Rakstos

Atbrīvo no līdzfinansējuma maksas

  • Drukāt

Vakar Balvu novada domes ārkārtas sēdē deputāti sprieda par pieciem lēmumprojektiem. Deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz iespēju sēdēs piedalīties attālināti (videokonferencē). Tāpat atbalstīja lēmumu pārtraukt vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanu Balvu Mūzikas, Balvu Mākslas, Balvu Sporta skolai, kā arī Balvu Bērnu un jauniešu centram. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kuriem samaksas termiņš ir 2020.gads, noteica vienu samaksas termiņu – 2020.gada 15.decembris. Deputāti pieņēma arī lēmumu par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu SIA “Kaudzītes” kapitāla daļu iegādei.