Liktenis met lokus un savij tos kopā

  • Drukāt

Velga Lielbārde ( dzimusi Kļaviņa) izpētījusi dzimtas cilvēkus septiņās paaudzēs, ieskaitot pašus jaunākos. Viņa dzīvo un strādā Balvu novadā. Darbietilpīgo un arī grūto pagātnes liecību meklēšanu dara divus gadus. Atklājies daudz interesantu faktu, uzklausītas atmiņas, rastas atbildes, kur stiepjas dzimtas cilvēku izcelsmes saknes un kāds patiesībā ir viņu latvietības gēns.
Pievērsties dzimtas pētniecībai Velgu rosināja aizejošais laiks. Diemžēl cilvēki dodas mūžībā, vecāki noveco un kādā dienā saproti, ka nav vairs kam uzdot ļoti svarīgus jautājumus. Daudz kas paliek tā arī neuzzināts un nesaprasts.Tētis Velgai nomira ļoti agri, meitenei bija tikai deviņi gadi. Arī mammas vairs nav. Bija pēdējais laiks, lai vēl noķertu kādu radinieku un uzklausītu liecības par bijušo dzīvi. Tā bija mammas māsa Sofija Ruskule, vienīgā dzīvā lieciniece no sešiem bērniem, kura tagad dzīvo Jelgavā. Viņai jau 87 gadi. No viņas stāstītā arī pierakstīts vairums atmiņu.

Pabija arī Kurzemes katlā
No mammas puses dzimta ir kupla, jo viņas bija piecas māsas un brālis, bet no tēva puses – tikai divi brāļi. Velga izvēlējās sākt pētīt abu vecāku senčus, zīmējot šim kokam atzarus gan uz leju, gan augšu. Stāsts par mammas Janīnas Kļaviņas (Orinskas) atzariem savieno septiņu paaudžu cilvēkus, ko izpētījusi Velga. Viens no senākajiem atrastajiem senčiem ir Vladislavs Orinskis, pēc tautas skaitīšanas datiem dzimis 1822. gadā, bet vēl kā senāks apzināts viņa tēvs Laurentijs Orinskis, dzimis pirms 1800. gada. Precīzi viņa dati vēl jāmeklē, iespējams, Minskas arhīvā. Pašas jaunākās dzimtas kokā ir Velgas mazmeitiņas – māsiņas Enija Jasmīna un Marta Stefānija.
Mammas dzimtas ļaudis bijuši lieli darbarūķi. Piedevām visas piecas māsas lielas rokdarbnieces. Tantes ar rokdarbiem katra izcēlusies savā jomā – viena šuvēja, cita adītāja vai tamborētāja. Savukārt mammas māte bijusi liela audēja, kurai paticis sēdēt stellēs. Šīs prasmes tālaika sievietes apguva pašmācības ceļā. No mammas piemiņai palikušas vairāk nekā simts tamborētas sedziņas un arī vecvecmammas audumi, ko Velga rūpīgi glabā un ik reizi uzlūko ar mīļumu. Dažreiz ar šiem rokdarbiem izrotā arī māju. Mamma savu pēdējo tamborējumu 92 gados atstāja nepabeigtu, jo aizgāja viņsaulē. Interesanti, ka arī Velga un arī viņas meita Laila ir rokdarbnieces. Velga ļoti ilgu laiku atvēl izšuvumiem krustdūrienā, bet meita tamborē, pārsteidzot citus ar skaistām rotaļlietām. Savukārt Velgas vectēvs un vecvectēvs no mammas puses bijuši kalēji. Viņi abi saukušies par Jāzepiem. Vectēvs šo prasmi bija braucis apgūt pat uz Pēterburgu. Viņa rokām padevies daudz sadzīvē noderīgu lietu, taisījis arī līnijdroškas, atsperu un oru ratus. Velga zina, ka vectēvu var uzskatīt par Latvijas vēstures liecību. Viņš bija strēlnieks, atradās ‘Nāves salas’ pozīcijā, kur piedalījās Ziemassvētku un Jaungada kaujās, kur vācieši izmantoja indīgās gāzes un arī vectēvs dabūja no tām ciest. Ar ļoti lieliem karavīru zaudējumiem strēlniekiem izdevās nosargāt ‘Nāves salu’. Nav vairs atrodams vectēva kara laika zobens, ko viņš ilgi glabājis. Vectēva kapa vieta ir netālu no Malnavas, “Novoselku kapos”. Velga zina, ka daudzi radinieki, mammu ieskaitot, izdzīvojuši Kurzemes katla ‘vārīšanos’. Zīmīgi, ka mamma un tētis jaunības gados bija atradušies vienā divīzijā, staigājot kara ceļus, taču nav satikušies. Viņi iepazinās un apprecējās vēlāk.
Radinieku saime bijusi ļoti draudzīga, savstarpēji izpalīdzīga, dzīvojuši bez strīdiem. Šajā paaudzē mamma un māsa bija dvīnes, bet dzimtā dvīņu bērni dzimuši vairākkārt, un tie iegadījušies tieši vīriešu ģimenēs. Gandrīz visas Velgas tantes un onkulis bija precējušies, audzināja bērnus. Tagad šaisaulē daudzu radinieku vairs nav, Velgai palikusi tikai viena māsīca un brālēns, kuri dzīvo Jelgavā un Olainē, bet no tēva puses tikai māsīcu bērni, kas ir Velgas vienaudži.
Meklējot pagātnes liecības, atklājies fakts, ka mammas mātes vārds patiesībā nav Antoņina, kā vēstī kapa pieminekļa uzraksts. Viņa bijusi nokristīta par Annu un arī dzimšanas datums, rēķinot pēc vecā stila, viņai sanāk cits. Šai paaudzei piemīt ilgdzīvošanas gēns. Vecāmāte nodzīvojusi līdz 90 gadiem, bet viņas māte Salomeja Linuža (Velgas vecvecmamma) , pēc radu stāstītā, līdz visiem simts. Arī Velgas mammai mūžs sasniedzis gandrīz 92 gadus.

No muižas kučiera līdz piensaimniekiem
Tēva puses radu izcelsme saistās ar Jaungulbeni un Cesvaini. Vecvectēvs Grašu muižā, kur tagad ierīkotas mājīgas istabas un kamīnzāle, bijis kučieris. Tēva mājās glabāta brāļu Kaudzīšu grāmata “Mērnieku laiki”, un mamma meitai stāstījusi, ka tur atainotās vietas un aprakstītie varoņu prototipi nākuši no Velgas tēva senču dzīvesvietas. Tētis, būdams fotogrāfs, gatavoja meitai pārsteiguma dāvanu, ko viņa saņemtu astoņpadsmitajā dzimšanas dienā. Pirmā albumā būtu bilde, kur pirmo reizi caur logu parāda meitiņu. Velgai tad jau četri mēneši. Viņas piedzimšanas stāsts ir paskarbs. Velga pasaulē nāca Ilūkstes slimnīcā un bija tikai 750 gramus smaga. Bet viņa izdzīvoja. Atceroties šo mammas stāstu, Velga saka, ka laikam šūpulī bijis ielikts senču gēnu stiprums, ja reiz viņa izķepurojās. Domātais albums līdz galam netapa, jo tēvs pēkšņi nomira. Velga mammai palika vienīgais bērns, jo māsa Laima Lilija piecu gadu vecumā mira.
Abus vecākus raksturo kā uzņēmīgus un strādīgus ļaudis. Viņi bija piensaimnieki, savulaik dzīvoja un strādāja dažādās Latvijas vietās, tostarp Rugājos, Vīksnā un arī Balvos. Trīs gadus Velga ar vecākiem, līdz viņiem piešķīra dzīvokli, ir dzīvojusi bijušās Balvu pienotavas augšstāvā. To atceroties, viņa pasmaida, jo tagad šo kādreizējo pienotavas īpašumu iegādājies meitas Lailas vīrs Ivars. Redz, kā liktenis met lokus un savij tos kopā.

Cita laika bērni
Šobrīd, 21.gadsimta iesākumā, dzimtas koka zarus kopā satur Velga un Māris Lielbārži. Dzīvo viņi Balvu novadā, Velga strādā Balvos pirmsskolas izglītības iestādē, Māris ir ceļu meistars. Viņiem ir divi pieauguši bērni Laila un Jānis. Velgas atziņa: “Viņi ir auguši pavisam savādākā laikā, citādāk arī dzīvo un jūtas. Meitai ir izteikta atbildības izjūta. Ja viņa uzsāk kādu darbu, tad cenšas to izdarīt uz visu labāko. Dēlam šāda iezīme nav tik izteikta. Taču viņi noteikti ir labestīgi un sirsnīgi. Ja vajadzēs, noteikti izpalīdzēs un otru atbalstīs.” Laila pazīstama kā šova “Mis un Misters Balvi” uzvarētāja, ļoti simpātiska jauniete. Viņai ir ģimene, kurā aug divas meitenītes Enija Jasmīna un Marta Stefānija. Velgas mazmeitiņas ir šiverīgas, viņām patīk būt kopā ar vecmammu un dzīvoties laukos. Dēls Jānis dzīvo un strādā Balvos. Viņš šogad piedalījās Dziesmu svētkos kopā ar Vīksnas pagasta deju kopu “Piesitiens”. Tieši vecmamma Janīna bija liela mazdēla deju soļa atbalstītāja un skolotāja.

Kas latvietim ‘vēderā’
Vai taisnība, ka latvietis latvietim sanāk tuvāks vai tālāks radinieks? Velga centusies noskaidrot atbildi uz šo jautājumu caur interneta vietni, aizsūtot ģenētisko materiālu DNS testam. Tas ir maksas pakalpojums, kas ļauj noteikt etnisko piederību. Velga jau sen gribējusi saņemt šāda veida atbildes. Viņa zina, ka vecmamma no tēva puses bijusi vāciete, kura pēc apprecēšanās kļuvusi par Kļaviņu. Internetā ir vietne, kas piedāvā arī pakalpojumu uzzināt slimību iespējamo pārmantojamību un, iespējams, Velga varētu izmantot arī to. Pagaidām viņa noskaidrojusi, kas ‘sadzīvo’ viņas gēnos. Atklājušies pārsteigumi. Latviete viņa ir 93,2%, bet pārējie viņā ir Īrijas, Skotijas, Itālijas, arī Nigērijas un Ibērijas gēni. Viņa saņēmusi atbildi par viņas gēnu sakritību ar līdzīgiem cilvēkiem citur pasaulē. Izrādās, Kanādā dzīvojošā Vija Tate, kura arī meklē un veido savas dzimtas koku, Velgai Lielbārdei gēnu raksturojuma ziņā stāv visciešāk blakus. Viņas varētu būt trešās paaudzes māsīcas. DNS tests ļauj atrast senčus ļoti tālu – piektā, sestā, septītā paaudzē. Velga ar Viju ir sarakstījušās caur internetu. Atsūtītajā ‘pasaules cilvēku’ sarakstā Velga atrada vārdu Ēriks Začs. Viņa stāsta: “To izlasot, man palika jocīgi, jo labi zinu, ka viņš ir mana vīra radinieks. Začs dzīvo Amerikā un sarakstē atklājās, ka kopīgie gēni mums ir ar viņa sievu Daci, kurai savukārt ir izcelsme no manas mammas puses. Tātad ar Lielbāržu dzimtu esam saistīti arī iepriekšējās paaudzēs. Un vēl interesanti. Arī meitas Lailas vīra mammas brālis ir precējies ar Lielbārdi, kura sanāk mūsu radiniece. Tātad jau paaudžu paaudzēs notikusi satikšanās.”
Par latviešu izcelsmi un attīstību civilizācijas procesa gaitā lasāms daudz versiju un viedokļu. Velga saka, ka Nigērijas gēna klātbūtne ļauj atcerēties lasīto, ka nav izslēdzama Āfrikas valstu iedzīvotāju ietekme, kas kādreiz nākuši, tāpat arī ļaudis no Ibērijas, kas Latvijā ienākuši un dzīvojuši 15.gadsimtā. Tātad ‘tīru latviešu’ ir palicis ļoti maz, kā secinājusi Velga. Savas korekcijas latviešiem mantojumā atstājuši vācieši, zviedri, krievi un citas tautības, ar kurām saistīta mūsu tautas vēsture. Protams, latvieši ir strādīga un centīga tauta, taču raksturojas arī ar visai negatīvām iezīmēm, kā skaudību, aprunāšanu, iekšēju prieku par otra neveiksmēm un pat zināmu ļaunumu. Velga speciāli pārlasījusi “Mērnieku laikus”, atcerēdamās mammas stāstīto, ka grāmatas varoņu prototipi dzīvojuši tēva dzimtajā pusē. Varbūt senčiem piemīt kaut kas no romāna varoņu spilgtākajām iezīmēm? Viņa sazinājusies ar kādu Jaungulbenes puses dzimtas pētnieci, kura atpazinusi Kļaviņu vārdu un to, ka vairāki bērni izdalīti citām ģimenēm. Velga uzgājusi faktu par vecvecvectēva ģimeni, kurš esot agri nomiris un, iespējams, viņa bērni nonākuši pie svešiem ļaudīm. Arī “Mērnieku laikos” Oļiņu pāris audzina par meitu pieņemto Lienu.