Rakstos

Var pieteikties atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem

  • Drukāt

 

9.maijā jaunie lauksaimnieki var sākt pieteikties atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. Atbalsta veids ir vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. 5.kārtā pieejamais finansējums – ir 3 960 000 eiro. Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieejamais atbalsts plānots 400 tūkstošu eiro apmērā.