1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
25-05-2020
Vārdadienas šodien: Eduards, Edvards, Varis

Rakstos

Afiša ar 6.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...” pāriem, kuri laulību noslēguši 1988.gadā.
8.decembrī plkst. 15.00 koncerts “Krievu romances”, uzstājas Viktors Kozlitins. Ieejas maksa Ls 2 (2,85Eur).
11.decembrī plkst. 18.20 septiņu animācijas filmu programma “Multenītes sniegā 2013”.
14.decembrī plkst. 15.00  “Ziemas pasaka”. Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāžu atklāšana.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā līdz 12.decembrim skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.
No 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Dinas Babānes personālizstāde “Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejai.

Briežuciemā
13.decembrī plkst.16.00 latviešu filmu vakars mazajā zālē “Rūtoj, saule, rūtoj bite” un “Laika dečs” kopīga skatīšanās.
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
29.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma pasākums un balle kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā.

Bērzkalnē
16.decembrī plkst.15.00 gaismu iedegšana pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnudārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī kultūras namā pagasta deju kolektīvu koncerts “Ziemai vārti vaļā”.

Tilžā
7.decembrī plkst. 9.00 “Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami”. Amatnieku darbu izstāde- pārdošana kultūras namā. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00  - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR)..
13.decembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Rotas mūsu eglītei” kultūras namā.
15.decembrī plkst. 16.00 gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.

Vectilžā
14.decembrī  plkst. 16.00 gaismu iedegšana lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  - Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
19.decembrī plkst. 14.00 pie Upītes tautas nama Ziemassvētku vecīšu salidojums.
28.decembrī plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
28.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā karnevāls, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1, (1,42 EUR).                                                                                          

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim  apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.
Baltinavas Novada muzejā  Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
13.decembrī plkst. 16.00  pie Baltinavas novada domes ēkas: novada eglītes iedegšana. Visi laipni aicināti!
26.decembrī plkst. 21.00 kultūras namā ķekatnieku vakars (ar dziesmām, dejām, rotaļām utt.). Pēc pasākuma balle kopā ar Jāni Keišu. Ieeja  brīva.
27.decembrī  plkst. 14.00 kultūras namā mazā eglīte. aicinām Baltinavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz tikšanos ar Salatēti!
28.decembrī  plkst. 21.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot....”. Tihovsku ģimenes koncerts, pēc tam balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 29.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš.
1.decembrī plkst. 17.00 gaismiņu iedegšana pilsētas lielajā eglē.
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...”. Pāri, kuri laulību noslēguši 1988.gadā, aicināti pieteikties personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Balvos, Sporta ielā 1.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
30.novembrī plkst. 14.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Programmā: dokumentālā filma par padomju saimniecību; pagasta pašdarbnieku neliels koncerts. Par mūziku parūpēsies grupa “Draugi”. Ja nepieciešams transports, zvanīt A.Krivišai līdz 29.novembrim.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
No 5.decembra līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 19.00 tautas namā  “Ermoņiku skaņas”. Večerinka kopā ar tautas muzikantiem no Viļakas, Balvu, Kārsavas un citiem novadiem. Ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņu.

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00  Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim ir apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

Afiša ar 22.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
23.novembrī plkst.13.00 atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem saietu namā.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā  psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes, Bērzpils. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Tilžā
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 kultūras ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem, līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta
     

Afiša ar 15.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
17.novembrī plkst.18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”. Piedalās vokālais ansamblis “Dobeles Zemessargi”, jauktais koris “ Mirklis”, deju kopa “Cielaviņa”, etnogrāfiskais ansamblis “Saime”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 21.00 deju vakars ar grupu “Tērvete”. Ieeja bezmaksas.
18.novembrī plkst. 16.00 “Mazā raganiņa” - biedrības “Balvu Teātris” izrāde visai ģimenei pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa - Ls1 (1,42 EUR).
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)
Izstādes: 1. stāvā - “Tautas frontei-25”. 2. stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu pagastā
16.novembrī plkst. 16.00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no Alūksnes. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
15.novembrī plkst. 10.00  Bērzkalnes bēnudārza zālē un plkst. 19.00 Rubeņu saietu namā  Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas “Par Balvu rajonu” demonstrēšana.

Briežuciemā
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. Ieeja brīva.

Bērzpilī
16.novembrī plkst. 20.00 vidusskolas zālē Bērzpils pagasta sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, piedalās arī vokālie ansambļi no Balvu un Rugāju novadiem.
23.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Līdzi ņemiet groziņu un jautru garastāvokli. Jūs iepriecinās Bērzpils pagasta pašdarbnieki un Bērzkalnes pagasta kapela. Par transportu interesēties pie A. Krivišas līdz 22.novembrim.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Tilžā
15.novembrī plkst. 20.00 tautas namā koncerts, veltīts Latvijas valsts svētkiem “Mana dziesma tēvu zemei”. Piedalās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis. Ieeja brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlēs grupa “Rondo”. Ieejas maksa -  Ls 1 (1,42 EUR). Pagasta pašdarbniekiem ieeja brīva.
18.novembrī plkst. 18.00 Tilžas centrā aicina pagasta iedzīvotājus no sarkanām un baltām svecītēm veidot Latvijas Valsts karoga siluetu.
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa  - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli, ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes pie kultūras darba organizatores.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1, (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
15.novembrī plkst. 18.00 tautas namā sveču liešanas darbnīcas. Vēlams līdzi paņemt izdegušas sveces, kādu interesantu formiņu vai glāzi, kafijas pupiņas, sausos ziedus. Dalības maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
16.novembrī plkst. 13.00 tautas namā Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50  (0,71 EUR).
16.novembrī plkst. 22.00 diskoballe ar DJ Ingaru. Var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pēc plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa- Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.
20.novembrī plkst. 13.00 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu”. Ieeja brīva.
29.novembrī plkst. 14.00 Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Susājos
15.novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā “Vēršukalns” svētku pasākums “Ar ticību nākotnei...”.

Medņevā
15.novembrī plkst. 14.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai Viduču pamatskolā.
15.novembrī plkst. 22.00  tautas namā balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
15.novembrī  plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” Šķilbēnu pagasta pašdarbnieku sarūpētais SVĒTKU ieskaņas koncerts, turpinājumā balle ar gupu “OTTO”, ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

Vecumos
16.novembrī plkst. 16.00 Borisovas tautas namā dziesmu koncerts “Mūsu zemītei”. Turpinājumā diskoballe.

Žīguros
16.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts koncerts “Tu esi Latvija”. Piedalās Žīguru pamatskolas un kultūras nama kolektīvi, ieeja brīva. Plkst. 21.00  diskoballe visām paaudzēm. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pašdarbniekiem - brīva.

Rugāju novadā
15. novembrī plkst.14.00 Lazdukalna saietu namā Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas pasākums un izstāde “Mana Latvija un mans novads”.
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu” (no katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā, kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas). Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā zālē Latvijas Republikas 95.gadadienas  svētku koncerts “Skani, manas tautas dziesma!”. Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu Liepari - 17.50, Skujetnieki -18.00, Keibenieki - 18.10, Pokrata - 18.10, Tikaiņi - 18.15, Krampenes - 18.20, Beņislava - 18.30, Kapūne -18.35, Rugāji - 18.40.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņus, būs galdiņi.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu, pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem (pirmā svētā Mise pēc baznīcas grīdas rekonstrukcijas un citiem darbiem). Pirms svētās Mises plkst. 11.20 muzikāla Kunga slavēšana dziesmās un instrumentu skaņās - Marijas no Nācaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru izpildījumā (jauniešu grupa).
Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu: Rugāji - 10.00, Pokrata - 10.15, Tikaiņi - 10.15,  Skujetnieki - 10.30, Liepari - 10.40, Ozolnes - 10.50, Beņislava -10.55, Kapūne - 11.00.

Baltinavā
17.novembrī plkst. 19.00 LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pēc koncerta balle ar muzikālo apvienību “Lapkritis”. Darbosies bufete. Ieeja bezmaksas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 8.novembri

Balvos
11.novembrī plkst.17.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem vakara junda “Par gudru un stipru tēvzemi”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
11.novembrī plkst.18.00 sarīkojums “Mans Tautas frontes laiks...” - Imanta Koliņa atmiņu grāmatas par TF atvēršana; izstādes “Balvenieši LTF kustībā” atklāšana; iespēja plkst. 20.00 noskatīties A.Saulīša filmu “Atmodas antoloģija”; muzicēs grupa “Mani Mākoņi”.
17.novembrī plkst.18.00 tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”.
18.novembrī plkst. 16.00 “Mazā raganiņa” - biedrības “Balvu Teātris” izrāde visai ģimenei pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa -Ls1 (1,42 EUR).

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Līdz 9.novembrim fotoizstāde par motokrosu “Mazo rokās lielie darbi”.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu pagastā
16.novembrī plkst. 16.00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no Alūksnes. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
15.novembrī plkst. 10.00  Bērzkalnes bēnudārza zālē un plkst. 19.00 Rubeņu saietu namā  Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas “Par Balvu rajonu” demonstrēšana.

Briežuciemā
8.novembrī plkst. 20.00 desmito reizi pasākums “Vīriešu diena Briežuciemā”. Kā vienmēr piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas novadu atraktīvie kultūras ļaudis ar nopietniem un jautriem priekšnesumiem par vīriešiem, sievietēm un dzīvi. Visus vīriešus apciemos un sveiks Krapaču Ļuce. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR). Uz balli var nākt ar groziņiem.
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. Ieeja brīva.

Bērzpilī
16.novembrī plkst. 20.00  vidusskolas zālē Bērzpils pagasta sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, piedalās arī vokālie ansambļi no Balvu un Rugāju novadiem.
23.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Līdzi ņemiet groziņu un jautru garastāvokli. Jūs iepriecinās Bērzpils pagasta pašdarbnieki un Bērzkalnes pagasta kapela. Par transportu interesēties pie A. Krivišas līdz 22.novembrim.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Tilžā
8.novembrī  plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs grupa “Galaktika”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 2 (2,82 EUR), vēlāk Ls 2,50 (3,56 EUR).
15.novembrī plkst. 20.00 tautas namā koncerts, veltīts Latvijas valsts svētkiem “Mana dziesma tēvu zemei”. Piedalās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis. Ieeja brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlēs grupa “Rondo”. Ieejas maksa -  Ls 1 (1,42 EUR). Pagasta pašdarbniekiem ieeja brīva.
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli, ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes pie kultūras darba organizatores.

Kubulos
8.novembrī (plkst.21.00-04.00) kultūras namā notiks dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie 2013”. Piedalās: Ceļā, Canzone, Napruots, Mani Mākoņi, Elektrolīts, Karburators, Sikspārnis, Green Novice, Medņevas Juniori, Double Blast Heroes. No Balvu autoostas plkst. 20.20 kursēs speciāls autobusa reiss uz Kubuliem (atpakaļ plkst.03.00), biļetes cena vienā virzienā Ls 0,20 (0,28 EUR)). Darbosies kafejnīca (pasākumā ienest savus pārtikas produktus un dzērienus aizliegts). Ieejas maksa Ls 3 (4,27 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
9.novembrī plkst. 15.00 kultūras namā “Mārtiņdienas lustes”. Pasākums ar Mārtiņdienas masku izrādīšanu, dramatizējumiem, dziesmām un dančiem. Piedalās kultūras nama dramatiskais kolektīvs, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, deju kolektīvs un līnijdeju grupa.
Atceroties Latvijas brīvības cīņu varoņus, 11.novembrī plkst. 15.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā. Plkst. 16.00 gājiens no baznīcas ielas uz Brāļu kapiem. Plkst. 16.30 piemiņas pasākums Brāļu kapos.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.

Susājos
15.novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā “Vēršukalns” svētku pasākums “Ar ticību nākotnei...”.

Medņevā
15.novembrī plkst. 14.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai Viduču pamatskolā.
15.novembrī plkst. 22.00  tautas namā balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
9.novembrī plkst.12.00 pulcēšanās pie Upītes tautas nama - brauksim pie Ančipovas ezera, sakopsim Brīvības cīnītāju piemiņas vietu. Ar dziesmām pie ugunskura godināsim brīvības cīnītājus. Plkst. 14.00 Lotušu kapos noliksim ziedus, iedegsim svecītes un kopā ar priesteri Ivaru Viguli vienosimies lūgšanā par Brīvības cīņās mirušajiem varoņiem. (Ančipovas ezers un Lotušu kapi atrodas pierobežas zonā.)
15.novembrī  plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” Šķilbēnu pagasta pašdarbieku sarūpētais SVĒTKU ieskaņas koncerts, turpinājumā balle ar gupu “OTTO”, ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā. patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR) pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēšu un Kangaru laikiem, līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

Vecumos
8.novembrī plkst. 22.00 ballīte hipiju stilā. Ar atbilstošu dreskodu-ieeja brīva.
16.novembrī Borisovas tautas namā pasākums “Mūsu zemīte”.

Rugāju novadā
9.novembrī plkst. 19.00 Lazdukalna pagasta saietu namā amatierteātru salidojuma pasākums “Karaliskais Zibsnis”. Ieejas maksa pasākumā - Ls 0,50 (0,71 EUR).
Valsts svētku pasākumu nedēļa Rugāju novadā
11.novembrī plkst. 16.00 Lāčplēša dienas pasākumi:
O svinīgs piemiņas brīdis Rugājos pie Nacionālo partizānu un Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas akmens, pēc tam lāpu gājiens un gaismas ceļš līdz skvēram, dziesmota vakara junda pie kopīga ugunskura un siltas tējas.
O Lazdukalnā plkst. 16.00 svinīgs piemiņas brīdis pie saietu nama. Gaismas ceļa izveide, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Gaismas iedegšana kritušo cīnītāju piemiņas vietās.
Aicinām visus iedzīvotājus 11.novembra vakarā iedegt un ielikt svecīti savu māju logos, tādējādi pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Iedzīvotājus aicinām, ejot uz pasākumiem, līdzi ņemt svecītes un lāpas.
14.novembrī plkst.13.00 Rugāju tautas namā CIRKS ALLĒ. Starptautiskā cirka festivāla Parīzē laureāti: komiķu grupa “GROG”, burvju mākslinieki un dažādi dzīvnieki. Ieejas maksa - Ls 0,80 (1,14 EUR).
15. novembrī plkst.14.00 Lazdukalna saietu namā Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas pasākums un izstāde “Mana Latvija un mans novads”.
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu” (no katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā, kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas). Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas nama zālē Latvijas Republikas 95. gadadienas  svētku koncerts “Skani, manas tautas dziesma!”. Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu Liepari - 17.50, Skujetnieki - 18.00, Keibenieki - 18.10, Pokrata - 18.10, Tikaiņi - 18.15, Krampenes - 18.20, Beņislava - 18.30, Kapūne - 18.35, Rugāji - 18.40.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņus, būs galdiņi.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu. Pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem (pirmā svētā Mise pēc baznīcas grīdas rekonstrukcijas un citiem darbiem). Pirms svētās Mises plkst. 11.20 muzikāla Kunga slavēšana dziesmās un instrumentu skaņās - Marijas no Nācaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru izpildījumā (jauniešu grupa).
Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu: Rugāji - 10.00, Pokrata - 10.15, Tikaiņi - 10.15, Skujetnieki - 10.30, Liepari - 10.40, Ozolnes - 10.50, Beņislava -10.55, Kapūne - 11.00.

Baltinavā
9.novembrī plkst. 12.00 kultūras namā Rīgas cirks “Allē”. Biļetes cena - Ls 1 (1,42 EUR).
11.novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens. Pēc gājiena Zanes Ludboržas mūzikas skolas Akordeonistu orķestra koncerts. Ieeja bezmaksas.
17.novembrī plkst. 19.00 LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pēc  koncerta balle ar muzikālo apvienību “Lapkritis”. Darbosies bufete. Ieeja bezmaksas.

Vīksnā
15.novembrī plkst. 18.00 tautas namā sveču liešanas darbnīcas. Vēlams līdzi paņemt izdegušas sveces, kādu interesantu formiņu vai glāzi, kafijas pupiņas, sausos ziedus. Dalības maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
16.novembrī plkst. 13.00 tautas namā Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50  (0,71 EUR).
16.novembrī plkst. 22.00 diskoballe ar DJ Ingaru. Var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pēc plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa- Ls 2 (2,84 EUR).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Vai atbalstāt viendzimuma laulību reģistrēšanu?