Rakstos

Saņem valsts augstākos apbalvojumus

  • Drukāt

 

3.maijā Rīgas pilī notika 2021.gadā piešķirto valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija 63 izcilām personībām. Par Atzinības krusta komandieri iecēla Baltinavas novada lauksaimnieku, zemnieku saimniecību “Amatnieki” un “Riekstiņi” vadītāju Guntaru Bartkeviču par nesavtīgo ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un lauku vides kopšanā; par Atzinības krusta kavalieri iecēla Balvu novada sporta skolu skolotāju un sporta treneri Ulriku Pozņaku par mūža ieguldījumu sporta un izglītības darbā un skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā.
Savukārt 4.maijā Rīgas pilī prezidents pasniedza augstākos Latvijas valsts apbalvojumus 73 izcilām personībām. Par Atzinības krusta komandieri iecēla ģimenes ārsti, Balvu pilsētas “Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse” vadītāju, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku par nozīmīgo profesionālo ieguldījumu Latvijas lauku novadu pacientu veselības aprūpē un pašaizliedzīgo darbu Covid-19 pacientu ārstniecībā; par Atzinības krusta virsnieku iecēla Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļas ārsti, pneimonoloģi, alergoloģi Sarmīti Pužuli par nozīmīgo profesionālo ieguldījumu Latvijas lauku novadu pacientu veselības aprūpē un pašaizliedzīgo darbu Covid-19 pacientu ārstniecībā.