Rakstos

Žetonu vakari vidusskolās 2020.g.

  • Drukāt

 

Viļakas Valsts ģimnāzijā – 1.februārī plkst. 18.00
Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā – 28.februārī plkst. 18.00
Balvu Valsts ģimnāzijā – 29.februārī plkst. 18.00
Tilžas vidusskolā – nenotiks
Bērzpils vidusskolā – 8.februārī plkst. 19.00
Rugāju novada vidusskolā – 7.martā plkst. 18.00
Baltinavas vidusskolā – 8.februārī plkst. 18.00