Dievkalpojumi janvārī (2020.g.)

  • Drukāt

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30. plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 12.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.janvārī – parastā liturģiskā laika posma II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.janvārī – parastā liturģiskā laika posma III svētdiena – Dieva vārda svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 12.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.janvārī – parastā liturģiskā laika posma III svētdiena – Dieva vārda svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.janvārī – parastā liturģiskā laika posma II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 5.janvārī – Pirmā mēneša svētdiena – plkst. 9.00; 6.janvārī - Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu diena – plkst. 9.00; 12.janvārī - Kunga Jēzus Kristīšanas svētki – plkst. 9.00; 19.janvārī plkst. 9.00; 26.jaunvārī plkst. 9.00.
Baltinavā – 5.janvārī – Pirmā mēneša svētdiena – plkst. 11.30; 6.janvārī - Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu diena – plkst. 11.30; 12.janvārī - Kunga Jēzus Kristīšanas svētki – plkst. 11.30; 19.janvārī plkst.11.30; 26.jaunvārī plkst. 11.30.
Tilžā - 5.janvārī – Pirmā mēneša svētdiena – plkst. 14.30; 6.janvārī - Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu diena – plkst. 14.30; 12.janvārī - Kunga Jēzus Kristīšanas svētki – plkst. 14.30; 19.janvārī plkst. 14.30; 26.jaunvārī plkst. 14.30.
Bēržos – 5.janvārī plkst. 9.30; 6.janvārī - Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena (šajā dienā tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli) – plkst. 9.30; 12.janvārī plkst. 10.00; 19.janvārī plkst. 9.30; 26.janvārī plkst. 10.00.
Skujetniekos – 4. janvārī - Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena (šajā dienā tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli) – plkst. 11.00.
Krišjāņos - 6.janvārī - Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena (šajā dienā tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli) – plkst. 15.00; 12.janvārī plkst. 13.00; 26.janvārī plkst. 13.00.
Augustovā – 5.janvārī plkst. 12.00; 6.janvārī - Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena (šajā dienā tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli) – plkst. 12.00; 19.janvārī plkst. 12.00.
Rugājos – 5.janvārī plkst. 14.00 (tiks svētīts krīts, vīraks un cēlmetāli); 19.janvārī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības, svētī krītu, vīraku un cēlmetālus) - Sv.Mise plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī; 12.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki - Sv.Mise plkst. 11.00 baznīcā, pēc tam draudzes eglīte Viļakas kultūras namā (Sv.Mise klosterī nenotiks); 19.janvārī – parastā liturģiskā laika posma II svētdiena - Sv.Mise plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī; 26.janvārī – parastā liturģiskā laika posma III svētdiena - Sv.Mise plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klosterī.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.janvārī – dievkalpojums, sadraudzība - plkst. 10.00; 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 12.janvārī - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 19.janvārī plkst. 10.00; 26.janvārī plkst. 10.00.
Tilžā - 26.janvārī plkst. 13.00.
Viļakā - 12.janvārī - dievkalpojums un draudzes eglīte - plkst. 12.00.
Kārsavā - 19.janvārī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 4.janvārī – Visnakts dievkalpojums plkst. 16.00; 5.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 6.janvārī – grēksūdze. Kunga Stundas. Vakara dievkalpojums. Dievišķā liturģija, Svt. Vasīlija Lielā. Kristus piedzimšana – plkst. 8.15; 6.janvārī – svētku vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums – plkst. 16.00; 6.janvārī – grēksūdze – plkst. 23.00; 6.janvārī – Stundu lasīšana – plkst. 23.00; 7.janvārī –svētku Dievišķā liturģija – plkst. 00.00; 7.janvārī – svētku aizlūgums – plkst. 11.00; 7.janvārī – svētku vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 8.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 08.15; 11.janvārī – Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 12.janvārī –grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 08.15; 13.janvārī –Visnakts dievkalpojums - plkst. 16.00; 14.janvārī –grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija, Svt. Vasīlija Lielā – plkst. 08.15; 17.janvārī –Kunga stundu lasīšana – plkst. 08.15; 18.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija. Vakara dievkalpojums – plkst. 08.15; 18.janvārī – svētku Lielās ūdens iesvētīšanas aizlūgums. Kristus kristīšana – plkst. 12.00; 18.janvārī – svētku Visnakts dievkalpojums – plkst.16.00; 19.janvārī - grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija. Svt. Vasīlija Lielā - plkst. 08.15; 19.janvārī – svētku Lielās ūdens iesvētīšanas aizlūgums – plkst. 11.00; 19.janvārī - Balvu ezerā svētku Lielās ūdens iesvētīšanas aizlūgums – plkst. 12.30; 25.janvārī – Visnakts dievkalpojums – plkst. 16.00; 26.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 08.15; 27.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 08.15; 31.janvārī – grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 08.15.
Vīksnā - 18.janvārī – svētku Lielās ūdens iesvētīšanas aizlūgums - plkst. 13.00.
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 6.janvārī – vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 7.janvārī plkst. 9.00; 14.janvārī plkst. 9.00; 19.janvārī plkst. 9.00; 28.augustā plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 7.janvārī plkst. 12.00; 11.janvārī plkst. 10.00; 18.janvārī plkst. 9.00.
Baltinavā – 4.janvārī plkst. 10.00; 7.janvārī plkst. 8.00; 19.janvārī plkst. 14.00.
Rugājos – 6.janvārī plkst. 10.00; 18.janvārī plkst. 14.00.
Tilžā – 4.janvārī plkst. 8.00; 18.janvārī plkst. 16.00.
Stāmerienā – 6.janvārī plkst. 21.00; 19.janvārī plkst. 16.00.