“Mums ir jāgatavojas mūžīgai dzīvei...”

  • Drukāt

Pirms gada, 28.oktobrī, Tilžas katoļu baznīcas dārzā zemes klēpī guldīja prāvestu, kultūrvēsturnieku un sabiedrisko darbinieku Albertu Budži. Tolaik Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis klātesošajiem atgādināja, ka būtiska ir ticība mūžīgai dzīvei: “Nomirst tikai miesa, bet dvēsele aiziet pie Dieva, iesāk jaunu dzīvi Debesu valstībā...” Otrdien, atvadoties no prāvesta emeritus Jāņa Bārtuļa Balvu Romas katoļu baznīcas dārzā, bīskaps vēlreiz un vēlreiz uzsvēra, ka ne velti Svētajos Rakstos vēstīts par patiesiem notikumiem, kad alkatība un godkāre ved uz nekurieni: “Jādomā par dvēseles pestīšanu, nevis materiālām vērtībām.”