1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-09-2018
Vārdadienas šodien: Vanda, Veneranda, Venija

Afiša ar 10.novembri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Pirmā starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2017” izstāde.
• Balvi senajās fotogrāfijās, iespēja ieskatīties balvu pilsētas vēstures lappusēs pirms Otrā pasaules kara.

Balvos
10.novembrī plkst. 19.00 Balvu muižā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas izrāde Monika Zīle “Notikumi ar labām beigām”. Režisore Inese Daukste. Ieeja bezmaksas.
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša dienas skrējiens apkārt Balvu ezeram. Kopvērtējuma apbalvošana.
11.novembrī plkst. 13.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojums “Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.
16.novembrī plkst. 11.00 izstādes - konkursa “Manai Latvijai” atklāšana un uzvarētāju apbalvošana Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
17.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds” Balvu muižā. Balvu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana. Piedalās Tilžas vokālais ansamblis “Rasa”, solists Artūrs Pūpols. Koncerts “Par mums pašiem”. Pasākumā piedalās: Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis, Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs, pavadošā grupa “Vintāža”. Ieeja bezmaksas.
25.novembrī plkst. 18.00 Balvu pamatskolas sporta zālē (ieeja no pagalma puses) Balvu Kultūras un atpūtas centra 10 deju kolektīvu kopkoncerts “Es nopinu deju pīni”. Ieeja bezmaksas.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* Skatāma Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.
11.novembrī plkst. 19.00 draudzes bērnu un jauniešu vakars.
14.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 7.bauslis.
16.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 1.daļa.
18.novembrī plkst. 11.00 LR proklamēšanas diena - Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā.
18.novembrī plkst. 19.00 filma “Ievainotais jātnieks”.
21.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 8.bauslis.
23.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 2.daļa.
25.novembrī plkst. 8.00 Rekolekcijas sievietēm.
28.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 9.bauslis.

Izstādes Balvu pilsētā
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Vilnas pārvērtības”, skolotāja Līga Podkovirina.
o Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Es Tev parādīšu savu pasauli”. Skolotāja Skaidrīte Bankova.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi” un Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras prakses darbi “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.
o Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma Latvijas neredzīgo biedrības Balvu nodaļas dalībnieku mākslas darbu izstāde “Tumsai ir krāsas”. Mākslas pedagogs Olga Reče.
o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotājas Anita Kairiša un Dace Logina.
o SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvos skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mandalas”.
o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē un telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras mācību plenēru darbi.

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma pagasta iedzīvotājas Daces Loginas gleznu izstāde.
15.novembrī plkst. 10.00 tautas namā psalmu dziedājumi.
18.novembrī plkst. 18.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele-Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša piemiņas dienas laikā tikšanās ar 31.zemessardzes kājnieku bataljona pārstāvjiem (par dienestu, tā nozīmīgumu un izaugsmes iespējām dienestā) Bērzkalnes kultūras telpās.
18.novembrī plkst. 15.00 pašdarbnieku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, iedzīvotāju izvirzīto nominantu sveikšana Bērzkalnes bērnudārza zālē. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta pašdarbnieku kolektīvi.

Bērzpilī
18.novembrī plkst. 14.00 vidusskolas zālē Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Mans devums Latvijai”. Programmā: konkursa “Gada cilvēks 2017” laureātu godināšana un pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts.
19.novembrī plkst. 9.30 Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā Svētā Mise, veltīta Bērzpils pagastam un iedzīvotājiem.

Briežuciemā
10.novembrī plkst. 19.00 Mārtiņdienas pasākums. Koncertā piedalās Briežuciema, Baltinavas, Medņevas, Bērzpils, Bērzkalnes pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta sveiksim Briežuciema dramatisko kolektīvu 15.dzimšanas dienā. Plkst. 21.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops.

Krišjāņos
11.novembrī plkst. 19.00 tautas nama 65 gadu jubilejas pasākums “Tu manī dedz kā liesma, kā dziesma, kā deja...”. Plkst. 22.00 balle, spēlēs Zintis Krakops. Ieeja brīva.
Tautas namā skatāma izstāde “Mana grāmata” - 3.klases audzēkņu linogriezumi, skolotāja Anita Kairiša.

Kubulos
Skatāma izstāde - Ziemeļlatgales deķi un Nellijas Začas knipelējumi.
11.novembrī plkst. 14.00 Eiropas deju kopas “Rūtas” 10 gadu jubilejas koncerts “Mārtiņrožu laiks” Kubulu kultūras namā. Piedalās: ansamblis “Vakarblāzma” (Kubuli), deju kopas “Dzīves virpulī” (Vārkava), “Sidraba pavediens” (Alūksne), “Anniņas” (Anna), “Gaspažas” (Baltinava), “Intriga” (Viļaka), “Alianse” (Žīguri), “Tonuss” (Lazdukalns), “Atvasara” (Balvi). Pēc koncerta pēcpusdienas ballīte ar muzikantu Jāni Ločmeli. Ieejas maksa EUR 1.
18.novembrī plkst. 16.00 valsts svētkiem veltīts koncerts “Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien”. Piedalās Kubulu jauktais vokālais ansamblis, Balvu bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”. Tiks pasniegtas pagasta pārvaldes pateicības. Ieeja bez maksas. Plkst. 21.00 Latvijas dzimšanas dienas ballīte. 100% latviešu mūzika. Nodrošina “Projekts M”. Ieejas maksa EUR 2.

Lazdulejā
11.novembrī plkst. 15.00 saietu namā valsts svētkiem veltīts pasākums. Atklās rokdarbu izstādi, ko nodrošinās čaklās Briežuciema rokdarbnieces. Izstāde būs skatāma līdz 12.decembrim.

Tilžā
13.novembrī plkst. 15.00 Balvu novada vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
18.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, vienosimies kopīgās dziesmās koncertā “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”. Plkst. 21.00 deju vakars kopā ar Normundu un Sintiju Velmēm. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 22.30 - EUR 3.

Medņevā
14.novembrī plkst. 14.00 tautas namā filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
18.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts. Plkst. 21.00 balle, muzicēs Ralfs. Ieeja līdz plkst. 22.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.
25.novembrī plkst. 19.00 VEČERINKA “iz muzikantu dzīves”. Līdzi var ņemt groziņu. Muzicēs muzikanti no Medņevas, Balviem, Briežuciema, Lizuma, Ziemeļmalas, Mazsalacas, Malnavas, Salnavas, Rēzeknes u.c.

Šķilbēnos
11.novembrī plkst. 17.00 Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts koncerts. Evita zālīte (balss), Ilona Birģele (klavieres).

Upītē
10.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā filma visai ģimenei “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, ieejas maksa - EUR 2.
20.novembrī plkst. 15.00 tautas namā “Dirty Deal Teatro” izrāde - kara drāma virtuvē “Dvēseļu utenis”. Ieeja bezmaksas. Bērniem līdz 12 gadu vecumam neiesakām. Pēc izrādes diskusija ar radošo grupu.

Rugāju novadā
11.novembrī plkst. 17.00 Rugājos Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Pulcēsimies pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens. Tad gājiens, kura laikā izgaismosim Kurmenes ielu līdz Rugāju skvēram, kur notiks dziesmotā vakara junda, kopīgi izdziedot latviskās dziesmas. Apmeklētājus sildīs ugunskurs un tēja. Ejot uz pasākumu, ņemiet līdzi svecītes un lāpas. Pieminot tos, kuri atdeva dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, aicinām šajā vakarā plkst. 19.00 māju logos iedegt svecītes.
18.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu “Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Dodoties uz pasākumu, vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Plkst. 21.00 visi kopīgi, savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai. 18.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt galdiņu.

Viļakā
11.novembrī, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, plkst. 14.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā.
Plkst. 14.30 piemiņas zīmes atklāšana LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERIEM (pie Simtgades ozola).
Plkst. 15.00 lāpu gājiens no baznīcas ielas uz brāļu kapiem.
Plkst. 15.30 piemiņas brīdis Brāļu kapos.
Pasākuma dienā kursēs autobuss: 13.20 – Upīte (stāvlaukumā); 13.20 – Kuprava (pie pagasta pārvaldes); 13.35 – Rekova (pie kultūras centra); 13.40 - Žīguri (stāvlaukumā); 13.45 – Medņeva (autobusu pieturā); 13.40 – Borisova (pie pagasta pārvaldes). Pēc piemiņas pasākuma Brāļu kapos tiks nodrošināti autobusi mājupceļam. Aicinām līdzi ņemt sveces.
12.novembrī plkst. 16.00 kultūras namā pavadīsim Mārtiņus ar teātra spēli un mūziku. Kultūras nama dramatiskā kolektīva izrāde pēc R.Misūres motīviem “Dāvana jubilārei”. Pirms un pēc izrādes muzicēs kapela “Atzele”. Visi laipni aicināti. Ieeja brīva.
17.novembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē valsts svētku pasākums “Mums latviešiem kā ozoliem būt...”. Plkst. 18.00 novada Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana.
Plkst. 19.00 grupas “FRAMEST” koncerts.
No plkst. 21.00 kultūras namā balle. Spēlēs grupa “OTTO”. ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā
* Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstādes atklāšana (Klostera iela 1).
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Baltinavas Novada muzejā
* Olgas Rečes gleznu izstāde.

Afiša ar 3.novembri

 

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Pirmā starptautiskā glezniecības plenēra “valdis Bušs 2017” izstāde.
• Balvi senajās fotogrāfijās, iespēja ieskatīties Balvu pilsētas vēstures lappusēs pirms Otrā pasaules kara.

Balvos
5.novembrī plkst. 15.00 Balvu muižā klavieru kvartets “QUADRA” - Arvīds Zvagulis - vijole, Pēteris Trasuns – alts, Kārlis Klotiņš – čells, Rihards Plešanovs – klavieres.
Koncerta programma: I daļa - Mortons Feldmans (1926.-1987.) Four Instruments (Četri instrumenti, 1965).
Pēteris Vasks, 1946. Episodi e canto perpetuo klavieru trio. II daļa - Roberts Šūmanis (1810-1856). Otrais Klavieru kvartets Mibemol mažorā, op. 47.
10.novembrī plkst. 19.00 Balvu muižā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas izrāde Monika Zīle “Notikumi ar labām beigām”. Režisore Inese Daukste. Ieeja bezmaksas.
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša dienas skrējiens apkārt Balvu ezeram. Kopvērtējuma apbalvošana.
11.novembrī plkst. 13.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojums “Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.
16.novembrī plkst. 11.00 izstādes - konkursa “Manai Latvijai” atklāšana un uzvarētāju apbalvošana Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
17.novembrī plkst. 10.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas sarīkojums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds” Balvu muižā. Pasākumā piedalās: Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis, Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs, pavadošā grupa “Vintāža”.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* Skatāma Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.
3.-5.novembris Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas mātes, kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola.
5.novembrī plkst. 12.30 izrāde “Fatimas Dievmāti atklājot”. Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas mātes, kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas teātris “Tev”.
7.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 6.bauslis.
11.novembris plkst. 19.00 draudzes bērnu un jauniešu vakars.
14.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 7.bauslis.
16.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 1.daļa.
18.novembrī plkst. 11.00 LR proklamēšanas diena - Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā.
18.novembrī plkst. 19.00 filma “Ievainotais jātnieks”.
21.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 8.bauslis.
23.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 2.daļa.
25.novembrī plkst. 8.00 Rekolekcijas sievietēm.
28.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 9.bauslis.

Izstādes Balvu pilsētā
* Balvu Centrālās bibliotēkas izstāžu zālē skatāma mākslinieces, grāmatu ilustratores Zanes Raičenokas-Raišonokas darbu izstāde.
* Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Vilnas pārvērtības”, skolotāja Līga Podkovirina.
* Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Es Tev parādīšu savu pasauli”. Skolotāja Skaidrīte Bankova.
* “Elita...gleznas...EJU TĀLĀK” - Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē septembrī un oktobrī skatāmi Elitas Teilānes radošie darbi akrila un eļļas tehnikā.
* Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi” un Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras prakses darbi “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.
* Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3.klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotājas Anita Kairiša un Dace Logina.
* SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvos skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mandalas”.
* Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē un telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras mācību plenēru darbi.

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma pagasta iedzīvotājas Daces Loginas gleznu izstāde.
8. un 15.novembrī plkst. 10.00 tautas namā psalmu dziedājumi.
18.novembrī plkst. 18.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele-Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša piemiņas dienas laikā tikšanās ar 31.zemessardzes kājnieku bataljona pārstāvjiem (par dienestu, tā nozīmīgumu un izaugsmes iespējām dienestā) Bērzkalnes kultūras telpās.
18.novembrī plkst. 15.00 pašdarbnieku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, iedzīvotāju izvirzīto nominantu sveikšana Bērzkalnes bērnudārza zālē. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta pašdarbnieku kolektīvi.

 

Bērzpilī
18.novembrī plkst. 14.00 vidusskolas zālē Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Mans devums Latvijai”. Programmā: konkursa “Gada cilvēks 2017” laureātu godināšana un pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts.
19.novembrī plkst. 9.30 Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā Svētā Mise, veltīta Bērzpils pagastam un iedzīvotājiem.

Briežuciemā
10.novembrī plkst. 19.00 Mārtiņdienas pasākums. Koncertā piedalās Briežuciema, Baltinavas, Medņevas, Bērzpils, Bērzkalnes pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta sveiksim Briežuciema dramatisko kolektīvu 15.dzimšanas dienā. Plkst. 21.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops.

Krišjāņos
11.novembrī plkst. 19.00 tautas nama 65 gadu jubilejas pasākums “Tu manī dedz kā liesma, kā dziesma, kā deja...”. Plkst. 22.00 balle, spēlēs Zintis Krakops. Ieeja brīva.
Tautas namā skatāma izstāde “Mana grāmata” - 3.klases audzēkņu linogriezumi, skolotāja Anita Kairiša.

Kubulos
Skatāma izstāde - Ziemeļlatgales deķi un Nellijas Začas knipelējumi.
4.novembrī plkst. 21.00 notiks dzīvās mūzikas festivāls “Savējie 2017”. Lielā skatuve - grupas “iBIO TRIO”, “Unknown Artist”, “Vietu nav”, “Alu cilvēki”, Arnis Slobožaņins un grupa. Solo skatuve - Viviāna, Jānis Ločmelis, Rihards Krilovs, Māris Lāpāns un Ģirts Ripa, Laura Ločmele, Vilis Cibulis, Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Festivāla galvenais viesis - grupa “Dzelzs vilks”. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - EUR 4, vēlāk - EUR 5.
7.novembrī plkst. 11.30 kultūras namā leļļu teātra “TIMS” izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”. Ieejas maksa - EUR 2.
11.novembrī plkst. 14.00 Eiropas deju kopas “Rūtas” 10 gadu jubilejas koncerts “Mārtiņrožu laiks” Kubulu kultūras namā. Piedalās: ansamblis “Vakarblāzma” (Kubuli), deju kopas “Dzīves virpulī” (Vārkava), “Sidraba pavediens” (Alūksne), “Anniņas” (Anna), “Gaspažas” (Baltinava), “Intriga” (Viļaka), “Alianse” (Žīguri), “Tonuss” (Lazdukalns), “Atvasara” (Balvi). Pēc koncerta pēcpusdienas ballīte ar muzikantu Jāni Ločmeli. Ieejas maksa - EUR 1 .

Lazdulejā
5.novembrī plkst. 11.00 saietu namā ikgadējā psalmu dziedāšana.
11.novembrī plkst. 15.00 saietu namā valsts svētkiem veltīts pasākums. Atklās rokdarbu izstādi, ko nodrošinās čaklās Briežuciema rokdarbnieces. Izstāde būs skatāma līdz 12.decembrim.

Tilžā
9.novembrī plkst. 17.30 kultūras namā mācībstundas floristikā (sienas dekoru gatavošana no dabas materiāliem). Dalības maksa - EUR 2.
18.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Tilžas tautas mākslas kolektīvu un Baltinavas mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”. Plkst. 21.00 deju vakars, spēlēs Sintija Velme. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst.22.30 - EUR 3.

Vectilžā
4.novembrī plkst. 11.00 sporta un atpūtas centrā psalmu dziedājumi.
5.novembrī plkst. 13.00 sporta un atpūtas centrā solistu apvienība “Jubilāri” ar koncertu “Dzymtuos vītys”. Koncertā piedalās Ģints Ločmelis, Andris Eriņš, Alsis Kise, Andris Baltacis. Koncerta ieejas maksa - EUR 4.

Medņevā
3.novembrī plkst. 10.00 psalmu dziedāšana par mirušajiem.
14.novembrī plkst. 14.00 tautas namā filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
18.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts. Plkst. 21.00 balle, muzicēs Ralfs. Ieeja līdz plkst. 22.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.
25.novembrī plkst. 19.00 VEČERINKA “iz muzikantu dzīves”. Līdzi var ņemt groziņu. Muzicēs muzikanti no Medņevas, Balviem, Briežuciema, Lizuma, Ziemeļmalas, Mazsalacas, Malnavas, Salnavas, Rēzeknes u.c.

Upītē
10.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā filma visai ģimenei “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, ieejas maksa - EUR 2.
20.novembrī plkst. 15.00 tautas namā “Dirty Deal Teatro” izrāde - kara drāma virtuvē “Dvēseļu utenis”. Ieeja bezmaksas. Bērniem līdz 12 gadu vecumam neiesakām. Pēc izrādes diskusija ar radošo grupu.

Rugāju novadā
3.novembrī plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē aicināti interesenti uz kopīgiem psalmu dziedājumiem.
4.novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā, uzsākot jauno darba sezonu, aicinām Rugāju novada amatiermākslas kolektīvus uz kopēju pasākumu “EiroDivīzija”. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Lauris Neilands.
11.novembrī plkst. 17.00 Rugājos Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Pulcēsimies pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens. Tad gājiens, kura laikā izgaismosim Kurmenes ielu līdz Rugāju skvēram, kur notiks dziesmotā vakara junda, kopīgi izdziedot latviskās dziesmas. Apmeklētājus sildīs ugunskurs un tēja. Ejot uz pasākumu, ņemiet līdzi svecītes un lāpas. Pieminot tos, kuri atdeva dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, aicinām šajā vakarā plkst. 19.00 māju logos iedegt svecītes.
18.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu “Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Dodoties uz pasākumu, vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Plkst. 21.00 visi kopīgi, savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai. 18.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt galdiņu.

Viļakas Novada muzejā
* Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstādes atklāšana (Klostera iela 1).
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

 

 

Afiša ar 27.oktobri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Pirmā starptautiskā glezniecības plenēra “valdis Bušs 2017” izstāde.
• Balvi senajās fotogrāfijās, iespēja ieskatīties balvu pilsētas vēstures lappusēs pirms Otrā pasaules kara.

Balvos
5.novembrī plkst. 15.00 Balvu muižā klavieru kvartets “QUADRA” - Arvīds Zvagulis - vijole, Pēteris Trasuns – alts, Kārlis Klotiņš – čells, Rihards Plešanovs – klavieres.
Koncerta programma: I daļa - Mortons Feldmans (1926.-1987.) Four Instruments (Četri instrumenti, 1965).
Pēteris Vasks, 1946. Episodi e canto perpetuo klavieru trio. II daļa - Roberts Šūmanis (1810-1856). Otrais Klavieru kvartets Mibemol mažorā, op. 47.
10.novembrī plkst. 19.00 Balvu muižā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas izrāde Monika Zīle “Notikumi ar labām beigām”. Režisore Inese Daukste. Ieeja bezmaksas.
11.novembrī plkst. 13.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojums “Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* “Brīnumi caur sirdi un dvēseli” - Neredzīgo rehabilitācijas centra Balvu filiāles dalībnieku darbu izstāde.
27.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
31.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 5.bauslis.

Bērzpilī
27.oktobrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Briežuciemā
27.oktobrī plkst. 19.00 “Lobu ļaužu saīts”. Pasākums pagasta pensionāriem un tiem, kuriem 40 ar plusiņu. Pasākums pie galdiņiem, koncerts, radošas aktivitātes un danči kopā ar Zvirgzdenes kapelu.
10.novembrī plkst. 19.00 Mārtiņdienas pasākums. Koncertā piedalās Briežuciema, Baltinavas, Medņevas, Bērzpils, Bērzkalnes pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta sveiksim Briežuciema dramatisko kolektīvu 15.dzimšanas dienā.

Kubulos
4.novembrī plkst. 21.00 notiks dzīvās mūzikas festivāls “Savējie 2017”. Lielā skatuve - grupas “iBIO TRIO”, “Unknown Artist”, “Vietu nav”, “Alu cilvēki”, Arnis Slobožaņins un grupa. Solo skatuve - Viviāna, Jānis Ločmelis, Rihards Krilovs, Māris Lāpāns un Ģirts Ripa, Laura Ločmele, Vilis Cibulis, Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Festivāla galvenais viesis - grupa “Dzelzs vilks”. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - EUR 4, vēlāk - EUR 5.

Lazdulejā
5.novembrī plkst. 11.00 saietu namā ikgadējā psalmu dziedāšana.
11.novembrī plkst. 15.00 saietu namā valsts svētkiem veltīts pasākums. Atklās rokdarbu izstādi, ko nodrošinās čaklās Briežuciema rokdarbnieces. Izstāde būs skatāma līdz 12.decembrim.

Vectilžā
28.oktobrī plkst. 11.00 sporta un atpūtas centrā folkloras kopa “Saime” aicina uz psalmu dziedājumiem par mirušajiem.
5.novembrī plkst. 13.00 sporta un atpūtas centrā solistu apvienība “Jubilāri” ar koncertu “Dzymtuos vītys”. Koncertā piedalās Ģints Ločmelis, Andris Eriņš, Alsis Kise, Andris Baltacis. Koncerta ieejas maksa - EUR 4.

Medņevā
3.novembrī plkst. 10.00 psalmu dziedāšana par mirušajiem.

Upītē
20.novembrī plkst. 15.00 tautas namā “Dirty Deal Teatro” izrāde - kara drāma virtuvē “Dvēseļu utenis”. Ieeja bezmaksas. Bērniem līdz 12 gadu vecumam neiesakām. Pēc izrādes diskusija ar radošo grupu.

Baltinavā
27.oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās “Kad deg pīlādžu liesmas...”. Piedalās: Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālais ansamblis “Par to”, Kubulu jauktais vokālais ansamblis, Tilžas sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”, Kārsavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Skreco” un vīru vokālais anasamblis “Akkords”, sieviešu deju kopa “Gaspažas”, Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis.

Rugāju novadā
28.oktobrī plkst. 18.00 Lazdukalna saietu namā amatierteātru salidojums “Cep, cep teātra kūku!”. Ieejas maksa: ziedojums EUR 1,50.
3.novembrī plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē aicināti interesenti uz kopīgiem psalmu dziedājumiem.
4.novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā, uzsākot jauno darba sezonu, aicinām Rugāju novada amatiermākslas kolektīvus uz kopēju pasākumu “EiroDivīzija”. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Lauris Neilands.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 20.oktobri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
Līdz 28.oktobrim skatāma Ulda Zeidmana diorāmu un vinješu izstāde “Miniatūrā pasaule”.
Līdz 28.oktobrim Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta ceļojošā izstāde no Latgales Kultūrvēstures muzeja “Pāri slieksnim”.
1917. gada 9.-10.maijā (pēc vecā stila 26.-27.aprīlī) Rēzeknē notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad 1918.gada 18.novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Atzīmējot Pirmā Latgales kongresa 100. gadadienu, Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā ceļojošo izstādi “Pāri slieksnim”. Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas pamati, tad 1917.gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kas jāpārkāpj, lai tiktu mājā - Latvijā. Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem. Vienā stenda pusē izvietota informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un notikumus. Otra puse veidota izglītojoša - ar iespēju skolēniem skolotāja vadībā diskutēt par vēstures notikumiem.

Balvos
21.oktobrī plkst. 15.00 Balvu muižā pateicības pasākums “Katrai lampai savs abažūrs" Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem un Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem. Muzicē Ainārs Bumbieris.
5.novembrī plkst. 15.00 Balvu muižā klavieru kvartets “QUADRA” - Arvīds Zvagulis - vijole, Pēteris Trasuns – alts, Kārlis Klotiņš – čells, Rihards Plešanovs – klavieres.
Koncerta programma: I daļa - Mortons Feldmans (1926.-1987.) Four Instruments (Četri instrumenti, 1965).
Pēteris Vasks, 1946. Episodi e canto perpetuo klavieru trio. II daļa - Roberts Šūmanis (1810-1856) . Otrais Klavieru kvartets Mibemol mažorā, op. 47.
10.novembrī plkst. 19.00 Balvu muižā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas izrāde Monika Zīle “Notikumi ar labām beigām”. Režisore Inese Daukste. Ieeja bezmaksas.
11.novembrī plkst. 13.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojums “Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* “Brīnumi caur sirdi un dvēseli” - Neredzīgo rehabilitācijas centra Balvu filiāles dalībnieku darbu izstāde.
20.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
21.oktobrī plkst. 9.00 rekolekcijas sievietēm.
24.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 4.bauslis.
27.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
31.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 5.bauslis.

Bērzkalnē
20.oktobrī plkst. 20.00 rudens ražas svētki un diskoballe Rubeņu saietu namā. Līdzi jāņem kāds ziemai sagatavots gardums - degustēsim, mainīsimies ar receptēm un pieredzi ziemas krājumu sagatavošanai.

Bērzpilī
20.oktobrī plkst. 22.00 vidusskolas sporta hallē nakts balle ar grupu “Ginc & Es”. Ieejas maksa - EUR 4.
27.oktobrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Briežuciemā
27.oktobrī plkst. 19.00 “Lobu ļaužu saīts”. Pasākums pagasta pensionāriem un tiem, kuriem 40 ar plusiņu. Pasākums pie galdiņiem, koncerts, radošas aktivitātes un danči kopā ar Zvirgzdenes kapelu. Pieteikšanās un sīkāka informācija pagasta pārvaldē vai tautas namā līdz 23.oktobrim. Dalības maksa - EUR 5.

Kubulos
20.oktobrī kultūras namā Kubulu jauktā vokālā ansambļa pilngadības svētki “Man šodien18 gadu...”.
Plkst. 19.00 ansambļa un draugu koncerts. Piedalās: deju kopa “Kubuliņš”, Balvu vokālais ansamblis “Razdoļje”, jauktais koris “Mirklis”, Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”, Medņevas folkloras kopa “Egle”, Malienas jauktais vokālais ansamblis “Kvanto”, mūziķi Dāvis Lāpāns, Māris Lāpāns, Dagmāra Laicāne, Jānis Ločmelis, Zintis Krakops u.c. Ieejas maksa - EUR 1. Plkst. 22.00 balle ar Jāni Ločmeli un Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2. Pērkot biļeti uz koncertu un balli kopā - EUR 2.
4.novembrī plkst. 21.00 notiks dzīvās mūzikas festivāls “Savējie 2017”. Lielā skatuve - grupas “iBIO TRIO”, “Unknown Artist”, “Vietu nav”, “Alu cilvēki”, Arnis Slobožaņins un grupa. Solo skatuve - Viviāna, Jānis Ločmelis, Rihards Krilovs, Māris Lāpāns un Ģirts Ripa, Laura Ločmele, Vilis Cibulis, Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Festivāla galvenais viesis - grupa “Dzelzs vilks”. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - EUR 4, vēlāk - EUR 5.

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Rudens brīvdienas
Pirmdiena, 23.oktobris
14.00 - dejo ar Avikk, izbaudi deju ar indiešu izcelsmes zvaigzni, sīkāka informācija pie Ditas, nodarbības notiks Balvu muižas aktu zālē.
15.00 - foto uz T-krekla, fotogrāfijas pārnese uz auduma.
Otrdiena, 24.oktobris
13.00 - “Blēņas uz skatuves”, spēles un rotaļas svētku svinēšanai.
17.00 - “Kas jauns skaistumkopšanā”, skaistumkopšanas jaunāko produktu degustācija.
Trešdiena, 25.oktobris
15.00 - apsveikumi kvīlinga tehnikā
16.00 - “Diedziņš pie diedziņa”, aksesuāru izgatavošana no diegiem.
16.00 - makaronu tilti
Piektdiena, 27.oktobris
15.00 – spēļu pēcpusdiena “Dinamītā”
Visas nodarbības (izņemot dejas ar Avikk ) notiks Balvu Bērnu un jauniešu centrā, Balvos, Brīvības ielā 48, un ir pieejamas visiem interesantiem, kuri vēlas rudens brīvdienās padarīt kaut ko interesantu.

Tilžā
21.oktobrī kultūras namā Ziemeļlatgales amatierteātru radošā diena - teātra kafejnīca “Komēdija”.
Plkst. 10.30 – kafejnīcas apmeklētāju ierašanās, reģistrācija.
Plkst. 11.00 – Bejas amatierteātra izrāde R.Blaumanis “TRĪNES GRĒKI” (režisors A.Ezeriņš). Biļetes cena - EUR 1,50.
Plkst. 13.30 – 17.00 meistarklases komēdiju gatavošanā (šefpavāri - E.Siļķēna, L.Smildziņa).
Plkst. 17.00 – vakariņas un sarunas teātra kafejnīcā “KOMĒDIJA” (tikai meistarklašu dalībniekiem).
Plkst. 19.00 Gaigalavas amatierteātra “BYKOVĪŠI” izrāde-saldēdiens B.Jukņeviča “PILSĒTNIEKI” (rež. V.Deksne). Biļetes cena iepriekšpārdošanā - EUR 1,50, izrādes dienā - EUR 2.
Izrādes apmeklēt aicināti visi interesenti un biļetes iepriekš var iegādāties Tilžas kultūras namā.

Vectilžā
28.oktobrī plkst. 11.00 sporta un atpūtas centrā folkloras kopa “Saime” aicina uz psalmu dziedājumiem par mirušajiem.
5.novembrī plkst. 13.00 sporta un atpūtas centrā solistu apvienība “Jubilāri” ar koncertu “Dzymtuos vītys”. Koncertā piedalās Ģints Ločmelis, Andris Eriņš, Alsis Kise, Andris Baltacis. Koncerta ieejas maksa - EUR 4.

Medņevā
20.oktobrī tautas namā Imanta Kalugas piemiņas pasākums “Es paliku dziesmā”, plkst. 18.00 Žorža Siksnas koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Muzicēs “Medņevas muzikanti”, Gregs, Vilis Cibulis un Co, P.S.Sala, Eventijs. Ieeja līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.
3.novembrī plkst. 10.00 psalmu dziedāšana par mirušajiem.

Baltinavā
21.oktobrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā gadskārtējā “Otto” jubilejas ballīte. Piedalās grupas Tranzīts, Latgales Dāmu Pops, Putukvass, Unknown Artist, Otto. Sagaidāmi dažādi pārsteigumi, darbosies kafejnīca. Ieeja līdz plkst. 22.00 - EUR 4, vēlāk - EUR 5.
27.oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās “Kad deg pīlādžu liesmas...”. Piedalās: Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālais ansamblis “Par to”, Kubulu jauktais vokālais ansamblis, Tilžas sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”, Kārsavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Skreco” un vīru vokālais anasamblis “Akkords”, sieviešu deju kopa “Gaspažas”, Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis.

Rugāju novadā
28.oktobrī plkst. 18.00 Lazdukalna saietu namā amatierteātru salidojums “Cep, cep teātra kūku!”. Ieejas maksa: ziedojums EUR 1,50.
3.novembrī plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē aicināti interesenti uz kopīgiem psalmu dziedājumiem.
4.novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā, uzsākot jauno darba sezonu, aicinām Rugāju novada amatiermākslas kolektīvus uz kopēju pasākumu “EiroDivīzija”. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Lauris Neilands.

Viļakas Novada muzejā
* 26.oktobrī plkst. 13.00 novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstādes atklāšana (Klostera iela 1).
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 13.oktobri

 

Grāmatu svētki
Tikšanās ar autoriem 13.oktobrī. Svētku atklāšana plkst. 11.00 Balvu muižā.
Vija Eniņa - plkst. 12.00 Sociālajā dienestā, plkst. 14.00 Kubulu kultūras namā.
Jānis Brikmanis - plkst. 12.00 Stacijas pamatskolā, plkst. 14.00 Balvu pamatskolā.
Vilis Seleckis - plkst. 12.00 Balvu Novada muzejā, plkst. 14.00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
Dace Meiere - plkst. 12.00 Balvu Valsts ģimnāzijā, plkst. 14.00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
Dace Vīgante - plkst. 12.00 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, plkst. 14.00 Balvu Valsts ģimnāzijā.
Lelde Stumbre - plkst. 12.00 Balvu pamatskolā, plkst. 14.00 Tilžas vidusskolā.
Gabriela Cīrule - plkst. 12.30 Rugāju tautas namā, plkst. 14.30 Vīksnas pagasta bibliotēkā.
Ilga Raščevska - plkst. 12.30 Tilžas internātpamatskolā, plkst. 14.30 Sociālajā dienestā.
Linda Nemiera - plkst. 12.00 PII “Sienāzītis”, plkst. 14.00 PII “Pīlādzītis”.
Zane Raičenoka-Raišonoka - plkst. 14.00 Balvu Mākslas skolā.
Aktivitātes “Zvaigznes” grāmatnīcā no plkst. 12.00 līdz 16.00.
Orientēšanās sacensības. Starts no plkst. 12.00 līdz 15.00 pie Balvu muižas.
Balvu muižā no plkst. 10.00 līdz 16.00 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (A programma).

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
Līdz 28.oktobrim skatāma Ulda Zeidmana diorāmu un vinješu izstāde “Miniatūrā pasaule”.
Līdz 28.oktobrim Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta ceļojošā izstāde no Latgales Kultūrvēstures muzeja “Pāri slieksnim”.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* “Brīnumi caur sirdi un dvēseli” - Neredzīgo rehabilitācijas centra Balvu filiāles dalībnieku darbu izstāde.
13.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
17.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 3.bauslis.
20.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
21.oktobrī plkst. 9.00 rekolekcijas sievietēm.
24.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 4.bauslis.
27.oktobrī plkst. 17.00 Rožukronis. Aicināti bērni un jaunieši.
31.oktobrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības. 5.bauslis.

Bērzkalnē
20.oktobrī plkst. 20.00 rudens ražas svētki un diskoballe Rubeņu saietu namā. Līdzi jāņem kāds ziemai sagatavots gardums - degustēsim, mainīsimies ar receptēm un pieredzi ziemas krājumu sagatavošanai.

Bērzpilī
19.oktobrī plkst. 12.00 saietu namā “Lakatu aušana rāmī” meistardarbnīca. Sīkākā info un pieteikšanās līdz 17.oktobrim pie A.Krivišas.
20.oktobrī plkst. 22.00 vidusskolas sporta hallē nakts balle ar grupu “Ginc & Es”. Ieejas maksa EUR 4.
27.oktobrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Briežuciemā
27.oktobrī plkst. 19.00 “Lobu ļaužu saīts”. Pasākums pagasta pensionāriem un tiem, kuriem 40 ar plusiņu. Pasākums pie galdiņiem, koncerts, radošas aktivitātes un danči kopā ar Zvirgzdenes kapelu. Pieteikšanās un sīkāka informācija pagasta pārvaldē vai tautas namā līdz 23.oktobrim. Dalības maksa EUR 5.

Kubulos
20.oktobrī kultūras namā Kubulu jauktā vokālā ansambļa pilngadības svētki “Man šodien18 gadu...”.
Plkst. 19.00 ansambļa un draugu koncerts. Piedalās: deju kopa “Kubuliņš”, Balvu vokālais ansamblis “Razdoļje”, jauktais koris “Mirklis”, Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”, Medņevas folkloras kopa “Egle”, Malienas jauktais vokālais ansamblis “Kvanto”, mūziķi Dāvis Lāpāns, Māris Lāpāns, Dagmāra Laicāne, Jānis Ločmelis, Zintis Krakops u.c. Ieejas maksa - EUR 1. Plkst. 22.00 balle ar Jāni Ločmeli un Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2. Pērkot biļeti uz koncertu un balli kopā - EUR 2.

Vīksnā
17.oktobrī Vīksnas pagasta seniori aicināti uz kopābūšanu ekskursijā pie Igauņu ģimenes Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā. Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 13.oktobrim.

 

Tilžā
21.oktobrī kultūras namā Ziemeļlatgales amatierteātru radošā diena - teātra kafejnīca “Komēdija”.
Plkst. 10.30 – kafejnīcas apmeklētāju ierašanās, reģistrācija (dramatiskajiem kolektīviem un režisoriem pieteikšanās uz kafejnīcu līdz 16.oktobrim).
Plkst. 11.00 – Bejas amatierteātra izrāde R.Blaumanis “TRĪNES GRĒKI” (režisors A.Ezeriņš). Biļetes cena EUR 1,50.
Plkst. 13.30 – 17.00 meistarklases komēdiju gatavošanā (šefpavāri - E.Siļķēna, L.Smildziņa).
Plkst. 17.00 – vakariņas un sarunas teātra kafejnīcā “KOMĒDIJA” (tikai meistarklašu dalībniekiem).
Plkst. 19.00 Gaigalavas amatierteātra “BYKOVĪŠI” izrāde-saldēdiens B.Jukņeviča “PILSĒTNIEKI” (rež. V.Deksne). Biļetes cena iepriekšpārdošanā - EUR 1,50, izrādes dienā - EUR 2.
Izrādes apmeklēt aicināti visi interesenti un biļetes iepriekš var iegādāties Tilžas kultūras namā.

Medņevā
20.oktobrī tautas namā Imanta Kalugas piemiņas pasākums “Es paliku dziesmā”, plkst. 18.00 Žorža Siksnas koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Muzicēs “Medņevas muzikanti”, Gregs, Vilis Cibulis un Co, P.S.Sala, Eventijs. Ieeja līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.
3.novembrī plkst. 10.00 psalmu dziedāšana par mirušajiem.

Baltinavā
21.oktobrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā gadskārtējā “Otto” jubilejas ballīte. Piedalās grupas Tranzīts, Latgales Dāmu Pops, Putukvass, Unknown Artist, Otto. Sagaidāmi dažādi pārsteigumi, darbosies kafejnīca. Ieeja līdz plkst. 22.00 - EUR 4, vēlāk - EUR 5.

Rugāju novadā
13.oktobrī plkst. 12.30 Rugāju tautas nama mazajā zālē “Grāmatu svētku” laikā tikšanās ar humoristiskās grāmatas “Kritiens uz augšu” autori Gabrielu Cīruli. Aicinām visus interesentus!
14.oktobrī plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja: no plkst. 22.00 - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 3.
18.oktobrī plkst. 13.30 Rugāju tautas namā populārā režisora Vara Braslas filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Ieejas maksa EUR 1.
28.oktobrī plkst. 18.00 Lazdukalna saietu namā amatierteātru salidojums “Cep, cep teātra kūku!”. Ieejas maksa: ziedojums EUR 1,50.
3.novembrī plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē aicināti interesenti uz kopīgiem psalmu dziedājumiem.
4.novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā, uzsākot jauno darba sezonu, aicinām Rugāju novada amatiermākslas kolektīvus uz kopēju pasākumu “EiroDivīzija”. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Lauris Neilands.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

 

 

Afiša

 • Afiša ar 21.septembri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 15.septembri (2018.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 7.septembri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 31.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 24.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija. * Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”. * Līdz ...

 • Afiša ar 17.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Līdz...

 • Afiša ar 10.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”. Balvos...

 • Afiša ar 3.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.*...

 • Afiša ar 27.jūliju

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.*...

 • Afiša ar 2018.gada 20.jūliju

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. q Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija. q Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.*...

Laika prognoze

7.1°C

Balvi

Humidity: 96%
Wind: DDA at 9.7 kmh
Pirmdiena4°C/12°C
Otrdiena4°C/11°C
Trešdiena8°C/12°C
Ceturtdiena7°C/14°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Svētdiena

Laba svētdiena labiem cilvēkiem, kad var gan labi pastrādāt, gan labi atpūsties. Sevišķi aktīvi šodien varētu būt Lauvas, Svari un Skorpioni. Nu tad viņu enerģiju, mīļie līdzcilvēki, ievirziet pareizā gultnē: darbā, atpūtā vai mācībās. Un, ja Jūsu viņus vēl paslavēsiet, tad viņi vispār skries klupdami krizdami. Tomēr visus gribu brīdināt, ka pret šodienas komplimentiem jāizturas diezgan skeptiski, jo zem tiem var slēpties kāds pašlabuma tīkotājs un glaimotājs. Tāpēc komplimentus uzņemsim ar smaidu, turklāt neuzskatīsim tos par baltu patiesību. Diena piemērota arī jaunu darbu veikšanai.