Kāpēc garāžu īpašniekiem jāmaksā lielāka nomas maksa?

  • Drukāt

Laikraksta “Vaduguns” redakcijai vairāki iedzīvotāji jautā, kāpēc palielināta nomas maksa par domei piederošās zemes izmantošanu garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas uz zemes gabaliem Daugavpils ielā 72 un 83, Stacijas ielā 16A, Dārza ielā 7 un Lauku ielā 23B Balvos? Cenu un dažādu samaksu palielināšana iedzīvotājiem ir allaž nepatīkama. Tagad ar to jārēķinās arī garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes. Jāuzsver gan, ka par nomas maksas palielināšanu lēma nevis pašvaldība, bet valsts.