1997. gads. Viļaka. “Vaduguns” 47. dzimšanas diena.

  • Drukāt

Kas man jādara? Venjamins Buzijans skaita gan dzeju, gan piedalās jautrās atrakcijās. Tradīciju – “Vaduguns” dzimšanas dienu atzīmēt ar ballēm- uzsākam 1997. gadā, kad dodamies uz Viļaku. Mūs laipni sagaida Viļakas gada abonenti, uzņēmēji, ārsti, pašdarbnieki, sarīkojumu vada Silvija Logina. Vaduguniešiem nākas atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, un mēs sākam domāt- ai, kā gan jūtas tie, kurus intervējam mēs?