Rakstos

Bibliotēka saka ‘STOP!’

  • Drukāt

Lai arī Balvu Centrālās bibliotēkas durvis lasītājiem un interneta pieslēguma lietotājiem ir atvērtas, ārkārtas situācijā daudz kas mainījies. Agrāk teica,- tālāk par slieksni netikt. Nu arī bibliotēkā grāmatas izsniedz, ietītas plēves papīrā un jau noliktas īpašā plauktā, lai nenotiek cilvēku tuvāka kontaktēšanās. Izvietoti dezinfekcijas līdzekļi un cimdi, bet kā brīdinājums nedoties tālāk kalpo sarkana ‘STOP!’ zīme.