Kas notiek ar rotaļu laukumu?

  • Drukāt

2017.gada 18.jūlijā Balvu pilsētas skvērā atklāja bērnu rotaļu laukumu. Tas bija priecīgs notikums ikvienam pilsētas iedzīvotājam - vispirms jau jaunajiem vecākiem un viņu mazajiem bērniem. Tomēr visu šo laiku labiekārtoto bērnu atpūtas stūrīti pavadījušas neveiksmes – tas regulāri ir nepietiekami labā tehniskā stāvoklī. Kas notiek ar pilsētas centrālo bērnu rotaļu laukumu?