Ciemojas Apes novadā un Alūksnē

  • Drukāt

16.augustā Baltinavas domes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Apes novadu. Baltinaviešiem šī bija ikgadējā viesošanās citā pašvaldībā, lai lūkotu pieredzi. Apes un Baltinavas novadi ir līdzīgi, jo abi ir lauku teritorijas ar nelielu iedzīvotāju skaitu, taču atšķirīgi uzskatā par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu. Apes novads jau sācis apvienošanās procesu ar Smiltenes novadu, bet  Baltinavas novads pastāv uz to, ka apvienoties ne ar vienu nevēlas.