1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
11-08-2020
Vārdadienas šodien: Elvīra, Rēzija, Velga

Rakstos

Afiša ar 18.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
18.janvārī plkst. 17.00 “Vecais Jaunais gads” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Organizē krievu kultūras biedrība “Razdoļje”. Piedalās ansamblis “Harmonija” no Rēzeknes un grupa “Prieks” no Daugavpils. Ieeja bezmaksas.
25. un 26.janvārī 4.Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls “Pa modes pakāpieniem”.

Balvu Novada muzejā
Ar 21.janvāri visus priecēs mūsu pašu gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti apskatīt darbus un pārējās izstādes muzejā.
Izstādes šobrīd:
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas:
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
 
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Ar šī gada janvāri būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
* Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot, rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
* Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem piedalīties robotikas sacensībās.
* Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem dziļāk izprotot dažādus fizikālus procesus.

Bērzpilī
22.janvārī plkst. 16.00 saietu namā jauna radošā darbnīca (maksas) - celaiņu un prievīšu aušana. Līdzi jāņem parastā dzija, tambordiegi. Pieteikties līdz 20.janvārim pie A.Krivišas.

Bērzkalnē
20.janvārī plkst. 17.00 barikāžu aizstāvju atceres diena Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
1.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts. Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi un Baltinavas dāmu deju kolektīvs “Gaspažas”. Koncertā ieeja brīva.
Plkst. 22.00 balle. Spēlēs “Savējie”. Ballē tiem, kuri apmeklēja koncertu, ieejas maksa - 1 EUR (0,70 Ls), pārējiem - 2 EUR (1,42 Ls).

Lazdulejā
18.janvārī plkst. 17.00 saietu namā zolītes vakars.
25.janvārī plkst. 11.00 saietu namā pagasta iedzīvotāju fotoizstādes “Mūsu ģimenes mīluļi” atklāšana.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
18.janvārī plkst. 19.00 “Draudzības čemodāns”. Piedalās Viļakas, Balvu un Kārsavas novada dramatiskie kolektīvi. Muzicēs “Medņevas muzikanti”. Ieejas maksa uz balli - 1,50 EUR  (1,05 Ls). Līdzi var ņemt groziņu.

Lazdukalnā
18.janvārī plkst. 22.00 saietu namā twitter ballīte kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa - 3  EUR (Ls 2,11).

Baltinavā
18.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā JAUNGADA diskoballīte ar DJ LB, DJ ZAI*, DJ ARTHUR SLISHAN. Būs atrakcijas un balvas (laimīgās stundas - 23.00, 00.00, 01.00). Ieejas maksa - 1,42 EUR (Ls1).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 10.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
18.janvārī plkst. 17.00 “Vecais Jaunais gads” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Organizē krievu kultūras biedrība “Razdoļje”. Piedalās ansamblis “Harmonija” no Rēzeknes un grupa “Prieks” no Daugavpils. Ieeja bezmaksas.
25. un 26.janvārī 4.Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls “Pa modes pakāpieniem”.

Balvu Novada muzejā
Ar 15.janvāri  Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
Ar 20.janvāra plkst. 15.00 mūs visus priecēs mūsu pašu gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti!
Izstādes šobrīd:
o Līdz janvāra vidum vēl ir iespējams apskatīt V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstādi. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Līdz 13.janvārim vēl ir iespējams apskatīt N.Gorkina gleznu izstādi “Atgriešanās”.
o Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas:
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Ar šī gada janvāri būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
* Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot, rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
* Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem piedalīties robotikas sacensībās.
* Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem dziļāk izprotot dažādus fizikālus procesus.

Bērzpilī
22.janvārī plkst. 11.00 saietu namā radošā darbnīca - gatavosim prievītes.

Bērzkalnē
11.janvārī plkst. 19.00 “Vecais Jaunais gads” Rubeņu saietu namā.
20.janvārī plkst. 17.00 barikāžu aizstāvju atceres diena Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
Aicinām piebiedroties līnijdejotāju pulciņam. Atnāc uz tautas namu 16.janvārī plkst. 19.00! Ja iepatiksies, dejosim savam priekam un kopīgi pavadīsim brīvo laiku.

Lazdulejā
11.janvārī plkst. 20.00 saietu namā Jaungada karnevāls.
18.janvārī plkst. 17.00 saietu namā zolītes vakars.
25.janvārī plkst. 11.00 saietu namā pagasta iedzīvotāju fotoizstādes “Mūsu ģimenes mīluļi” atklāšana.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.

Krišjāņos
10.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls. Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa - 2 EUR  (Ls 1,41). Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene).

Tilžā
11.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls.  Plkst. 23.00 uguns deju šovs - Alex Valter (Rīga).
Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa - 3 EUR (Ls 2,11). Spēlēs Zintis Krakops.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
10.janvārī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - 1,50 EUR  (Ls 1,05), vēlāk - 2 EUR  (Ls 1,41).
18.janvārī plkst. 19.00 “Draudzības čemodāns”. Piedalās Viļakas, Balvu un Kārsavas novada dramatiskie kolektīvi. Muzicēs “Medņevas muzikanti”. Ieejas maksa uz balli - 1,50 EUR  (1,05 Ls). Līdzi var ņemt groziņu.

Šķilbēnos
11.janvārī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā Jaungada balle kopā ar grupu “Muiža” (Cēsis). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - 2 EUR (Ls 1,41), pēc plkst. 23.00 - 3 EUR (Ls 2,11). Līdzi var ņemt groziņu.

Lazdukalnā
18.janvārī plkst. 22.00 saietu namā twitter ballīte kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa - 3  EUR (Ls 2,11).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 3.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.  2.stāvā - Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o N.Gorkina  gleznu izstāde “Atgriešanās”.
o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Krišjāņos
10.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls. Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa -2 EUR. Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene).

Tilžā
11.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls.  Plkst. 23.00 uguns deju šovs - Alex Valter (Rīga).
Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa - 3 EUR. Spēlēs Zintis Krakops.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
10.janvārī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - 1,50 EUR, vēlāk - 2 EUR.
18.janvārī plkst. 19.00 “Draudzības čemodāns”. Piedalās Viļakas, Balvu un Kārsavas novada dramatiskie kolektīvi. Muzicēs “Medņevas muzikanti”. Ieeja brīva.

Vecumos
4.janvārī plkst. 21.00 Borisovas tautas namā karnevāls.
Plkst. 22.00 diskotēka. Ieeja brīva.

Baltinavā
 Baltinavas Novada muzejā Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.

Sports
4. janvārī plkst.14.00 Balvu pamatskolas sporta zālē LR čempionāta Nacionālās līgas 2.apļa pirmā spēle VK Balvi - VK Ventspils.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 28.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Plkst. 1.00 Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.  2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! o N.Gorkina gleznu izstāde “Atgriešanās”. o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.  oTautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.  o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Briežuciemā
30.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma koncertballe kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā. Ieeja brīva.

Bērzkalnē
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Lazdulejā
28.decembrī plkst.12.00 saietu namā Ziemassvētku eglīte bērniem.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
28. decembrī plkst. 11.00 tautas namā eglītes sarīkojums bērniem “Kā ežu ģimene Jauno gadu gaidīja”. Ieeja bez maksas.

Krišjāņos
29.decembrī plkst. 19.00 tautas namā gada noslēguma pasākums ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Plkst.21.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  - Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.decembrī plkst.16.00 kultūras namā jauno ģitāristu VECGADA KONCERTS.

Medņevā
28.decembrī plkst. 16.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
28.decembrī plkst. 12.00  Brieksīnes kapos dzejnieka Ontona Slišāna pieminekļa iesvētīšana.
Plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
29.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā “Karnevāls”, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1 (1,42 EUR).

Žīguros
28.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā Vecgada šovs. Pēc šova - Vecgada balle. Spēlēs GREGS. Visi pasākumi bez maksas.

Rugāju novadā
1.janvārī plkst. 1.00 Lazdukalna saietu namā Jaungada nakts balle. Spēlēs grupa “Draugi”. Ieeja bezmaksas.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā  Baltinavas vidusskolas 5. - 9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
28.decembrī plkst. 19.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot...”. Tihovsku ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.
1.janvārī plkst. 0.30 svētku salūts. Plkst. 1.00  jaungada ballīte kopā ar Māri Zaharovu. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 20.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
20.decembrī plkst. 18.00 dalībnieku uzņemšana jaunajā teātra studijā. Režisore Inese Daukste.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē Balvu novada jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, dziedošā Laicānu ģimene, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Katram 10.apmeklētājam - ieeja bez maksas.
26.decembrī plkst. 15.00  “Iedegsim prieku!” - Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts. Ieeja bezmaksas.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums “Ziemassvētku jampadracis”. Iepriekšēja pieteikšanās.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Plkst. 1.00 Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.  2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o N.Gorkina  gleznu izstāde “Atgriešanās”. o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.  oTautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.  o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Briežuciemā
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
30.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma koncertballe kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā. Ieeja brīva.

Bērzkalnē
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Bērzpilī
21.decembrī plkst. 9.00  saietu namā Ziemassvētku tirdziņš - izstāde. Aicināti piedalīties ar veltēm  Ziemassvētkiem.
27.decembrī plkst. 19.00 vidusskolas sporta angārā gada noslēguma pasākums - pagasta pašdarbnieku koncerts un balle. Pasākums ar galdiņiem. Ja nepieciešams, var rezervēt galdiņu. Spēlē Kaspars Maks. Ieeja brīva.

Lazdulejā
28.decembrī plkst.12.00 saietu namā Ziemassvētku eglīte bērniem.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES - MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21. decembrī plkst. 15.00  tautas namā saulgriežu koncerts “Ziemai vārti vaļā”. Piedalās TDK “Cielaviņa”, vidējās paaudzes DK, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 17.00  tautas namā dziedošās Laicānu ģimenes koncerts. Piedalās Balvu Mūzikas skolas vijolnieku  ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 22.00  tautas namā Ziemassvētku balle ar grupu “Ceļā”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,85 EUR).
28. decembrī plkst. 11.00 tautas namā eglītes sarīkojums bērniem “Kā ežu ģimene Jauno gadu gaidīja”. Ieeja bez maksas.

Krišjāņos
29.decembrī plkst. 19.00 tautas namā gada noslēguma pasākums  ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Plkst.21.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.

Tilžā
22.decembrī plkst. 12.00 kultūras namā Labais Lācis un viņa draugi visus pirmsskolas vecuma bērnus ielūdz uz svētku pasākumu.
25.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā pasākums “Raida Tilžas reģionālā televīzija”. Plkst.21.00 balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Vectilžā
22.decembrī plkst. 14.00  sporta un atpūtas centrā pasākums bērniem “Kā ežu saime Ziemassvētkus gaidīja”. Pasākumu aicināti apmeklēt visi pagasta pirmsskolas vecuma bērni.
27.decembrī plkst.19.00  sporta un atpūtas centrā koncertuzvedums “Ziemas saulgriežu laikā”. Ieejas maksa - ziedojums Ls 1 (1,42 EUR). Plkst.21.00 balle. Spēlē “Zaļā gaisma”.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).

Vecumos 
25.decembrī plkst.18.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku koncerts “Rūķu mežā”. Piedalīsies Borisovas tautas nama pašdarbnieki, Medņevas dramatiskais kolektīvs.  Plkst. 22.00  Ziemassvētku balle. Ieeja brīva.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
25.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Ziemassvētku koncerts - uzvedums “Brēmenes muzikantu pēdās...”. Notikumu izstāstīs teātra spēlmaņi, lieli un mazi muzikanti, dziedātāji un dejotāji. Nāciet, būs jautri un interesanti!
29.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā jauno ģitāristu VECGADA KONCERTS.

Medņevā
25.decembrī plkst. 19.30 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”.  Plkst. 22.00 balle kopā ar “Medņevas muzikantiem -junioriem -puikām”.
27.decembrī plkst. 22.00 ziemas nakts balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
28.decembrī plkst. 16.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
25.decembrī plkst. 17.00 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.
28.decembrī plkst. 12.00  Brieksīnes kapos dzejnieka Ontona Slišāna pieminekļa iesvētīšana.
Plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
29.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā “Karnevāls”, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1 (1,42 EUR).

Žīguros
22.decembrī plkst. 17.00 kultūras namā koncertuzvedums “Ziemassvētku valstībā”.
28.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā Vecgada šovs. Pēc šova - Vecgada balle. Spēlēs GREGS. Visi pasākumi bez maksas.

Rugāju novadā
23. decembrī  plkst.  9.00 Ziemassvētku izstāde - tirdziņš Rugāju jauniešu centrā.
Plkst. 10.30 Rugāju tautas namā uz svētku eglīti aicināti Rugāju novada pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
24.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 17.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā Ziemassvētku dziesmu koncerts, piedalās dziedošo bērnu grupa un vokālais ansamblis.
25.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 11.30 Rugāju Romas katoļu baznīcā ar Ziemassvētku dziesmām koncertē jauktais koris.
25.decembrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt pasākumu “Nerātnie piedzīvojumi Ziemassvētkos ”, piedalās bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi” un deju kopa “Rugāji”.
25.decembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā Ziemassvētku balle, spēlēs ansamblis ”Kontrasts”, ieeja brīva.
1.janvārī plkst. 1.00 Lazdukalna saietu namā  Jaungada nakts balle. Spēlēs grupa “Draugi”. Ieeja bezmaksas.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
26.decembrī plkst. 19.00 kultūras namā ķekatnieku vakars (ar dziesmām, dejām, rotaļām utt.). Plkst. 21.00 balle kopā ar Jāni Keišu. Ieeja  brīva.
27.decembrī  plkst. 14.00 kultūras namā MAZĀ EGLĪTE. Aicinām Baltinavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz tikšanos ar Salatēti!
28.decembrī  plkst. 19.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot....”. Tihovsku ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.

1.janvārī plkst. 0.30 svētku salūts. Plkst. 1.00  jaungada ballīte kopā ar Māri Zaharovu. ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.