1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-07-2024
Vārdadienas šodien: Magda, Magdalēna, Magone, Mērija

Rakstos

Tik un tā uzvarēs gaisma!

Pavasara saulgriežus jeb Lieldienas nereti salīdzina ar gaismas uzvaru pār tumsu. Kā nu ne, ja saule pakāpjas tik augstu, ka dienas garums pārspēj nakti. Neliegsimies, gaismas uzvara mums šobrīd ir ļoti vajadzīga, turklāt to, esot atbildīgi, mēs kaldinām kopā. 

Balvu katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs atgādina, ka svinēsim svarīgāko pestīšanas un ticības notikumu: “Vienotībā ar ticības brāļiem un māsām visā pasaulē mēs pieņemam, izdzīvojam un sludinām Labo Augšāmcelšanās vēsti - Jēzus ir Augšāmcēlies! Dārgie, atcerēsimies, cik svarīgi mums ir satikt Augšāmcelto Jēzu! Cik nozīmīga mūsu kristīgajai dzīvei ir apzināta, dzīva un dziļa ticība Augšāmceltajam Kristum! Tāda ticība ir kā klints, uz kuras tiek celta tagadne un nākotne. Mūsu satikšanās ar Augšāmcelto ir aprakstīta Evaņģēlijā. Tā sākas ar aicinājumu sekot Jēzum, būt par viņa mācekli. Lasot Dieva Vārdu, mēs topam par tā dalībniekiem - kā apustuļi mēs paliekam ar Jēzu, ar Viņu ceļojam, dzirdam Viņa mācību, kļūstam Viņa darbu liecinieki. Tas, ko Jēzus māca un dara, apņem ne tikai mūsu cilvēcisko pieredzi un sapratni, bet arī atver mums Dieva realitāti, kuras būtība veido cilvēcisko esības un vareno Dieva mīlestību. Tāpat kā Jēzus mācekļi, mēs reizēm daudz ko nesaprotam, mums ir sava iedoma par Jēzu, Viņa ceļu uz ciešanām un nāvi, metodēm cīņā ar ļaunumu, Dieva rīcību pasaulē. Taču mēs varam mācīties no Evaņģēlijos aprakstīto notikumu piemēriem.
Jēzus vēlas ienākt mūsu mājās un mūsu dzīvēs. No rīta un vakarā, dienas darbu ritumā. Viņš ir ar mums. Lūgšana un labie darbi, mūsu vārdi un rīcības ir valoda, kurā runājam ar Jēzu. Katru svētdienu piedaloties Sv. Misē (tagad attālināti), mēs atnākam satikties ar Augšāmcelto. Tikai Augšāmcelšanās gaismā apustuļi saprata to, ko Jēzus runāja un darīja. Tieši tāpat arī mūsu dzīvēs Dieva darbus apgaismo Augšāmcēlies Jēzus. Viņš mūs baro ar Euharistiju, māca ar savu Vārdu, apgaismo prātu ar Dieva gaismu, stiprina šaubās, kā Žēlsirdīgais samarietis sadziedē rētas, ar savu krustu un Augšāmcelšanās cerību stiprina ciešanās. Jēzus mūs aicina nest citiem Augšāmcelšanās vēsti, īpaši tur, kur visvairāk ir garīgā un materiālā nabadzība.
Bet jāsāk ir ar sevi, atveroties dzīvai ticībai un Dieva darbībai, pasargājot savu dzīvi no lepnības un tukšām izpausmēm. Pienākot laikam, Jēzus mūsos uzvarēs nāvi, lai augšāmcēlušies mēs dzīvotu ar Viņu mūžīgi.
Dārgie, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus, vēlot Jums visiem Dieva svētību, veselību un palīgu darbos!”

Kopā - viens veselums. Sveicienus svētkos sūta Dārta un Agate Kalniņas (foto) no Ādažiem.

 

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.