1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-06-2024
Vārdadienas šodien: Maiga, Milija

Dievkalpojumi aprīlī (2023.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos2.aprīlī – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.aprīlī – Lielā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes. Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nav saistoši); 7.aprīlī – Lielā piektdiena, Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15.00 (pēc dievkalpojuma Rūgtās sāpes: pilnas atlaidas par piedalīšanos krusta adorācijā un sv.krusta pagodināšana Kunga ciešanu liturģijas laikā; Lielajā piektdienā ievēro gavēni ēšanā un atturību no gaļas ēdieniem); 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (uguns un ūdens svētīšana, kristības solījumu atjaunošana (par to pilnas atlaidas), adorācijapie Kristus kapa; atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša; ēdienu svētīšana); 9.aprīlī – Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās, Sv.Mise plkst. 8.00 (ēdienu svētīšana); 10.aprīlī – Otrās Lieldienas, Sv.Mise plkst. 8.00; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.aprīlī – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā2.aprīlī – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Sv.Mise plkst. 15.00; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 14.aprīlī – Lieldienu oktāvas piektdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 9.30; 6.aprīlī – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 18.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 18.00; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 11.00; 10.aprīlī – pirmdiena, Lieldienu Oktāva – plkst. 10.00
Baltinavā2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 12.00; 6.aprīlī – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 15.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 21.00; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 8.00; 10.aprīlī – pirmdiena, Lieldienu Oktāva – plkst. 11.30; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 11.30; 23.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena (svētīs transportlīdzekļus, Sv.Jura diena) – plkst. 11.30; 30.aprīlī – Laba Gana svētdiena (lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību) – plkst. 11.30.
Tilžā2.aprīlī – Kunga ciešanu svētdiena (svētīs palmu zarus) – plkst. 14.30; 7.aprīlī – Lielā piektdiena – plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 14.30; 9.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās – plkst. 14.30; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 14.30; 23.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena (svētīs transportlīdzekļus, Sv.Jura diena) – plkst. 14.30; 30.aprīlī – Laba Gana svētdiena (lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību) – plkst. 14.30.
Bēržos2.aprīlī plkst. 9.30; 6.aprīlī plkst. 18.00; 7.aprīlī plkst. 10.00; 8.aprīlī plkst. 19.00; 9.aprīlī plkst. 9.00; 10.aprīlī plkst. 11.00; 16.aprīlī plkst. 9.30; 23.aprīlī plkst. 10.00; 30.aprīlī plkst. 10.00.
Augustovā2.aprīlī plkst. 12.00; 7.aprīlī plkst. 12.00; 8.aprīlī plkst. 16.00; 9.aprīlī plkst. 12.00; 16.aprīlī plkst. 12.00.
Rugājos2.aprīlī plkst. 15.30; 5.aprīlī plkst. 14.00; 8.aprīlī plkst. 16.00; 9.aprīlī plkst. 15.00; 16.aprīlī plkst. 14.00.
Krišjāņos2.aprīlī plkst. 15.00; 7.aprīlī plkst. 15.00; 8.aprīlī plkst. 13.00; 9.aprīlī plkst. 16.00; 23.aprīlī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 1.aprīlī plkst. 11.00; 8.aprīlī plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā2.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (pūpolsvētdiena), Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 6.aprīlī – Zaļā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 7.aprīlī – Lielā piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 13.00 un Krustaceļš pa katoļu baznīcas dārzu plkst. 19.00; 8.aprīlī – Lielā sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija plkst. 20.00 Viļakas baznīcā (Lieldienu ūdens, uguns un līdz paņemto ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 9.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija, Sv.Mise plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 10.aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise plkst. 11.00; 16.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 23.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 30.aprīlī – Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos2.aprīlī – Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 6.aprīlī – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00; 7.aprīlī – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 8.aprīlī – Lieldienu nakts dievkalpojums plkst. 23.30; 9.aprīlī – Kristus Augšāmcelšanās svētku agrais rīta dievkalpojums plkst. 7.00 (pēc dievkalpojuma sadraudzības brokastis); 9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst.10.00; 16.aprīlī – Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.aprīlī dievkalpojums plkst. 10.00; 30.aprīlī dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00; 30.aprīlī dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā7.aprīlī – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 10.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 11.00.
Kārsavā9.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 16.00 (pēc dievkalpojuma sadraudzība).

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.aprīlī plkst. 16.00 – grēksūdze; 1.aprīlī plkst. 17.00 – Eļļas svaidīšanas Sakraments; 2.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 6.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 7.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 8.aprīlī plkst. 16.00 Panihida; 8.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 9.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 13.aprīlī plkst. 17.30 – Rīta dievk. Dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām; 14.aprīlī plkst. 15.00 – Vakara dievk. Krustā sistā Pestītāja atveida iznešana. Rīta dievk.; 15.aprīlī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana; 15.aprīlī plkst. 22.00 – grēksūdze. Pusnakts dievkalpojums. Krusta gājiens. Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Lieldienu ēdienu svētīšana; 22.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 23.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija; 24.aprīlī plkst. 17.30 – Vakara dievk. Rīta dievk. Panihida; 25.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija. Panihida; 25.aprīlī plkst. 12.00 – Mirušo piemiņa (Balvu pilsētas pareizticīgo draudzes kapsētā); 29.aprīlī plkst. 16.20 – Panihida; 29.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 30.aprīlī plkst. 8.15 – Dievišķā liturģija.
Vīksnā – 16.aprīlī plkst. 10.00 – Aizlūgums. Lieldienu ēdienu svētīšana.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

 • Dievkalpojumi septembrī (2023.g.) un svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrīROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv. Mise - plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.septembrī – Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšana, Sv. Mise - plkst. 7.30; 10.septembrī –...

vadi

Veiksmes prognoze


.