Dievkalpojumi martā (2020.g.)

  • Drukāt

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 20.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 27.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sv.Mise plkst. 14.30 Sprogu baznīcā.
Balvu pansionātā – 8.martā plkst. 14.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30.
Šķilbēnos – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 9.00; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 9.00; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 11.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 11.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.martā – mēneša pirmā un 1. Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30; 8.martā - 2. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 15.martā - 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki – plkst. 14.30; 22.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30; 25.martā - Kunga pasludināšanas svētki – plkst. 14.30; 29.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 9.30; 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 10.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv.Jāzepa dienas svinības – plkst. 11.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 10.00; 29.martā - Gavēņa V svētdiena – plkst. 10.00.
Skujetniekos – 21.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 11.00.
Krišjāņos - 8.martā - Gavēņa II svētdiena – plkst. 13.00; 22.martā - Gavēņa IV svētdiena – plkst. 13.00.
Augustovā – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 12.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 1.martā - I mēneša svētdiena, Gavēņa I svētdiena – plkst. 14.00; 15.martā - Gavēņa III svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv. Mise. 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00 (Sv.Mise klosterī vairs nenotiek); 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 15.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 22.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00; 29.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - baznīcā plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.martā – sadraudzība - plkst. 10.00; 8.martā - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 15.martā plkst. 10.00; 22.martā plkst. 10.00; 29.martā plkst. 10.00.
Tilžā - 8.martā plkst. 15.00; 29.martā plkst. 13.00.
Viļakā - 8.martā plkst. 12.00; 22.martā plkst. 13.00.
Kārsavā - 15.martā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 (Piedošanas svētdiena. Lielā gavēņa sākums); 2.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 3.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu - plkst. 17.00; 4.martā - Iepriekš iesvētīto Dāvanu liturģija - plkst. 8.00; 4.martā – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu – plkst. 17.00; 7.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 15.martā –Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 21.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 21.martā – Visnakts dievkalpojums- plkst. 16.00; 22.martā – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 28.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15 un plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai; 28.martā – Visnakts dievkalpojums - plkst. 16.00; 29.martā - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15.
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 2., 3., 4. un 5.martā – vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 6.martā plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 14.martā plkst. 10.00; 28.martā plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.martā plkst. 10.00; 20.martā plkst. 10.00.
Tilžā – 7.martā plkst. 8.00.