Afiša ar 6.maiju (2022.g.)

  • Drukāt

Balvu Novada muzejā
Ekspozīcija par Latgales partizānu pulku.
Izstāde “Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
14.maijā plkst. 13.00 pārsteidzoša tikšanās ar džungļu draugiem. Muzikāla izrāde bērniem. Ieejas cena – EUR 9, EUR 12. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61) vai www.bilesuparadize.lv.
15.maijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI. Bērni, kuri dzimuši 2021.gadā un reģistrēti Balvos, tiek aicināti saņemt baltās zeķītes un piemiņas balvu. Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība! Info: 26631500.
17.maijā plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu tautu deju kolektīva “BALVU VILCIŅŠ” koncerts. Ieeja bezmaksas.
18.maijā plkst. 17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu dziedāšanas studijas “NOTIŅAS” koncerts. Ieeja bezmaksas.
20.maijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā ZIEMEĻLATGALES LŪGŠANU BROKASTIS.
20.maijā plkst. 19.00 grupas “Baritoni” koncerts. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61) vai www.bilesuparadize.lv.
22.maijā plkst. 16.00 KINO. Animācijas filma “ROKZVAIGZNE 2”. Ieejas maksa bērniem - EUR 3, pieaugušajiem - EUR 5.

Bērzkalnē
Līdz 19.maijam Bērzkalnes pagasta bibliotēkā skatāmas pagasta iedzīvotājas Ludmilas Knēģeres krustdūrienā izšūtās gleznas. Darba laiks: otrdienās un ceturtdienās – 8.00-16.00, trešdienās – 10.00-18.00. Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ZIVIS”.

Bērzpilī
21.maijā plkst. 20.00 pagasta estrādē Lailas Ilzes Purmalietes koncerts – “Es tevi ļoti gaidīšu!”. Tautā iemīļoto dziesmu autore dzied skaistākās dziesmas par mīlestību. Programmā arī saruna ar skatītājiem, joki un sadziedāšanās. Koncerts organizēts sadarbībā ar biedrību “Ritineitis”. Ieeja brīva.

Briežuciemā
8.maijā plkst. 10.00 visi aicināti piebiedroties Maija dziedājumiem pie krusta Dukuļevā.
15.maijā no plkst. 12.00 aicinām ģimenes dienu pavadīt kopā Bilgu kalnā (pie Birutas un Oļģerta Punduru mājām) ar kopīgu dziedāšanu, muzicēšanu, rotaļām, ar mednieku stāstiem un mednieku zupas baudīšanu. Varēs apskatīt Oļģerta un citu mednieku medību trofejas, ieklausīties mednieku stāstos. Stāstījumi tiks dokumentēti.
28.maijā plkst. 20.00 atpūtas vakars tiem, kuri dzimuši pirms 1972.gada. Novadpētnieces Kašas Valentīnas stāstījums par pagasta vietvārdu izcelsmi, koncertuzvedums “Ak, tys kolhozs!”, lustīgus dančus spēlēs “AMMA”. Vakars pie galdiņiem. Dalības maksa – EUR 3. Iepriekš jāpiesakās pagasta pārvaldē vai tautas namā. Tālrunis informācijai 25444621.

Lazdulejā
8.maijā plkst. 16.00 saietu namā Mātes dienas koncerts “Es savai māmiņai”. Ar siltiem vārdiem, dziesmām un dejām māmiņas tiks lutinātas pavasarīgā noskaņā. Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, bildes un video var būt izmantoti publicitātei sociālajos tīklos.
21.maijā plkst. 19.00 estrādes sezonas atklāšanas pasākums. Pasākuma laikā izrāde, dejas, skanīgas dziesmas. Turpinājumā balle kopā ar grupu “ROLISE”. Pasākumā tiks filmēts un fotografēts, bildes un video var būt izmantoti publicitātei sociālajos tīklos.

Rugājos
15.maijā no plkst. 12.00 Rugāju ciemā norisināsies ģimenes dienas aktivitātes “Atrodi apslēptos dārgumus Rugāju ciemā”. Ģimenes aicinātas pieteikties līdz 12.maijam pie tautas nama vadītājas Guntas, tālr. 2838485. Pulcēšanās Rugāju vidusskolas pagalmā. Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tikt filmēts un fotografēts.
21.maijā no plkst. 9.00 Rugāju parka teritorijā notiks lielā Tirgus diena pirms Vasaras svētkiem. Aicināti mājražotāji, amatnieki, puķu un stādu audzētāji pārdot savu produkciju, kā arī pircēji. Tirgotājiem pieteikšanās līdz 20.maijam pie tautas nama vadītājas Guntas, tālr. 2838485.
26.maijā plkst. 13.00 tautas namā norisināsies Rugāju mazo vokālistu koncerts – konkurss “Cālis-22”. Aicināti visi interesenti. Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tikt filmēts un fotografēts.

Tilžā
Līdz 8.maijam pagastmājas 2.stāvā izstāde-pārdošana “Darinot ar prieku”. Pinumi no klūgām – Andris Skaistkalns (Annas pagasts). Austi dekoratīvie spilventiņi – Valentīna Daukste (Baltinavas pagasts). Pinumi no papīra – Sandra Sopule (Gulbene).
7.maijā plkst. 19.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā “Mamma kā dziesma”. Koncerts – veltījums mammām un vokālajam ansamblim “Rasa” 10 darbības gados. Uzdāvināsim šo skanīgo brīdi mūsu mammām!

Viļakā
Viļakas muzeja izstāžu zālē Evitas Zarembas-Krīgeres izstāde “Apceļo pasauli kopā ar lellēm”.
7.maijā plkst. 22.00 kultūras namā ballīte kopā ar Māri Keišu. Ieejas maksa – tikai 3 eiro!

Vīksnā
7.maijā plkst. 17.00 tautas namā Mātes dienai veltīts koncerts “Uzdāvini mammai mirkli”. Koncertā piedalās Vīksnas pagasta pašdarbības kolektīvi un Alūksnes KC deju kopa “Olysta”. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 tautas namā Pavasara diskoballe ar dj Ingaru. Ieejas maksa - EUR 4, Vīksnas pašdarbības kolektīvu dalībniekiem – brīva.
Līdz 31.maijam tautas namā skatāma Santas un Samantas Maču gleznu izstāde.

Baltinavā
14.maijā Muzeju nakts pasākumi Baltinavas muzejā.
Plkst. 10.00 – 13.00 izzinoša ekskursija no cikla “Iepazīsim Balvu novada pagastus!” - Tilžas pagasts. Pulcēšanās plkst. 9.30 pie Baltinavas muzeja. Iepazīstam Tilžas izstādi un braucam pa maršrutu, kuru piedāvās tilžēniešu gids. Precizējums būs Facebook lapā pie “Baltinavas muzejs”. Gaidīsim jūs šajā piedzīvojumā!
Plkst. 20.00 – 22.00 orientēšanās spēle pa Baltinavu “Pasauli redzu caur logiem un durvīm”.
Plkst. 22.30 – 24.00 nakts piedzīvojums Baltinavas muižas parkā “Baidīsimies kopā!” un noslēguma kopzupa.
Plkst. 20.00 – 24.00 muzeja ekspozīciju un triju izstāžu apskate:
* “Sprēslīca – vērpjamā ratiņa karogs un lepnums”. Valda Orlova kolekcija.
* “Akmens, kurš ripo, nekad nesūno” - izstāde par Tilžas pagastu no izstāžu cikla “Iepazīsim Balvu novada pagastus!”.
* “Baltinaviešu tautastērps cauri laiku lokiem”.

Vectilžā
21.maijā velo-foto orientēšanās.

Žīguros
15.maijā rokdarbnieču pulciņa izstāde Žīguru kultūras nama zaļajā zālē.
15.maijā Pavasara gadatirgus. Plkst.10.00 amatiermākslas kolektīvu koncerts laukumā pie kultūras nama.

Maija dziedājumi
Katru dienu plkst. 16 00 Kubulos pie centra krucifiksa.
Katru trešdienu plkst. 10.00 Naudaskalna tautas namā.
Katru trešdienu plkst. 10.00 Žīguru kultūras namā.
Katru piektdienu plkst. 17.00 pie krusta Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā.
8.maijā
Plkst. 10.00 Briežuciema pagastā pie Dukuļevas krucifiksa;
plkst. 16.00 Medņevas pagastā pie Semenovas krusta;
plkst. 17.00 Medņevas pagastā pie Kangaru krusta;
plkst. 18.00 Medņevas pagastā pie Lāšķu krusta;
plkst. 19.00 Medņevas pagastā pie Lodumas krusta;
plkst. 16.00 folkloras kopa “Saime” aicina uz maija dziedājumiem pie Malvīnes mājas krucifiksa.
9.maijā
Plkst. 17.00 Tilžas pagastā pie Akmeņrūču krusta.
11.maijā
Plkst. 14.00 Lazdukalna pagastā pie Mastarīgas krucifiksa.
13.maijā
Plkst. 12.00 Krišjāņu pagastā pie Purviņu krusta.
15.maijā
Plkst. 17.00 Medņevas pagastā pie Slotukalna krusta;
plkst. 18.00 Medņevas pagastā pie Aizgalīnes krusta;
plkst. 19.00 Medņevas pagastā pie Lodumas krusta;

plkst. 16.00 folkoras kopa “Saime” aicina uz maija dziedājumiem Ranguču kapos.
16.maijā
Plkst. 17.00 Tilžas pagastā pie Kāpessila katoļu kapu krusta.
18.maijā
Plkst. 14.00 Lazdukalna pagastā pie Slavītu un Slavītu kapu krucifiksiem.
22.maijā
Plkst. 17.00 Medņevas pagastā pie Viduču krusta;
plkst. 18.00 Medņevas pagastā pie Skandīnes krusta;
plkst. 19.00 Medņevas pagastā pie Lodumas krusta;
plkst. 16.00 folkoras kopa “Saime” aicina uz maija dziedājumiem Sudarbes kapos.
23.maijā
plkst. 17.00 pie Tilžas katoļu kapu krusta.
25.maijā
Plkst. 14.00 pie Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas dārza krucifiksa.
28.maijā
Plkst. 17.00 pie krusta Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā – kultūras pasākuma “Baznīcu nakts” Viļakā viena no aktivitātēm.
29.maijā
plkst. 16.00 Medņevas pagastā pie Bahmatovas krusta;
plkst. 17.00 Medņevas pagastā pie Brontu krusta;
plkst. 18.00 Medņevas pagastā pie Medņevas krusta;
plkst. 19.00 Medņevas pagastā pie Lodumas krusta;
plkst. 13.30 pie Tilžas katoļu baznīcas krusta;
plkst. 16.00 folkoras kopa “Saime” aicina uz maija dziedājumiem Lutenānu kapos.
30.maijā
Plkst. 17.00 Tilžas pagastā pie Ūdrenes kapu krusta.

* Pārpublicēšanas gadījumā “Vaduguns” atsauce obligāta