1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Estere, Hermīne

Rakstos

Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

Svecīšu vakari

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Pansionāta kapos un plkst. 15.30 Silaciema–Kurnas kapos; 21.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 22.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 28.oktobrī plkst. 15.00 Mežarijas kapos un plkst. 16.00 Priedaines kapos; 29.oktobrī plkst. 15.30 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 19.00 Balvu–Rozu kapos.

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Putrānu kapos plkst. 13.00, Slavītu kapos plkst. 15.00, Dekšņu kapos plkst. 17.00; 7.oktobrī: Čušļu kapos plkst. 13.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Dubļukalna kapos plkst. 16.00, Vilkavas kapos plkst. 17.30; 14.oktobrī: Vārnienes kapos plkst. 13.30, Cepurnieku kapos plkst. 15.00, Saksmales kapos plkst. 17.00; 21.oktobrī: Kraukļevas kapos plkst. 13.00, Auškas kapos plkst. 14.00, Sudarbes kapos plkst. 15.30, Cūkusalas kapos plkst. 17.00; 28.oktobrī: Silenieku kapos plkst. 12.00, Reibānu kapos plkst. 13.30, Bolupes kapos plkst. 15.00.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī: Čilipīnes kapos plkst. 15.00, Breksenes kapos plkst. 16.30, Bēliņu kapos plkst. 18.00; 1.oktobrī: Runcenes kapos plkst. 16.00, Purviņu kapos plkst. 16.45; Kāpessila kapos plkst. 17.30; 21.oktobrī: Plešovas kapos plkst. 15.00, Vilkovas kapos plkst. 16.00, Dansku kapos plkst. 17.30; 22.oktobrī: Rankuču kapos plkst. 16.00, Lutanānu kapos plkst. 17.00; 28.oktobrī: Buku–Zelču kapos plkst. 14.00, Slobodas kapos plkst. 15.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.30; 29.oktobrī Tilžas kapos plkst. 15.30; 4.novembrī: Dukuļevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 15.00; 5.novembrī Ūdrenes kapos plkst. 15.30.

Viļakas katoļu draudzes kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Liepnas Saidu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Kupravas kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas luterāņu draudžu kapsētās
1.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapos; 1.oktobrī plkst.16.00 Vectilžas kapos; 1.oktobrī plkst. 18.00 Čudarienes kapos; 7.oktobrī plkst. 18.00 Priedaines kapos; 8.oktobrī plkst. 17.00 Andrakalna kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Gaiļakalna kapos; 14.oktobrī plkst. 18.00 Jaškovas kapos; 22.oktobrī plkst. 15.00 Krišjāņu kapos; 22.oktobrī plkst. 17.00 Kāpessila kapos.

Dievkalpojumi oktobrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (ražas svētki); 8.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (draudzes svētki; V.J. Marija Rožukroņa Karaliene, euharistiskā procesija); 15.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 22.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXIX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 29.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 16.oktobrī plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 1.oktobrī plkst. 10.00; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 10.00; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 1.oktobrī plkst. 12.00; 8.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00; 22.oktobrī plkst. 12.00; 29.oktobrī plkst. 12.00.
Tilžā – 1.oktobrī plkst. 14.30; 8.oktobrī plkst. 14.30; 15.oktobrī plkst. 14.30; 22.oktobrī plkst. 14.30; 29.oktobrī plkst. 14.30.
Bēržos – 1.oktobrī plkst. 9.30; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 9.30; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 10.00.
Augustovā – 1.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00.
Rugājos – 1.oktobrī plkst. 14.00; 15.oktobrī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 8.oktobrī plkst. 13.00; 22.oktobrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 20.oktobrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 8.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 15.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 22.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXlX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 29.oktobrī – parastā liturģiskā laikposma XXX svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10.00; 8.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 14.oktobrī – jauno mācītāju Ordinācijas dievkalpojums plkst. 13.00; 15.oktobrī – ģimeņu dievkalpojums plkst. 10.00; 22.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 29.oktobrī – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 31.oktobrī – Reformācijas svētku dievkalpojums plkst.18.00.
Tilžā – 8.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 15.oktobrī – Dievnama 95 gadu jubilejas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 22.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 4.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 7.oktobrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 8.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 11.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 13.oktobrī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 14.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 15.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 21.oktobrī plkst. 8.30 – Dievišķā liturģija (Vīksnā). Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 22.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida; 25.oktobrī plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 27.oktobrī plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums; 28.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Panihida. Plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 29.oktobrī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Panihida.

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.