1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
08-04-2020
Vārdadienas šodien: Alla, Valērija, Žubīte

Rakstos

Stingrāki fiziskās distancēšanās noteikumi

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus.
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš jaunos ierobežojumus tēlaini nosauca par “divi un divi” jeb tikai divas personas var atrasties kopā un obligāti jāievēro fiziskā distance divu metru rādiusā no pārējiem. Uz kādām situācijām attiecas “divi un divi” un uz kādām nē, skaidro Veselības ministrija (VM).
* Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.
* Ārkārtējās situācijas laikā tiek aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.
* Tiek samazināts kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citu atpūtas vietu darba laiks no pulksten 8 līdz 22.
* Kā līdz šim, ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, kā arī sapulces, gājieni un piketi. Tāpat ir aizliegta sporta norišu darbība telpās, kā arī reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties.
* Tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās varēs atrasties tāds personu skaits, kas tiks noteikts ar ekonomikas ministra rīkojumu, nodrošinot divu metru savstarpēju distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Vienlaikus valdība uzdeva ekonomikas ministram noteikt personu skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā.
* Papildus ir noteikts, ka brīvdienās un svētku dienās visos tirdzniecības centros, nodrošinot fiziskās distancēšanās pasākumus, darbosies arī preses tirdzniecības vietas, vakcinācijas kabineti un ķīmiskās tīrītavas.
* Turpmāk ar zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādēm primāri būs jānodrošina valsts vajadzības.
* Aizsardzības ministrs turpmāk lems par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei un Valsts policijai, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot iestādes izteiktā pieprasījuma ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildi.
* Lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pārliecinātos par personas sniegto informāciju par pārvietošanas patiesumu, Valsts policija pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma varēs pieprasīt informāciju elektronisko sakaru komersantiem par konkrētām personām, kurām var būt noteikts inficēto vai kontaktpersonu statuss.
* Personām būs pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju darba devējam par savu veselības stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā.
* Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā būs tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas gadījumos, ja būs pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Tas neattieksies uz personām, kuras ir nodarbinātas bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.

Atbrīvo no līdzfinansējuma maksas

Vakar Balvu novada domes ārkārtas sēdē deputāti sprieda par pieciem lēmumprojektiem. Deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz iespēju sēdēs piedalīties attālināti (videokonferencē). Tāpat atbalstīja lēmumu pārtraukt vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanu Balvu Mūzikas, Balvu Mākslas, Balvu Sporta skolai, kā arī Balvu Bērnu un jauniešu centram. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kuriem samaksas termiņš ir 2020.gads, noteica vienu samaksas termiņu – 2020.gada 15.decembris. Deputāti pieņēma arī lēmumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu SIA “Kaudzītes” kapitāla daļu iegādei.

Aicina izslēgt apgaismojumu

28.martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija ir aicināts izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Jau trīspadsmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu.

Atceļ autobusu reisus

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 14.aprīlim (ieskaitot) AS “Nordeka” atceļ reisu izpildi maršrutos: Rīga–Gulbene–Balvi–Viļaka–Žīguri plkst. 10.20 no Rīgas; Žīguri–Viļaka–Balvi–Gulbene–Rīga plkst. 16.05 no Žīguriem ar izpildi svētdienās. Tāpat atcelts reiss Rīga–Gulbene plkst. 14.15 no Rīgas; Gulbene–Rīga plkst. 5.55 no Gulbenes ar izpildi pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

Pārceļ Lielo talku

Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25.aprīļa uz 16.maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas. Ar ko atšķiras šīs talkas: labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā, vai publiskajā sektorā. Tās var būt ģimeņu talkas, organizāciju, uzņēmumu vai citas talkas, kuras tiek organizētas uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji. Uzkopšanas talkas ir tās, kas notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana. Savukārt tos, kuriem noteikta karantīna vai kuri vienkārši vēlas pārlaist šo laiku drošībā savās mājās, aicina piedalīties Ideju talkā.

vadi

Veiksmes prognoze


.