī - Svētais Jānis, Apustulis un Evaņģēlists (šajā dienā svēta sauso vīnu un sulas) – plkst. 11.00; 31.decembrī - Vecgada diena - plkst. 12.00.
Augustovā - 5.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 12.00; 19.decembrī - Adventa IV svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 16.00.
Rugājos - 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena – plkst. 14.00; 19.decembrī - Adventa VI svētdiena – plkst. 14.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 12.00.
Krišjāņos – 12.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 13.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 13.00; 26.decembrī - Svētā ģimene - Jēzus, Marija un Jāzeps – plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.decembrī - Adventa II svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 baznīcā; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 24.decembrī – Kristus Dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 18.00 baznīcā; 25.decembrī – Kristus Dzimšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.decembrī – Svētā Ģimene (svētība ģimenēm, kuras ir ieradušās baznīcā), Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 31.decembrī Sv.Mise plkst. 18.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.decembrī – 2.Adventa svētdienas ģimeņu dievkalpojums (koncerts) - plkst.10.00; 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst. 10.00; 19.decembrī – 4.Adventa svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst. 10.00; 24.decembrī - Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums - plkst. 18.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.decembrī - Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 18.00; 31.decembrī - Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 2.janvārī - svētdienas dievkalpojums (sadraudzības pasākums) - plkst. 10.00; 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst. 18.00.
Tilžā – 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst. 13.00; 26.decembrī - Svētdiena pēc Ziemsvētkiem (sadraudzības pasākums) - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 24.decembrī - Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 19.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums (sadraudzības pasākums) - plkst. 16.00.

Dievkalpojumi decembrī (2021.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 28.novembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00. 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 28.novembrī – 1.Adventa svētdiena, Adventes vainagu svētīšana – plkst. 9.00; 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena plkst. 9.00. 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 18.00.
Baltinavā – 28.novembrī - 1.Adventa svētdiena, Adventes vainagu svētīšana plkst. 11.30; 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena plkst. 11.30.8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 11.30.
Tilžā - 28.novembrī - 1.Adventa svētdiena, Adventes vainagu svētīšana plkst. 14.30; 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena plkst. 14.30. 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 14.30.
Bēržos - 28.novembrī - 1.Adventa svētdiena plkst. 9.30; 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena plkst. 9.30. 8.decembrī – Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 10.00.
Augustovā - 28.novembrī - 1.Adventa svētdiena – plkst. 12.00; 5.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos - 28.novembrī – 1.Adventa svētdiena – plkst. 14.00; 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena – plkst. 14.00.
Krišjāņos – 28.novembrī – I.Adventa svētdiena– plkst. 16.00.
Skujetniekos – 27.novembrī – 1.Adventa svētdiena plkst. 12.00; 4.decembrī -Adventa II svētdiena plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 28. novembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā. 8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 baznīcā.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos: 28.novembrī – 1.Adventa svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 5.decembrī – 2.Adventa svētdienas ģimeņu dievkalpojums (koncerts) plkst. 10.00.
Tilžā: 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums plkst. 16.00; 25.decembrī – Ziemsvētku dievkalpojums plkst. 13.00; 26.decembrī – Svētdiena pēc Ziemsvētkiem (sadraudzības pasākums) plkst. 13.00.
Viļakā: 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00; 24.decembrī – Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15.00; 31.decembrī – Vecgada dievkalpojums plkst. 15.00.
Kārsavā: 19.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 25.decembrī – Ziemsvētku dievkalpojums (sadraudzības pasākums) plkst. 16.00.

Dievkalpojumi oktobrī (2021.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 3.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, V.J.Marija Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 10.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 17.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 31.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 3.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 17.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXIX svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 31.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 15.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 10.00.
Šķilbēnos – 4.oktobrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.oktobrī - Ražas svētki – plkst. 9.00; 18.oktobrī plkst. 9.00; 25.oktobrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 4.oktobrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.oktobrī - Ražas svētki – plkst. 11.30; 18.oktobrī plkst. 11.30; 25.oktobrī plkst. 11.30.
Tilžā - 4.oktobrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.oktobrī - Ražas svētki – plkst. 14.30; 18.oktobrī plkst. 14.30; 25.oktobrī plkst. 14.30.
Bēržos - 3.oktobrī plkst. 9.30; 10.oktobrī plkst. 10.00; 17.oktobrī plkst. 9.30; 24.oktobrī plkst. 10.00; 31.oktobrī plkst. 10.00.
Augustovā - 3.oktobrī plkst. 12.00; 17.oktobrī plkst. 12.00.
Rugājos - 3.oktobrī plkst. 14.00; 17.oktobrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 10.oktobrī plkst. 13.00; 24.oktobrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 1.oktobrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 12.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 19.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvu draudze aicina visus interesentus uz iesvētes mācības kursa sākumu 3.oktobrī plkst. 10.00. Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu. Topošie draudzes locekļi varēs uzzināt būtiskāko par kristīgo ticību, iepazīt tuvāk Dievu, luterisko mācību un savu nākamo draudzi. Nodarbības vadīs mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. Pēc veiksmīga kursa pabeigšanas notiks Kristības un Iesvētības draudzes svētdienas dievkalpojumā, tā ir svinīga uzņemšana draudzē un nozīmīgs notikums katra cilvēka dzīvē. Papildus informācija pie mācītāja, tālr. 26311959.
Balvos - 3.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 10.00 (aicina piedalīties pateicības altāra klāšanā ar saviem pateicības upuriem - dārza veltēm, marinējumiem/konservējumiem, rudens ziediem u.c. ziedojumiem); 10.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 17.oktobrī plkst. 10.00; 24.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.oktobrī - Reformācījas svētku svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.oktobrī - Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums (vada bīskaps Einārs Alpe) - plkst. 16.00.
Tilžā – 10.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Viļakā - 10.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 12.00.
Kārsavā - 17.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.

Dievkalpojumi septembrī un svecīšu vakari (2021.g.)

Dievkalpojumi septembrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 26.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.septembrī - draudzes svētki, godinot Svētos Erceņģeļus, Sv.Mise - plkst. 16.00.
Šķilbēnos – 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 12.septembrī plkst. 9.00; 14.septembrī – Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 18.00; 19.septembrī plkst. 9.00; 26.septembrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 12.septembrī plkst. 11.30; 14.septembrī plkst. 11.30; 19.septembrī plkst. 11.30; 26.septembrī plkst. 11.30.
Tilžā - 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 12.septembrī plkst. 14.30; 14.septembrī plkst. 14.30; 19.septembrī plkst. 14.30; 26.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos - 5.septembrī plkst. 9.30; 12.septembrī plkst. 10.00; 19.septembrī plkst. 9.30; 26.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā - 5.septembrī plkst. 12.00; 19.septembrī plkst. 12.00.
Rugājos - 15.septembrī plkst. 14.00; 19.septembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 12.septembrī plkst. 13.00; 26.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 8.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 18.septembrī - pateicības Sv.Mise vitrāžu atjaunošanas labdariem – plkst. 11.00 un plkst. 12.30 (vitrāžu iesvētīšana); 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, ražas svētki un svētība lauku labumiem, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 12.septembrī – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 12.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 14.00; 26.septembrī Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.septembrī Svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00; 26.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 19.septembrī Svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.

Svecīšu vakari

Romas katoļu draudzēs
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
18.septembrī plkst. 15.00 Golvoru kapos un plkst. 16.30 Līdumnieku kapos; 25.septembrī plkst. 15.00 Bēržu kapos, plkst. 16.30 Mastarīgas kapos un plkst. 18.00 Lieparu kapos; 2.oktobrī plkst. 13.00 Putrānu kapos – 13.00, plkst. 15.00 Slavītu kapos un plkst. 17.00 Dekšņu kapos; 9.oktobrī plkst. 13.00 Čušļu kapos, plkst. 14.30 Stāmeru kapos, plkst. 16.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.30 Vilkavas kapos; 16.oktobrī plkst. 13.30 Vārnienes kapos, plkst. 15.00 Cepurnieku kapos un plkst. 17.00 Saksmales kapos; 23.oktobrī plkst. 13.00 Kraukļevas kapos, plkst. 14.00 Auškas kapos, plkst. 15.30 Sudarbes kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 30.oktobrī plkst. 12.00 Silenieku kapos, plkst. 13.30 Reibānu kapos un plkst. 15.00 Bolupes kapos.
Viļakas draudžu kapsētās
9.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapsētā; 16.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapsētā; 23.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapsētā; 30.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.
Luteriskajās draudzēs
18.septembrī plkst. 14.00 Kamoļkalna kapsētā; 18.septembrī plkst. 16.00 Vectilžas kapsētā; 18.septembrī plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā; 25.septembrī plkst. 15.00 Gaiļakalna kapsētā; 25.septembrī plkst. 18.00 Balvu kapsētā; 2.oktobrī plkst. 15.00 Andrakalna kapsētā; 2.oktobrī plkst. 17.00 Garosilu kapsētā; 2.oktobrī plkst. 18.00 Pokratas kapsētā; 9.oktobrī plkst. 16.00 Krišjāņu kapsētā; 9.oktobrī plkst. 18.00 Kāpessila kapsētā; 16.oktobrī plkst. 15.00 Miezāju kapsētā; 16.oktobrī plkst. 18.00 Priedaines kapsētā; 17.oktobrī plkst. 15.00 Jaškovas kapsētā.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.