Sievietes iedvesmo un palīdz

  • Drukāt

16.martā Vectilžas Sporta un atpūtas centrā notika radošo sieviešu tikšanās – iedvesmas pasākums “Mani spārni mani nes”.