Intereses mainās

  • Drukāt

Baltinavieši, brāļi LARS un NILS Miethes, ievēroti un godināti par nesavtīgu rīcību un brīvprātīgo darbu radošo ideju realizēšanā savā novadā. Būdami rosīgi un atsaucīgi, puiši aktīvi piedalās gan novada, gan skolas, gan tuvākajā apkaimē notiekošajos pasākumos. Mācās un palīdz vecākiem zemnieku saimniecībā.