Rakstos

Pašiem sava olimpiāde

  • Drukāt

Cilvēku ar īpašām vajadzībām viens no gaidītākajiem vasaras notikumiem ir Vislatvijas sporta spēles, kurās sabrauc dalībnieki no dažādām Latvijas apdzīvotām vietām un novadiem. Diemžēl Covid-19 pandēmijas un dažādo ierobežojumu dēļ jau otro gadu plaša pulcēšanās ir liegta, tādēļ lieli pasākumi joprojām nenotiek. Lai šo situāciju vērstu par labu, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska nolēma 7.augustā sarīkot pašiem savas Olimpiskās sadraudzības sporta spēles, uz tām uzaicinot arī komandas no kaimiņnovada - Alūksnes.

Marija atklāj, ka šim solim iedvesmojusies, skatoties olimpiādi Tokijā, kurā ar labiem panākumiem startēja arī Latvijas izlases dalībnieki. “Nolēmu, ka mums jāsarīko sadraudzības sporta spēles, lai beidzot varam satikties, samīļoties, priecāties, izsmieties un, protams, stiprināt imunitāti. Man par lielu prieku, biedrības biedri ideju par sporta spēlēm uzņēma ar sajūsmu. Šobrīd gandarīta varu atzīt, ka šis ir vienīgais gadījums daudzu gadu laikā, kad uz pasākumu ieradās 100% visi uzaicinātie dalībnieki. Nebija nevienas komandas nepilnā sastāvā,” stāsta Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska. Olimpiskajās sadraudzības sporta spēlēs piedalījās divas komandas no Alūksnes – vienu pārstāvēja invalīdu biedrības biedri, otru (“Saulstariņus”) – bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī sportiskie dalībnieki no Medņevas un Balviem. Visas dienas garumā sporta entuziasti sacentās boccias spēlē, šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, japāņu biljardā, labirintā un arī stafetē.