Sācies eksāmenu laiks

  • Drukāt

Otrdien 12.klašu skolēni visā Latvijā kārtoja angļu valodas eksāmena praktisko daļu, līdz ar to sāka 2019./2020.mācību gada eksāmenu sesiju. Angļu valodas eksāmenu Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) kārtoja 27 skolēni, tostarp viens Tilžas vidusskolas audzēknis. Šogad BVĢ absolvēs 31 skolēns.