Rakstos

Svētku apmeklētāju ievērībai!

  • Drukāt

18.novembra pasākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā Atzinības rakstu saņēmējiem sveikšana ar ziediem nav paredzēta.