1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Dievkalpojumi jūnijā (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 4.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 8.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 11.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma X svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (pēc dievkalpojuma euharistiskā procesija); 16.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 18.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst.11.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa Kristītāja Dzimšana, Sv.Mise plkst. 11.00; 25.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā –Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Sprogu baznīcā – 4.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 14.00; 18.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 2.jūnijā Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 4.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, mēneša pirmā svētdiena (pirms Sv.Mises Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 10.00; 8.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 18.00; 11.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 10.00; 16.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds lkst. 18.00; 18.jūnijā plkst. 10.00; 23.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana, svinību vigilija plkst. 12.00; 25.jūnijā plkst. 10.00; 28.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils (vigilija) plkst. 18.00.
Baltinavā – 1.jūnijā – Mūsu Kungs Jēzus Kristus Augstais un Mūžīgais Priesteris plkst. 18.00; 4. jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, mēneša pirmā svētdiena (pirms Sv.Mises Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 12.00; ; 8.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 12.00; 11.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 12.00; 16.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds plkst. 12.00; 18.jūnijā plkst. 11.30; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana plkst. 15.00; 25.jūnijā plkst. 11.30; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 12.00.
Tilžā – 4. jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, mēneša pirmā svētdiena (pirms Sv.Mises Jēzus Sirds dievkalpojums) plkst. 14.30; 11.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 14.30; 18.jūnijā plkst. 14.30; 25.jūnijā plkst. 14.30;
Bēržos – 4.jūnijā plkst. 9.30; 8.jūnijā plkst. 10.00; 11.jūnijā plkst. 10.00; 18.jūnijā plkst. 9.30; 25.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā – 4.jūnijā plkst. 12.00; 8.jūnijā plkst. 12.00; 18.jūnijā plkst. 12.00; 27.jūnijā – Nemitīgās palīdzības Dievmātes godināšanas diena, draudzes svētki (piedalīsies vairāki priesteri) – Svētā Mise plkst. 18.00.
Rugājos – 4.jūnijā plkst. 14.00; 8.jūnijā plkst. 14.00; 18.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 11.jūnijā plkst. 13.00; 25.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 7.jūnijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 18.jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētku noslēgums), Sv.Mise plkst. 11.00 procesija (bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana; 24.jūnijā – Sv.Jāņa kristītāja diena, Sv.Mise plkst. 9.00; 25.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 4.jūnijā - Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 11.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 18.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 25.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 2.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00.
Tilžā – 18.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 11.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 18.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 2.jūnijā plkst. 10.00-13.00 un plkst. 17.00 mirušo pieminēšana Balvu pareizticīgo kapsētā; 3.jūnijā plkst. 7.00 Dievišķā liturģija, plkst. 11.00 Panihida, plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Balvu pareizticīgo kapsētā un plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 4.jūnijā plkst. 8.00 Dievišķā liturģija, plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Priedaines kapsētā, plkst. 13.00 Panihida un mirušo pieminēšana Vīksnas kapsētā, plkst. 15.00 mirušo pieminēšana Miezāju kapsētā; 5.jūnijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 7.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 8.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 10.jūnijā plkst. 16.00 Panihida, plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 11.jūnijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 14.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 15.jūnijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 17. jūnijā plkst. 16.00 Panihida, plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 18.jūnijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 21.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 22. jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 24.jūnijā plkst. 16.00 Panihida, plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 25.jūnijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 28.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 29.jūnijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums.

Kapusvētki 2023 (sākot ar jūniju)

Romas katoļu draudzēs
BALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 Kačupes kapos; 25.jūnijā plkst. 16.00 Lācupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.00 Začu kapos un plkst. 15.00 Balvu-Rozu kapos; 8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 15.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 29.jūlijā plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 5.augustā plkst. 14.00 Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 6.augustā plkst. 14.00 Sebežu kapos un plkst. 15.00 Romūkstu kapos.

BALTINAVAS, ŠĶILBĒNU UN TILŽAS DRAUDŽU KAPSĒTĀS 
27.maijā plkst. 13.00 Gusakovas kapos, plkst. 14.00 Čilipīnes un plkst. 16.00 Dansku kapos; 3.jūnijā plkst. 13.00 Bakarevas kapos, plkst. 14.00 Loginu kapos un plkst. 16.00 Merkuzīnes kapos; 10.jūnijā plkst. 13.00 Ančepovas kapos, plkst. 14.00 Lotušu kapos un plkst. 16.00 Plešovas kapos; 17.jūnijā plkst. 13.00 Kozlovas kapos, plkst. 14.00 Dagunovas kapos un plkst. 16.00 Bēliņu kapos; 1.jūlijā plkst. 13.00 Ostraleiduma kapos, plkst. 14.00 Dukuļevas kapos un plkst. 16.00 Plieševas kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Ploskīnes kapos, plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Vilkovas kapos; 15.jūlijā plkst. 12.00 Runcenes kapos, plkst. 13.00 Purviņu kapos, plkst. 14.00 Ūdrenes kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Svičevas kapos, plkst. 12.00 Buku-Zelču kapos, plkst. 13.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Gubas kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Lutanāna kapos, plkst. 13.30 Ranguča kapos, plkst. 14.30 Kāpesila kapos un plkst. 16.00 Tilžas kapos.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
1.jūlijā plkst. 14.00 Viduču kapos un plkst. 16.00 Olutovas kapos; 8.jūlijā plkst. 14.00 Slotukalna kapos un plkst. 16.00 Lašku kapos; 15.jūlijā plkst. 14.00 Skandines kapos un plkst. 16.00 Aizgalīnes kapos; 30.jūlijā plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā) Liepnas Saidu kapos; 30.jūlijā Sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 Kupravas baznīcā; 6.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 12.augustā plkst. 13.00 Vēdeniešu kapos; 19.augustā plkst. 15.00 Rejevas kapos; 27.augustā plkst. 15.30 Purnavas kapos (Liepnas draudze); 10.septembrī plkst. 16.00 Kudupes kapos (Liepnas draudze).

BĒRŽU, AUGUSTOVAS, KRIŠJĀŅU UN RUGĀJU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
3.jūnijā plkst. 13.00 Vilkavas kapos, plkst. 15.30 Sudarbes kapos, plkst. 17.00 Kraukļevas kapos un plkst. 18.00 Auškas kapos; 10.jūnijā plkst. 11.00 Slavītu kapos; plkst. 13.00 Stāmeru kapos, plkst. 15.00 Čušļu kapos un plkst. 18.00 Cūkusalas kapos; 17.jūnijā plkst. 11.00 Upatnieku kapos, plkst.12.30 Grūzīšu kapos; plkst. 14.00 Bolupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.30 Mastarīgas kapos, plkst. 14.30 Bēržu kapos un plkst. 16.30 Lieparu kapos; 15.jūlijā plkst.12.00 Golvoru kapos, plkst. 14.00 Līdumnieku kapos un plkst. 16.00 Saksmales kapos; 22.jūlijā plkst.12.00 Dubļukalna kapos, plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.30 Dekšņu kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Ķeiseļovas kapos, plkst. 13.30 Kaupiņu kapos un plkst. 15.00 Putrānu kapos; 5.augustā plkst. 11.30 Vārnienes kapos, plkst. 13.30 Silenieku kapos un plkst. 15.30 Cepurnieku kapos.

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luteriskajāS draudzēs
1.jūlijā plkst. 11.00 Čukuļkalna kapos; 2.jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plst. 13.00 Miezāju kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 23.jūlijā plkst. 12.00 Kārsavas kapos; 5.augustā plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos; 6.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 12.augustā plkst. 11.00 Beņislavas kapos un plkst. 14.00 Andrakalna kapos; 13.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Dievkalpojumi maijā (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 7.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 21.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 28.maijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (euharistiskā procesija).
Sprogu baznīcā – 7.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 21.maijā – Lieldienu VIIsvētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 12.maijā – Sv.Mise plkst. 11.00
Šķilbēnos – 7.maijā plkst. 10.00; 14.maijā plkst. 10.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 18.00; 21.maijā plkst. 10.00; 28.maijā – Svēta Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.maijā plkst. 11.30; 14.maijā plkst. 11.30; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 12.00; 21.maijā plkst. 10.00; 28.maijā – Svēta Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 12.00.
Tilžā – 7.maijā plkst. 14.30; 14.maijā plkst. 14.30; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 10.00; 21.maijā plkst. 14.30; 28.maijā – Svēta Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 14.30.
Bēržos – 7.maijā plkst. 9.30; 14.maijā plkst. 10.00; 18.maijā – – Vasarsvētki plkst. 9.30; 30.maijā plkst. 10.00.
Augustovā – 7.maijā plkst. 12.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 12.00; 21.maijā plkst. 12.00; 28.maijā – Vasarsvētki plkst. 12.00.
Rugājos – 7.maijā plkst. 14.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 14.00; 21.maijā plkst. 14.00; 28.maijā – Vasarsvētki plkst. 16.00.
Krišjāņos – 14.maijā plkst. 13.00; 28.maijā – Vasarsvētki plkst. 15.00.
Skujetniekos – 17.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 11.00; 27.maijā – Vasarsvētki plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 7.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise plkst. 8.00; 14.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise plkst. 11.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00; 21 maijā – Lieldienu Vll svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 28.maijā – Vasarsvētku svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.

27.maijā Baznīcu nakts pasākumi Viļakā:
• plkst. 17.00 Maija dziedājumi baznīcas dārzā
• plkst. 18.00 dievkalpojums baznīcas dārzā (sliktu laika apstākļu gadījumā – baznīcā)
• plkst. 19.00 – 21.30 dažādas ekskursijas, jaunas ekspozīcijas atklāšana, Ēdenes dārza eksotiska ēdiena degustācija, lūgšana un baznīcas zvani.
• Plkst. 22.00 noslēguma koncerts.
• Baznīca atvērta visu dienu no plkst. 8.00 līdz 23.30

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 7.maijā dievkalpojums plkst. 10.00; 14.maijā – Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst.10.00; 18.maijā – Debesbraukšanas dienas dievkalpojums plkst. 18.00; 21.maijā dievkalpojums plkst. 10.00; 28.maijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 4.jūnijā – Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 14.maijā – Mātes un Ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 15.00; 28.maijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 14.maijā – Mātes un Ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 12.00; 28.maijā – Vasarsvētku Svētā Gara svētku dievkalpojums plkst. 16.00.
Kārsavā – 21.maijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums plkst. 13.00 (pēc dievkalpojuma – sadraudzība).

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
3.maijā plkst. 17.00 Akafists Svt. Nikolajam. Aizlūgums; 4.maijā plkst. 17.00 Akafists Dievmātei. Aizlūgums; 6.maijā plkst. 16.15 Panihida; 6.maijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 7.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 14.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 21.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 21.maijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 22.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 24.maijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 25.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 27.maijā plkst. 10.00 Panihida (Gulbenē); 27.maijā plkst. 16.15 Panihida; 27.maijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 28.maijā plkst. 8.15 Dievišķā liturģija; 31.maijā plkst. 17.00 Akafists Svt. Nikolajam. Aizlūgums.

Kapusvētki 2023

 

Romas katoļu draudzēs
BALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 Kačupes kapos; 25.jūnijā plkst. 16.00 Lācupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.00 Začu kapos un plkst. 15.00 Balvu-Rozu kapos; 8.jūlijā plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 15.jūlijā plkst. 15.00 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 22.jūlijā plkst. 22.00 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 29.jūlijā plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 5.augustā plkst. 14.00 Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 6.augustā plkst. 14.00 Sebežu kapos un plkst. 15.00 Romūkstu kapos.

BALTINAVAS, ŠĶILBĒNU UN TILŽAS DRAUDŽU KAPSĒTĀS
27.maijā plkst. 13.00 Gusakovas kapos, plkst. 14.00 Čilipīnes un plkst. 16.00 Dansku kapos; 3.jūnijā plkst. 13.00 Bakarevas kapos, plkst. 14.00 Loginu kapos un plkst. 16.00 Merkuzīnes kapos; 10.jūnijā plkst. 13.00 Ančepovas kapos, plkst. 14.00 Lotušu kapos un plkst. 16.00 Plešovas kapos; 17.jūnijā plkst. 13.00 Kozlovas kapos, plkst. 14.00 Dagunovas kapos un plkst. 16.00 Bēliņu kapos; 1.jūlijā plkst. 13.00 Ostraleiduma kapos, plkst. 14.00 Dukuļevas kapos un plkst. 16.00 Plieševas kapos; 8.jūlijā plkst. 13.00 Ploskīnes kapos, plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Vilkovas kapos; 15.jūlijā plkst. 12.00 Runcenes kapos, plkst. 13.00 Purviņu kapos, plkst. 14.00 Ūdrenes kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 Svičevas kapos, plkst. 12.00 Buku-Zelču kapos, plkst. 13.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Gubas kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Lutanāna kapos, plkst. 13.30 Ranguča kapos, plkst. 14.30 Kāpesila kapos un plkst. 16.00 Tilžas kapos.

VIĻAKAS, KUPRAVAS UN LIEPNAS DRAUDŽU KAPSĒTĀS
1.jūlijā plkst. 14.00 Viduču kapos un plkst. 16.00 Olutovas kapos; 8.jūlijā plkst. 14.00 Slotukalna kapos un plkst. 16.00 Lašku kapos; 15.jūlijā plkst. 14.00 Skandines kapos un plkst. 16.00 Aizgalīnes kapos; 30.jūlijā plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā) Liepnas Saidu kapos; 30.jūlijā Sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 Kupravas baznīcā; 6.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 12.augustā plkst. 13.00 Vēdeniešu kapos; 19.augustā plkst. 15.00 Rejevas kapos; 27.augustā plkst. 15.30 Purnavas kapos (Liepnas draudze); 10.septembrī plkst. 16.00 Kudupes kapos (Liepnas draudze).

BĒRŽU, AUGUSTOVAS, KRIŠJĀŅU UN RUGĀJU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
3.jūnijā plkst. 13.00 Vilkavas kapos, plkst. 15.30 Sudarbes kapos, plkst. 17.00 Kraukļevas kapos un plkst. 18.00 Auškas kapos; 10.jūnijā plkst. 11.00 Slavītu kapos; plkst. 13.00 Stāmeru kapos, plkst. 15.00 Čušļu kapos un plkst. 18.00 Cūkusalas kapos; 17.jūnijā plkst. 12.00 Upatnieku kapos, plkst.13.30 Grūzīšu kapos; plkst. 15.00 Bolupes kapos; 1.jūlijā plkst. 12.30 Mastarīgas kapos, plkst. 14.30 Bēržu kapos un plkst. 16.30 Lieparu kapos; 15.jūlijā plkst.12.00 Golvoru kapos, plkst. 14.00 Līdumnieku kapos un plkst. 16.00 Saksmales kapos; 22.jūlijā plkst.12.00 Dubļukalna kapos, plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.30 Dekšņu kapos; 29.jūlijā plkst. 12.00 Ķeiseļovas kapos, plkst. 13.30 Kaupiņu kapos un plkst. 15.00 Putrānu kapos; 5.augustā plkst. 11.30 Vārnienes kapos, plkst. 13.30 Silenieku kapos un plkst. 15.30 Cepurnieku kapos.

 

Dievkalpojumi aprīlī (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos2.aprīlī – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.aprīlī – Lielā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes. Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nav saistoši); 7.aprīlī – Lielā piektdiena, Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15.00 (pēc dievkalpojuma Rūgtās sāpes: pilnas atlaidas par piedalīšanos krusta adorācijā un sv.krusta pagodināšana Kunga ciešanu liturģijas laikā; Lielajā piektdienā ievēro gavēni ēšanā un atturību no gaļas ēdieniem); 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (uguns un ūdens svētīšana, kristības solījumu atjaunošana (par to pilnas atlaidas), adorācijapie Kristus kapa; atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša; ēdienu svētīšana); 9.aprīlī – Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās, Sv.Mise plkst. 8.00 (ēdienu svētīšana); 10.aprīlī – Otrās Lieldienas, Sv.Mise plkst. 8.00; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.aprīlī – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā2.aprīlī – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Sv.Mise plkst. 15.00; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 14.aprīlī – Lieldienu oktāvas piektdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 9.30; 6.aprīlī – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 18.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 18.00; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 11.00; 10.aprīlī – pirmdiena, Lieldienu Oktāva – plkst. 10.00
Baltinavā2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 12.00; 6.aprīlī – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 15.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 21.00; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 8.00; 10.aprīlī – pirmdiena, Lieldienu Oktāva – plkst. 11.30; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 11.30; 23.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena (svētīs transportlīdzekļus, Sv.Jura diena) – plkst. 11.30; 30.aprīlī – Laba Gana svētdiena (lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību) – plkst. 11.30.
Tilžā2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 14.30; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 14.30; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 14.30; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 14.30; 23.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena (svētīs transportlīdzekļus, Sv.Jura diena) – plkst. 14.30; 30.aprīlī – Laba Gana svētdiena (lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību) – plkst. 14.30.
Bēržos2.aprīlī plkst. 9.30; 6.aprīlī plkst. 18.00; 7.aprīlī plkst. 10.00; 8.aprīlī plkst. 19.00; 9.aprīlī plkst. 9.00; 10.aprīlī plkst. 11.00; 16.aprīlī plkst. 9.30; 23.aprīlī plkst. 10.00; 30.aprīlī plkst. 10.00.
Augustovā2.aprīlī plkst. 12.00; 7.aprīlī plkst. 12.00; 8.aprīlī plkst. 16.00; 9.aprīlī plkst. 12.00; 16.aprīlī plkst. 12.00.
Rugājos2.aprīlī plkst. 15.30; 5.aprīlī plkst. 14.00; 8.aprīlī plkst. 16.00; 9.aprīlī plkst. 15.00; 16.aprīlī plkst. 14.00.
Krišjāņos2.aprīlī plkst. 15.00; 7.aprīlī plkst. 15.00; 8.aprīlī plkst. 13.00; 9.aprīlī plkst. 16.00; 23.aprīlī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 1.aprīlī plkst. 11.00; 8.aprīlī plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā2.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (pūpolsvētdiena), Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 6.aprīlī – Zaļā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 7.aprīlī – Lielā piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 13.00 un Krustaceļš pa katoļu baznīcas dārzu plkst. 19.00; 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija plkst. 20.00 Viļakas baznīcā (Lieldienu ūdens, uguns un līdz paņemto ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 9.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija, Sv.Mise plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 10.aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise plkst. 11.00; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 30.aprīlī – Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos2.aprīlī – Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 6.aprīlī – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00; 7.aprīlī – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 8.aprīlī – Lieldienu nakts dievkalpojums plkst. 23.30; 9.aprīlī – Kristus Augšāmcelšanās svētku agrais rīta dievkalpojums plkst. 7.00 (pēc dievkalpojuma sadraudzības brokastis); 9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst.10.00; 16.aprīlī – Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.aprīlī dievkalpojums plkst. 10.00; 30.aprīlī dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00; 30.aprīlī dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā7.aprīlī – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 10.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 11.00.
Kārsavā9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 16.00 (pēc dievkalpojuma sadraudzība).

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.aprīlī plkst. 16.00 – grēksūdze; 1.aprīlī plkst. 17.00 – Eļļas svaidīšanas Sakraments; 2.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 6.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 7.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 8.aprīlī plkst. 16.00 Panihida; 8.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 9.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 13.aprīlī plkst. 17.30 – Rīta dievk. Dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām; 14.aprīlī plkst. 15.00 – Vakara dievk. Krustā sistā Pestītāja atveida iznešana. Rīta dievk.; 15.aprīlī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana; 15.aprīlī plkst. 22.00 – grēksūdze. Pusnakts dievkalpojums. Krusta gājiens. Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana; 22.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 23.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 24.aprīlī plkst. 17.30 – Vakara dievk. Rīta dievk. Panihida; 25.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Panihida; 25.aprīlī plkst. 12.00 – Mirušo piemiņa (Balvu pilsētas pareizticīgo draudzes kapsētā); 29.aprīlī plkst. 16.20 – Panihida; 29.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 30.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija.
Vīksnā – 16.aprīlī plkst. 10.00 – Aizlūgums. Lieldienu ēdienu svētīšana.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.