Kad skolotāji ir vecāki

  • Drukāt

Lai gan vairums Latvijas bērnu apmeklē kādu no vispārizglītojošajām skolām, ir arī skolēni, kuri izglītojas mājas apstākļos. Iemesli tam var būt dažādi – veselības stāvoklis, vecāku bažas par bērnu psiholoģisko gatavību vai arī vēlme piedāvāt alternatīvu izglītības veidu. Atbilstoši mūsu valsts normatīvajiem aktiem, bērnu mājās var mācīt gan skolotāji, gan arī paši vecāki. Un viens no izglītības ieguves veidiem, ko atļauts īstenot Latvijā, ir mājmācība. To kā sava bērna izglītošanas formu izvēlējušies arī jaunie Bērzkalnes pagasta iedzīvotāji – Baiba un Rimants Baranauski no Rīgas. Viņu meitas Leilas skološanās mājās ir pirmā mājmācības pieredze Balvu pamatskolas pedagogiem un novada izglītības pārvaldei.