Saņem laba vēlējumus jubilejā

  • Drukāt

25.novembrī, iepriecinot ciemiņus ar absolventu un audzēkņu koncertu, savu 60 gadu jubileju svinēja Viļakas Mūzikas un mākslas skola.