1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
29-11-2022
Vārdadienas šodien: Andrejs, Andrievs, Andris

Rakstos

Piešķirs arī Pateicības rakstus

Atgādinām, ka 27.oktobra Balvu novada domes sēdē pieņēma lēmumu Balvu novada Atzinības rakstus piešķirt 22 personām. Svētku sarīkojumā 18.novembrī plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā piešķirs arī Pateicības rakstus: Baltinavas pagasta iedzīvotājai INĀRAI DAUKSTEI par ilggadēju, profesionālu darbu Baltinavas pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu; p/a “San-Tex” ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienesta darbiniekam DAINIM GRIGORJEVAM par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”; ziedu darbnīcas Nr.8. vadītājai IRINAI KARUZINAI par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē; Bērzpils pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim MĀRIM LAZDIŅAM par profesionālu darbu Bērzpils pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādējādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda popularizēšanu; Kubulu pagasta pārvaldes darbiniecei TATJANAI SADOVŅIKOVAI par profesionālu un nesavtīgu darbu Kubulu pagasta pārvaldē; Rugāju pagasta iedzīvotājai BIRUTAI SAULĪTEI par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un profesionālu un nesavtīgu darbu Rugāju pagastā; Rugāju pagasta pārvaldes darbiniecei NELLIJAI STĒRNIECEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Rugāju pagasta pārvaldē; Balvu Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratorei DACEI TEILĀNEI par ilggadēju ieguldījumu dzimtā novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada vārda popularizēšanā; Medņevas pagasta tehniskajam strādniekam JĀNIM VANCĀNAM par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu Medņevas pagasta pārvaldē; bijušajai Rugāju novada pašvaldības darbiniecei VALENTĪNAI VOITEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu pašvaldībā; Balvu novada romu mediatorei un romu biedrības “Māro” dalībniecei RASMAI ZAHARENKO par nesavtīgu darbu, pildot romu mediatora pienākumus, un Viļakas pilsētas un Balvu novada vārda popularizēšanu; Rugāju vidusskolas darbiniecei JANĪNAI ZUŠAI par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu Rugāju vidusskolā; SIA “TAKO SD” valdes priekšsēdētājam, uzņēmējam TĀLIM KORLAŠAM par iniciatīvu un ieguldījumu novada vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vides labiekārtošanā un pozitīva novada tēla veidošanā.

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat Latvijas autoceļu stāvokli ziemā?