Kur tagad saņemt avīzes, vēstules?

  • Drukāt

Laikraksta “Vaduguns” redakcijā vērsās kāds vīrietis. Viņš norūpējies, ka demontētas pastkastītes, kas ilgus gadus atradās netālu no Začu kapiem - Balvos, Steķentavā. Par to vairāk jaunākajā "Vaduguns" numurā.