Rakstos

Izsūta vēstules par dabas skaitīšanu

  • Drukāt

Lauku atbalsta dienests informē, ka Dabas aizsardzības pārvalde izsūta vēstules klientiem par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšanas jeb dabas skaitīšanas rezultātiem zālāju platībās. Vēstules saņem saimnieki, kuru īpašumā 2019.gadā bija veikta dabas skaitīšana un kuru īpašumā ir konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs. Par vērtīgā zālāja biotopa platību, kas ir vismaz viens hektārs, ir iespējams saņemt atbalsta maksājumu zālāja apsaimniekošanai, piesakoties tam Lauku atbalsta dienestā. Ja lauksaimnieki konstatē, ka dabā esošā situācija atšķiras no dabas skaitīšanas laikā konstatētā, piemēram, zālājs ir uzarts, tad līdz šī gada 31.martam par to rakstiski jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde.