Dievkalpojumi jūlijā (2019.g.)

  • Drukāt

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 7.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 21.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā - 7.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 7.jūlijā – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 14.jūlijā plkst. 9.00; 21.jūlijā plkst. 9.00; 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 7.jūlijā – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 14.jūlijā plkst. 11.30; 21.jūlijā plkst. 11.30; 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 7.jūlijā – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 14.jūlijā plkst. 14.30; 21.jūlijā plkst. 14.30; 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 14.30.
Bēržos – 7.jūlijā - I mēneša svētdiena – plkst. 9.30; 14. jūlijā plkst. 10.00; 21.jūlijā plkst. 9.30; 28.jūlijā - Svētās Annas diena. Draudzes svētki – plkst. 11.00.
Skujetniekos – 12. jūlijā plkst. 11.00.
Krišjāņos - 14.jūlijā plkst. 13.00.
Augustovā – 7.jūlijā - I mēneša svētdiena – plkst. 12.00; 21. jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos – 7.jūlijā - I mēneša svētdiena – plkst. 14.00; 21.jūlijā plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 21.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 28.jūlijā – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.jūlijā - svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 14.jūlijā - svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.jūlijā - svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 28.jūlijā - svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00.
Tilžā - 28.jūlijā - svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 21.jūlijā - svētdienas dievkalpojums ar bērnu kristībām - plkst. 13.00.
Kārsavā - 28.jūlijā - kapusvētku dievkalpojums - plkst. 11.00.