1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2022.g.)

Dievkalpojumi maijā

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.maijā – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 6.maijā Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.10.00; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 10.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 18.00; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00.
Baltinavā – 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.11.30; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.30; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30.
Tilžā - 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.14.30; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 14.30; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30.
Bēržos – 1.maijā plkst. 9.30; 8.maijā – Labā Gana Svētdiena – plkst. 10.00; 15.maijā plkst. 9.30; 22.majā plkst. 10.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 9.30; 29.maijā plkst. 10.00.
Augustovā - 1.maijā plkst. 12.00; 15.maijā plkst. 12.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 12.00.
Rugājos – 1.maijā plkst. 14.00; 15.maijā plkst. 14.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 14.00.
Krišjāņos – 8.maijā – Labā Gana Svētdiena – plkst. 13.00; 22.maijā plkst. 13.00.
Skujetniekos - 25.maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki – plkst.12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 8.00; 8.maijā – Lieldienu lV svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise - plkst. 11.00, koncerts Mātēm plkst. 12.00 (I.Birģele un I.Malnača, mūzikas skolas audzēkņi); 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 22.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 28.maijā - Baznīcas nakts pasākumi, Svētā Mise – plkst. 18.00 (dzied koris “Ezerzeme”, pēc dievkalpojuma koncerts, plkst. 22.00 koncerts Ukrainas atbalstam “Angel del pace”; 29.maijā – Lieldienu Vll svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.maijā plkst. 10.00; 8.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst.10.00; 15.maijā plkst. 10.00; 22.maijā plkst. 10.00; 26.maijā -Debesbraukšanas dienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 29.maijā plkst. 10.00.
Tilžā – 8.maijā plkst. 15.00; 29.maijā plkst. 13.00.
Viļakā - 8.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 22.maijā plkst. 16.00.
Kārsavā - 15.maijā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. nr. 20223040).

Kapusvētki Romas katoļu draudzēs

Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Miezāju kapos – 11.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 11.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 18.jūnijā plkst. 14.00; Derdziņu kapos – 18.jūnijā plkst. 15.30; Dampadruvas kapos – 25.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos – 25.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 2.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 9.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 9.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 23.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 30.julijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 30.julijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 6.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 6.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 7.augustā plkst. 15.00.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Līdumnieku kapos - 4.jūnijā plkst. 11.00; Cūkusalas kapos – 4.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Sudarbes kapos – 18.jūnijā plkst. 14.30; Kraukļevas kapos – 18.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 18.jūnijā plkst. 17.00; Vārnienes kapos – 25.jūnijā plkst. 11.30; Silenieku kapos – 25.jūnijā plkst. 13.30; Cepurnieku kapos – 25.jūnijā plkst. 15.30; Mastarīgas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.30; Lieparu kapos – 2.jūlijā plkst. 16.30; Bēržu kapos – 2.jūlijā plkst. 14.30; Golvoru kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Slavītu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.00; Saksmales kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Stāmeru kapos – 16.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 16.jūlijā plkst. 14.00; Ķeiseļovas kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Kaupiņu kapos – 23.jūlijā plkst. 13.30; Putrānu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dubļukalna kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Reibānu kapos – 30.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 30.jūlijā plkst. 16.30; Upatnieku kapos – 13.augustā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 13.augustā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 13.augustā plkst. 15.00.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Gubas kapos – 21.maijā plkst. 12.00; Dansku kapos – 21.maijā plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 28.maijā plkst. 12.00; Čilipīnes kapos- 28.maijā plkst. 15.00; Gusakovas kapos – 4.jūnijā plkst. 12.00; Merkuzīnes kapos - 4.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 11.jūnijā plkst. 12.00; Dagunovas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Loginu kapos – 18.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos - 18.jūnijā plkst. 15.00; Slobodas kapos - 25.jūnijā plkst. 12.00; Vilkovas kapos – 25.jūnijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Plieševas kapos - 2.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Breksenes kapos - 9.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 16.jūlijā plkst. 12.00; Plešovas kapos - 16.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Dukuļevas kapos - 23.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 23.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Augstasila kapos - 30.jūlijā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem notiks kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā.

Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Kāpessila kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 3.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 10.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
Viduču kapos - 2.jūlijā plkst. 14.00; Olutovas kapos 2.jūlijā plkst. 16.00; Slotukalna kapos - 9.jūlijā plkst. 14.00; Lašku kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Skandines kapos - 16.jūlijā plkst. 14.00; Aizgalīnes kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Liepnas Saidu kapos - 24. jūlijā plkst. 15.00; 31.jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 7.augustā Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); Vēdeniešu kapos - 13. augustā plkst. 13.00; Rejevas kapos - 20.augustā plkst. 15.00; Purnavas kapos (Liepnas draudze) - 28.augustā plkst. 15.30; Kudupes kapos (Liepnas draudze) - 11.septembrī plkst. 16.00.

Lieldienu dievkalpojumi

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 20.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums. 21.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. Plkst. 15.00 Evaņģēliju lasīšana. 22.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums ar Krusta gājienu. 23.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. No plkst. 12.00 līdz 14.00 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana. 24.aprīlī plkst. 24.00 svētku liturģija ar Krusta gājienu. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana. Plkst. 10.00 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.
Baltinavā – 24.aprīlī plkst. 6.30 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.
Rugājos – 24.aprīlī plkst. 9.30 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.
Šķilbēnos – 24.aprīlī plkst. 5.00 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.
Tilžā – 24.aprīlī plkst. 8.00 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.
Viļakā – 21.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. Plkst. 17.00 12 Evaņģēliju lasīšana. 22.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 15.00 vakara dievkalpojums ar Krusta gājienu. 23.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. No plkst. 12.00 līdz 14.00 Lieldienu aizlūgums. Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana. Plkst. 20.00 Svēto apustuļu darbu lasīšana. Plkst. 23.00 Lieldienas. Pusnakts dievkalpojums. 24.aprīlī plkst. 24.00 gaišais rīta dievkalpojums un dievišķā liturģija. Ar plkst. 3.00 Lieldienu kuliču, olu un citu ēdienu svētku galdam iesvētīšana.

Dievkalpojumi aprīlī (2022.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos1.aprīlī – Krustaceļš, Sv.Mise – plkst. 18.00; 3.aprīlī – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.aprīlī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (pūpolsvētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ziedojumi tiks vākti Starpdiecēžu Katoļu Garīgā Semināra uzturēšanai); 14.aprīlī - Lielā ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 15.aprīlī - Lielā piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 16.aprīlī - Lielā sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 10.00, plkst. 15.00 un pēc vigīlijas Sv.Mise plkst. 18.00; 17.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana) un Sv.Mise plkst. 11.00; 18.aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā3.aprīli – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 16.aprīlī - Lielā sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 22.00.
Balvu pansionātā1.aprīlī Sv.Mise plkst. 18.00; 19.aprīlī Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos 3.aprīlī - mēneša pirmā svētdiena - plkst.10.00; 10.aprīlī - Pūpolu svētdiena – plkst. 10.00; 14.aprīlī - Lielā ceturtdiena – plkst. 18.00; 15.aprīlī - Lielā piektdiena – plkst. 18.00; 16.aprīlī - Lielā sestdiena, Kunga Augšāmcelšanās svētku (ēdienu svētīšana notiks pēc dievkalpojuma) – plkst. 18.00; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 10.00; 18.aprīlī - pirmdiena, Lieldienu oktāva - plkst. 10.00; 24.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 10.00.
Baltinavā3.aprīlī - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 10.aprīlī - Pūpolu svētdiena – plkst. 11.30; 14.aprīlī - Lielā ceturtdiena – plkst. 20.00; 15.aprīlī - Lielā piektdiena – plkst. 15.00; 16.aprīlī - Lielā sestdiena, Kunga Augšāmcelšanās svētku (ēdienu svētīšana notiks pēc dievkalpojuma) – plkst. 21.00; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 8.00; 18.aprīlī - pirmdiena, Lieldienu oktāva - plkst. 11.30; 23.aprīlī - sestdiena, Lieldienu oktāva – plkst. 10.00 (Svēta mocekļa Jura diena, autovadītāju un transportlīdzekļu svētīšana) un plkst. 15.00 (Svēta Mise ar Laulības Sakramenta noslēgšanu, Artis un Elija); 24.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 3.aprīlī - mēneša pirmā svētdiena - plkst.14.30; 10.aprīlī - Pūpolu svētdiena – plkst. 14.30; 15.aprīlī - Lielā piektdiena – plkst. 12.00; 16.aprīlī - Lielā sestdiena, Kunga Augšāmcelšanās svētku (ēdienu svētīšana notiks pēc dievkalpojuma) – plkst. 14.30; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 12.00; 24.aprīlī - Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 3.aprīlī plkst. 9.30; 10.aprīlī –Palmu svētdiena– plkst. 9.00; 14.aprīlī – Lielā ceturtdiena – plkst. 18.00; 15.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 10.00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 19.00; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 9.00; 18.aprīlī – Otrās Lieldienas – plkst. 10.00; 24.aprīlī plkst. 10.00.
Augustovā - 3.aprīlī plkst. 12.00; 10.aprīlī – Palmu svētdiena – plkst. 16.00; 15.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 12.00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 16.00; 17. aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 12.00.
Rugājos3.aprīlī plkst. 14.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 14.00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 12.00; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 15.00; 24.aprīlī plkst. 14.00 Svētā Mise un pēc dievkalpojuma plkst. 15.00 apgleznotu lakatu izstāde, ar dzejas sniegumu priecēs Daiga Kalinka un Iveta Uršuļska.
Krišjāņos 10.aprīlī – Palmu svētdiena – plkst. 16.00; 15.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 15.00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 13.00; 17.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 13.00; 24.aprīlī plkst. 16.00.
Skujetniekos - 9.aprīlī – Palmu svētdiena – plkst. 18.00; 16.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā 3.aprīlī – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 11.00 (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 14.aprīlī - Lielā ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 15.aprīlī - Lielā piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00 (Krustaceļš pa katoļu baznīcas dārzu plkst. 20.00); 16.aprīlī - Lielā sestdiena - Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 20.00 (Lieldienu ūdens, uguns un ēdienu svētīšana, ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 17.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki (pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija), Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 18.aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 3.aprīlī dievkalpojums plkst. 10.00; 10.aprīlī - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 14.aprīlī - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 15.aprīlī - Lielās piektdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 17.aprīlī - Kristus Augšāmcelšanās svētku agrais rīta dievkalpojums - plkst. 7.00; 17.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst.10.00; 24.aprīlī - Baltās svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 1.maijā dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā10.aprīlī - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00; 17.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 13.00; 24.aprīlī dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā - 18.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 11.00.
Kārsavā - 17.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst.15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. nr. 20223040).

Dievkalpojumi martā (2022.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.martā – Pelnu trešdiena (Stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 4.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00; 11.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 13.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 20.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise – plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 27.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 16.00; 20.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 2.martā - Pelnu trešdiena – plkst.18.00; 6.martā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 10.00; 13.martā plkst. 10.00; 19.martā –Svētā Jāzepa, Vissv. Jaunavas Līgavaiņa svinības –plkst. 10.00; 20.martā plkst. 10.00; 25.martā – Kunga Pasludināšanas svinības – plkst. 18.00; 27.martā plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.martā - Pelnu trešdiena – plkst.11.30; 6.martā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 13.martā plkst. 11.30; 19.martā – Svētā Jāzepa, Vissv. Jaunavas Līgavaiņa svinības – plkst. 11.30; 20.martā plkst. 11.30; 25.martā – Kunga Pasludināšanas svinības, Baltinavas baznīcā šajā dienā var iegūt pilnas atlaidas (Kunga Pasludināšanas draudze) – plkst. 11.30; 27.martā plkst. 11.30.
Tilžā - 2.martā - Pelnu trešdiena – plkst.14.30; 6.martā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 13.martā plkst. 14.30; 19.martā – Svētā Jāzepa, Vissv. Jaunavas Līgavaiņa svinības, Tilžas baznīcā šajā dienā var iegūt pilnas atlaidas (Svētā Jāzepa draudze) – plkst. 14.30; 20.martā plkst. 14.30; 25.martā – Kunga Pasludināšanas svinības – plkst. 14.30; 27.martā plkst. 14.30.
Bēržos - 2.martā - Pelnu trešdiena (tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām) – plkst. 10.00; 6.martā plkst. 9.30; 13.martā plkst. 10.00; 20.martā plkst. 9.30; 27.martā plkst. 10.00.
Augustovā - 2.martā - Pelnu trešdiena (tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām) – plkst. 12.00; 6.martā plkst. 12.00; 20.martā plkst. 12.00.
Rugājos - 2.martā - Pelnu trešdiena (tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām) – plkst. 14.00; 6.martā plkst. 14.00; 20.martā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 13.martā plkst. 13.00; 27.martā plkst. 13.00.
Skujetniekos - 1.martā - Pelnu trešdiena (tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām) – plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.martā - Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00 un 18.00; katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 Krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv.Mise; 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 13.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 20.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00 un 18.00; 27.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise baznīcā - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 6.martā dievkalpojums plkst. 10.00; 13.martā dievkalpojums plkst. 10.00; 20.martā dievkalpojums plkst. 10.00; 27.martā dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 27.martā dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā - 13.martā dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā - 20.martā dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040).

Dievkalpojumi februārī (2022.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena - ūdens, maizes un sāls svētīšana pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 6.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.februārī – parastā liturģiskā laika posma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.februārī – parastā liturģiskā laika posma VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.februārī – parastā liturģiskā laika posma VIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 6.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 20.februārī – parastā liturģiskā laika posma VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 2.februārī - Kunga Prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 18.00; 5.februārī - maizes, ūdens un sāls iesvētīšanas rituāls, Sv.Agatas piemiņas diena - plkst. 10.00; 6.februārī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 10.00; 13.februārī – svētība slimniekiem, Sv.Mises laikā iespēja saņemt Slimnieka Sakramentu - plkst. 10.00; 20.februārī plkst. 10.00; 27.februārī plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.februārī - Kunga Prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 11.30; 5.februārī - maizes, ūdens un sāls iesvētīšanas rituāls, Sv.Agatas piemiņas diena - plkst. 11.30; 6.februārī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 13.februārī – svētība slimniekiem, Sv.Mises laikā iespēja saņemt Slimnieka Sakramentu - plkst. 11.30; 20.februārī plkst. 11.30; 27.februārī plkst. 11.30.
Tilžā - 2.februārī - Kunga Prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 14.30; 5.februārī maizes, ūdens un sāls iesvētīšanas rituāls, Sv.Agatas piemiņas dienā notiks Mises laikā; 6.februārī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 13.februārī – svētība slimniekiem, Sv.Mises laikā iespēja saņemt Slimnieka Sakramentu - plkst. 14.30; 20.februārī plkst. 14.30; 27.februārī plkst. 14.30.
Bēržos - 2.februārī plkst. 10.00 tiks svētītas sveču dienas sveces; 5.februārī - Svētās Agatas dienas piemiņa (tiks svētīta maize, ūdens un sāls) – plkst. 10.00; 6.februārī plkst. 9.30; 13.februārī plkst. 10.00; 20.februārī plkst. 9.30; 27.februārī plkst. 10.00.
Augustovā - 2.februārī - tiks svētītas sveču dienas sveces un Sv. Blazija un ar tām dota svētība – plkst. 12.00; 6.februārī - Svētās Agatas dienas piemiņa (tiks svētīta maize, ūdens un sāls) – plkst. 12.00; 20.februārī plkst. 12.00.
Rugājos - 2.februārī plkst. 14.00 tiks svētītas sveču dienas sveces un Sv.Blazija un ar tām dota svētība; 6.februārī - Svētās Agatas dienas piemiņa (tiks svētīta maize, ūdens un sāls) – plkst. 14.00; 20.februārī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 5.februārī - Svētās Agatas dienas piemiņa (tiks svētīta maize, ūdens un sāls) – plkst. 13.00; 13.februārī plkst.13.00; 27.februārī plkst. 13.00.
Skujetniekos - 3.februārī plkst. 12.00 tiks svētītas sveču dienas sveces un Sv.Blazija un ar tām dota svētība, kā arī Svētās Agatas dienas piemiņa (tiks svētīta maize, ūdens un sāls).
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.februārī– Kunga prezentācija (sveču svētīšana ), Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv. Blazijs (svētība kaklam), Sv.Mise - plkst. 8.00; 5.februārī – Sv. Agate (ūdens, maizes un sāls svētīšana), Sv.Mise - plkst. 8.00; 6.februārī – parastā liturģiskā laika posma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 11.februārī – Slimnieku diena (svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 8.00; 13.februārī – parastā liturģiskā laika posma VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 20.februārī – liturģiskā laika posma VIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.februārī – liturģiskā laika posma VIll svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.februārī dievkalpojums plkst. 10.00; 13.februārī dievkalpojums plkst. 10.00; 20.februārī dievkalpojums plkst. 10.00; 27.februārī dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 27. februārī dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā - 13.februārī dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā - 20.februārī dievkalpojums plkst. 13.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.